ZM Boskovice č. 10

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 46317054. Návrh smlouvy tvoří příl. č. ………zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 46317054
  T: 15.07. 2020
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
  S: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Informace - aktuální stav společnosti Služby Boskovice, s.r.o.
7 - Dohoda o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dohody o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974. Návrh dohody tvoří příl. č. ....... zápisu ze ZM. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 7
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 23.06.2020
 3. ZM ukládá uzavřít Dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974
  T: 31.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974 v Registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Žádost o finanční dar - Nemocnice Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Darovací smlouvu ve výši 300.000,- Kč mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974 v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Darovací smlouvu mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974
  T: 07.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Darovací smlouvu mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974 v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Poskytnutí dotace - Unijazz 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM revokuje usnesení č. 9.2., 9.3. a 9.4 přijatá na ZM dne 25.02.2020
 3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724
  T: 07.07. 2020
  O: OKT
 5. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy.
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - FC Boskovice, z.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911.
  T: 07.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ:26990911 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Zdržel/a se
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
11 - Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1ke smlouvě o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby v souladu s předloženým materiálem. Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě tvoří přílohu č. …..zápisu ze ZM.
 3. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1ke smlouvě o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovnímí kluby v souladu s předložený materiálem. Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě tvoří přílohu č. …..zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č.1ke smlouvám o poskytnutí dotace sportovním klubům SKMB Boskovice, FC Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, KK Velen, Billiard Hockey Club, Šachový klub Boskovice ve schváleném znění.
  T: 14.07. 2020
  O: OKT
 5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotací sportovním klubům SKMB Boskovice, FC Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, JS Boskovice v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM revokuje usensení č. 7.2. a 7.3. přijaté na 9. schůzi ZM dne 12.05.2020
 3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 80 tis. Kč na investici do budovy HZS JmK v Boskovicích mezi městem Boskovice a Českou republkou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00 Brno - sever, Zábrdovice, IČO: 70884099. Návrh smlouvy tvoří příl. č. ....... zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 80 tis. Kč na investici do budovy HZS JmK v Boskovicích mezi městem Boskovice a Českou republkou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00 Brno - sever, Zábrdovice, IČO: 70884099.
  T: 31.07.2020
  O: OKT
 5. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 80 tis. Kč na investici do budovy HZS JmK v Boskovicích mezi městem Boskovice a Českou republkou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00 Brno - sever, Zábrdovice, IČO: 70884099 v Registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14 - Návrh změn obecně závazné vyhlášky o poplatku ze vstupného [PROTINÁVRH - J.DOHNÁLKA - Technická novela]
17 - Vydání Změny č. 2 Územního plánu Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM vydává po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 2 Územního plánu Boskovice“.
 3. Opatření obecné povahy "Změna č. 2 Územního plánu Boskovice" tvoří přílohu č. ........zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá doručit „Změnu č. 2 Územního plánu Boskovice“ a „Úplné znění Územního plánu Boskovice po změně č. 2“ veřejnouvyhláškou
  T: 31.08.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
18 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - druhé kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020“ dle předloženého návrhu ve výši 37.500,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; ve výši 661.800,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a ve výši 35.000,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101.
 3. ZM schvaluje návrhy Dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101). Návrhy Dodatků č. 1 smluv jsou přílohou č. ……zápisu.
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101, ve schváleném znění.
  T: 31. 07. 2020
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; Diecézní charita Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20 - Záměr majetkového vypořádání - pan T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1666 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 29 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4237/1 - trvalý travní porost o výměře cca 38 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana T., Boskovice bez finančního vyrovnání
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 1666 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 29 m² a části pozemku p. č. 4237/1 - trvalý travní porost o výměře cca 38 m², oba v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny pozemků
  T: září 2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 1666 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 29 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4237/1 - trvalý travní porost o výměře cca 38 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana T., Boskovice bez finančního vyrovnání, k projednání ZM
  T: září 2020
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 17, 19, 21
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², a to:
  - podíl 748/36808 paní K., Boskovice
  - podíl 539/36808 manželům P., Boskovice
  - podíl 748/36808 manželům G., Boskovice
  - podíl 748/36808 paní K., Boskovice
  - podíl 909/36808 manželům D., Boskovice
  32
  - podíl 748/36808 panu P., Boskovice
  - podíl 748/36808 paní H., Boskovice
  - podíl 748/36808 manželům O., Boskovice
  - podíl 909/36808 manželům K., Boskovice
  - podíl 748/36808 paní M., Boskovice
 3. ZM schvaluje vzorový návrh kupní smlouvy na prodej podílů z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
  Vzorový návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², a to:
  - podíl 748/36808 s paní K., Boskovice
  - podíl 539/36808 s manželi P., Boskovice
