ZM Boskovice č.8

2 - Předání čestného občanství města Boskovice panu Hugo Mensdorff – Pouily
3 - Složení slibu člena ZM
5 - Dotazy a připomínky občanů
8 - Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

8.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 ve schváleném znění T: 31.03.2020 O: OKT

8.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2020“

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724, v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 T: 13.03.2020 O: OKT

9.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Boskovické běhy 2020

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 ve schváleném znění T: 13.03.2020 O: OKT

10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 Návrh smlouvy tvoří přílohu. č. 4 zápisu ze ZM

11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 ve schváleném znění T: 31.03.2020 O:OKT

11.4. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

11.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

12.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM.

12.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění T: 13.03.2020 12 O: OKT

12.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Zdržel/a se
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
13 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 13

13.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 358.447,- Kč, FC Boskovice ve výši 1.186.313,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 409.517,- Kč, HC Boskovice ve výši 857.545,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 49.889,- Kč, TJ Rytmus ve výši 206.841,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 8.283,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 85.116,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 34.778,- Kč, Šachový klub Boskovice ve výši 4.576,- Kč, LTC Velen Boskovice ve výši 8.695,- Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM.

13.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem TJ Minerva Boskovice ve výši 50.632,- Kč, LTC Velen ve výši 113.024,- Kč, Orel jednota Boskovice ve výši 200.000,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 9.727,- Kč, SKMB ve výši 27.568,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 90.952,- Kč, JS Boskovice ve výši 50.272,- Kč, TJ Rytmus Boskovice ve výši 22.903,- Kč, KK Velen ve výši 9.922,- Kč

13.4. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem HC Boskovice ve výši 159.952,- Kč, FC Boskovice ve výši 198.001,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 22.534,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 86.441,- Kč, Moravec Team ve výši 33.246,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 34.724,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 19.948,- Kč, LTC Velen ve výši 57.997,- Kč, Orel Jednota Boskovice ve výši 127.444,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 93.090,- Kč, Šachový klub Boskovice ve výši 8.866,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 7.757,- Kč

13.5. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace sportovním klubům SKMB Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, FC Boskovice, KK Velen, Billiard Hockey Club, Šachový klub Boskovice ve schváleném znění T: 15.03.2020 O: OKT

13.6. ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18 - Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale - PROTINÁVRH (Kristýna Znamenáčková)

Změna v odpovědi: první dva odstavce tak jak je máme v písemném materiálu, zůstávají stejné a odpověď pokračuje: "S ohledem na zájem projevený podpisy petentů se však budeme dále zabývat možností vámi navrhovanou. Při přípravě požadavků na výstavbu sportovní haly jsme vycházeli z dlouhodobého vývoje a přehledu sportů provozovaných v Boskovicích. Otázka umístění horolezecké stěny byla konzultována a projednána i v rámci jednání sportovní komise. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí sportovní komise, která nedoporučila umístění sportovní (chybně uvedeno, má být uvedeno lezecké) stěny ve sportovní hale jako součást hrací plochy. O umístění stavebně oddělené horolezecké stěny sportovní komise nehlasovala. Na základě Vašeho podnětu prověříme možnost umístění stavebně oddělené horolezecké stěny do areálu sportovní haly na ulici Hybešově, jak bylo ostatně navrženo i na sportovní komisi.

 

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM souhlasí se zněním odpovědi ve věci „Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale“ v příloze protinávrhu

18.3. ZM ukládá odeslat odpověď ve znění přílohy protinávrhu T: 02.03.2020 O: ORMI

18.4. ZM ukládá uspořádat setkání s veřejností na téma lezecké stěny ve sportovní hale na Hybešově ulici T: při přípravě PD na stavbu O: ORMI

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 7
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 15
Návrh nebyl přijat
18 - Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM souhlasí se zněním odpovědi ve věci „Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale“ v příloze protinávrhu

18.3. ZM ukládá odeslat odpověď ve znění přílohy protinávrhu T: 02.03.2020 O: ORMI

18.4. ZM ukládá uspořádat setkání s veřejností na téma lezecké stěny ve sportovní hale na Hybešově ulici T: při přípravě PD na stavbu O: ORMI

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 10
Hlasů proti: 3
Zdrželo se: 10
Návrh nebyl přijat
20 - Záměr prodeje pozemku - pan N.

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

20.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

20.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice T: 15.03.2020 O: OSM

20.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 28.04.2020 O: OSM

20.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 23.06.2020 O: OSM

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
21 - Záměr prodeje částí pozemku - pan Ř., pan S.

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

21.2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky: - p. č. 234/37 o výměře 5 m² panu S., Hrádkov - p. č. 234/46 o výměře 7 m² panu Ř., Praha za cenu stanovenou znaleckým posudkem

21.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 234/37 o výměře 5 m² a p. č. 234/46 o výměře 7 m² T: 15.03.2020 O: OSM

21.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 28.04.2020 O: OSM

21.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrhy kupních smluv na prodeje částí pozemku p. č. 234/33 v k. ú. Boskovice, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky: - p. č. 234/37 o výměře 5 m² panu S., Hrádkov - p. č. 234/46 o výměře 7 m² panu Ř., Praha Za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 23.06.2020 O: OSM

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Záměr prodeje pozemku - pan V.

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

22.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 234/33 o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

22.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 234/33 o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice T: 15.03.2020 O: OSM

22.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 28.04.2020 O: OSM

22.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 234/33 o výměře 35 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 23.06.2020 O: OSM

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23 - Záměr prodeje části pozemku - pan P.
24 - Záměr směny pozemků (ul. Lidická) - pan K.

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

24.2. ZM schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m², p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m², části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 41 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví pana K., Boskovice a to části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m² a p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² vše v k. ú. Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění směňovaných pozemků doplatí pan K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem

24.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny pozemků p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m², p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m², části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m² a p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² vše v k. ú. Boskovice T: 15.03.2020 O: OSM

24.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny pozemků T: 28.04.2020 O: OSM

24.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m², p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m², p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m², části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m² a části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví pana K., Boskovice a to části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m² a p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m² vše v k. ú. Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění směňovaných pozemků doplatí pan K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 28.04.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní F.

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

25.2. ZM schvaluje prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní F., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

25.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní F., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

25.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s paní F., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.04.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 35, 37, 39

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

26.2. ZM schvaluje prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², a to: - podíl 748/36808 manželům P., Boskovice - podíl 539/36808 panu V., Boskovice - podíl 748/36808 manželům V., Boskovice - podíl 748/36808 paní K., Boskovice - podíl 748/36808 panu K., Boskovice - podíl 909/36808 manželům panu H., Šebetov a paní H., Boskovice - podíl 748/36808 paní T., Boskovice - podíl 909/36808 paní V., Boskovice - podíl 909/36808 manželům R., Boskovice - podíl 909/36808 paní P., Boskovice - podíl 748/36808 paní M., Boskovice

26.3. ZM schvaluje vzorový návrh kupní smlouvy na prodej podílů z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Vzorový návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM 44

26.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej následujících podílů z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², a to: - podíl 748/36808 s manželi P., Boskovice - podíl 539/36808 s panem V., Boskovice - podíl 748/36808 s manželi V., Boskovice - podíl 748/36808 s paní K., Boskovice - podíl 748/36808 s panem K., Boskovice - podíl 909/36808 s manželi panem H., Šebetov a paní H., Boskovice - podíl 748/36808 s paní T., Boskovice - podíl 909/36808 s paní V., Boskovice - podíl 909/36808 s manželi R., Boskovice - podíl 909/36808 s paní P., Boskovice - podíl 748/36808 s paní M., Boskovice dle předloženého vzorového návrhu kupní smlouvy T: 30.04.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - SBD Radost Boskovice

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 45

27.2. ZM schvaluje prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice SBD Radost, Komenského 22, Boskovice, IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m²

27.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice SBD Radost, Komenského 22, Boskovice, IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM

27.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 17986/36808 z pozemku p. č. 561/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m² v k. ú. Boskovice s SBD Radost, Komenského 22, Boskovice, IČO: 000 48 356 za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.04.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28 - Návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

28.2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků (dle GP 4975-6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – 46 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a p. č. 6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM

28.3. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků (dle GP 4975-6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a p. č. 6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.06.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29 - Návrh kupní smlouvy - Lesy ČR, s. p.

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

29.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7166/19 a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha a p. č. 7166/15 - vodní plocha v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: 421 96 451, za celkovou cenu 362.740,- Kč bez DPH Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM

29.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7166/19 a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha a p. č. 7166/15 - vodní plocha v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: 421 96 451, za celkovou cenu 362.740,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu T: 31.05.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30 - Návrh kupní smlouvy - paní K., paní Ch.

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

30.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2017/50 o výměře 95 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a paní Ch., Brno, za cenu 400,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM

30.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2017/50 o výměře 95 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a paní Ch., Brno, za cenu 400,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.05.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
32 - Návrh směnné smlouvy - pan S.

32.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

32.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře 49 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře 2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem městu Boskovice ve výši 16.450,- Kč Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM

32.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře 49 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře 2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem městu Boskovice ve výši 16.450,- Kč, dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
34 - Informace o stavu pohledávek k 31.12.2019
35 - Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2019
37 - Informace – Zpráva o činnosti FV
38 - Podněty a připomínky členů ZM
39 - Ukončení zasedání