  - podíl 748/36808 s manželi G., Boskovice
  - podíl 748/36808 s paní K., Boskovice
  - podíl 909/36808 s manželi D., Boskovice
  - podíl 748/36808 s panem P., Boskovice
  - podíl 748/36808 s paní H., Boskovice
  - podíl 748/36808 s manželi O., Boskovice
  - podíl 909/36808 s manželi K., Boskovice
  - podíl 748/36808 s paní K., Boskovice
  dle předloženého vzorového návrhu kupní smlouvy
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Návrhy kupních smluv - pan Ř., pan S.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 234/33, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 234/37 o výměře 5 m² v k. ú. Boskovice panu S., Hrádkov za cenu 2.700,00 Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 234/33, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 234/46 o výměře 7 m² v k. ú. Boskovice panu Ř., Praha za cenu 2.700,00 Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky:
  - p. č. 234/37 o výměře 5 m² s panem S., Hrádkov
  - p. č. 234/46 o výměře 7 m² s panem Ř., Praha
  za cenu 2.700,00 Kč/m², dle předložených návrhů
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23 - Návrh kupní smlouvy - pan V.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 234/33, dle GP o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu 1.350,00 Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM
  34
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 234/33, dle GP o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice s panem V., Boskovice za cenu 1.350,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
24 - Návrh kupní smlouvy - Orel jednota Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 24
  Předkládá: OSM
  Termín konání: 23.06.2020
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 561/67 a p. č. 561/65, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 561/104 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 spolku Orel jednota Boskovice, IČO 71219285, Komenského 33 A, Boskovice za cenu 130.520,-Kč Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. .............. zápisu ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 561/67 a p. č. 561/65, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 561/104 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 spolku Orel jednota Boskovice, IČO 71219285, Komenského 33 A, Boskovice za cenu 130.520,-Kč, dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25 - Návrh KS - manželé N.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP p. č. 2017/24 o výměře 31 m²v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví panu N., Boskovice a paní N., Brno za cenu 400,-Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP p. č. 2017/24 o výměře 31 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví panu N., Boskovice a paní N., Brno za cenu 400,-Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26 - Návrh KS - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 855 - ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 855/1 o výměře 4113 m² a pozemku p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m², jehož součástí je stavba technického vybavení bez čís. pop. v k. ú. Boskovice Stavební firma Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu 4.650.000,- Kč +zákonná sazba DPH
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 855 - ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 855/1 o výměře 4113 m² a pozemku p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m², jehož součástí je stavba technického vybavení bez čís. pop. v k. ú. Boskovice se Stavební firma Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu 4.650.000,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
27 - Návrh SS - pan T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu částí pozemku p. č. 2090/15, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 2090/45 o výměře 4 m² a p. č. 2090/46 o výměře 2 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 2085/27
  38
  o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m²
  Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 19 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu částí pozemku p. č. 2090/15, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 2090/45 o výměře 4 m² a p. č. 2090/46 o výměře 2 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 2085/27 o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28 - Návrh směnné smlouvy - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2100/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1820 m² v k. ú. Boskovice Stavební firmě Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu 4.550.000,- Kč + zákonná sazba DPH
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 20 zápisu ZM
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 7099/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice do vlastnictví města Boskovice za cenu 124.620,- Kč
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 21 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy s panem K., Boskovice a Stavební firmou Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice, dle předložených návrhů
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 4
Návrh byl přijat
29 - Převod bytů v bytovém domě na ul. Mánesova č.p. 2241,2242 - záměr prodeje
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje bytů v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice stávajícím nájemcům v souladu s uzavřenými smluvními vztahy
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje bytů v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice v souladu s uzavřenými smluvními vztahy
  T: 15.07.2020
  O: OSM
 4. ZM schvaluje záměr prodeje bytu č.10 v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice stávajícím nájemcům manželům H., a to za znalcem stanovenou cenu
 5. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje bytu č.10 v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice stávajícím nájemcům manželům H., a to za znalcem stanovenou cenu
  T: 15.07.2020
  O: OSM
 6. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněným záměrům prodeje bytů v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice
  T: září 2020
  O: OSM
 7. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupních smluv k prodeji bytů v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p. č. 781/14 v k. ú. Boskovice, k projednání ZM
  T: 15.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
30 - Odkup pozemků v areálu Červená zahrada
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh „Kupní a směnné smlouvy a Smlouvy o zřízení zástavního práva“ mezi městem Boskovice a JUDr. Janem Paroulkem, Vranová č. p. 150 a Severka –B, a. s., Terronská 580/19, Praha 6 Návrh Kupní a směnné smlouvy a Smlouvy o zřízení zástavního práva tvoří přílohu č. ................ zápisu ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Kupní a směnnou smlouvu a Smlouvu o zřízení zástavního práva mezi městem Boskovice a JUDr. Janem Paroulkem, Vranová č. p. 150 a Severka – B, a. s., Terronská 580/19, Praha 6, dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat