ZM Boskovice č. 13

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Záměr prodeje části pozemku - pan N.

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3518/16 - orná půda o výměře cca 80 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu 200,-Kč/m²

5.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3518/16 - orná půda o výměře cca 80 m² v k. ú. Boskovice T: 26.02.2021 O: OSM

5.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 27.04.2021 O: OSM

5.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3518/16 - orná půda o výměře cca 80 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu 200, -Kč/m², k projednání ZM T: 27.04.2021 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Záměr prodeje pozemků - Stavební firma Kindermann s.r.o.

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 855/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 277 m² a p. č. 827/1 - trvalý travní porost o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice společnosti Stavební firma Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

6.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 855/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 277 m² a p. č. 827/1 - trvalý travní porost o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice T: 26.02.2021 O: OSM

6.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 27.04.2021 O: OSM

6.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 855/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 277 m² a p. č. 827/1 - trvalý travní porost o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice společnosti Stavební firma Kindermann s. r. o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 22.06.2021 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
7. Záměr směny pozemků v lokalitě Na Chmelnici

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

7.2. ZM schvaluje záměr směny částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116 o celkové výměře cca 2960 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČO: 277 27 874 a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m² 11
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m² všechny v k. ú. Boskovice s doplatkem rozdílu za cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně však za 21,025 mil. Kč + zákonná sazba DPH

 

7.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116 o celkové výměře cca 2960 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČO: 277 27 874 a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m² - část p. č. 4415/97
- orná půda o výměře cca 1365 m² všechny v k. ú. Boskovice T: 26.02.2021 O: OSM

7.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny pozemků T: 27.04.2021 O: OSM

7.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116 o celkové výměře cca 2960 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČO: 277 27 874 a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m² - p. č. 4415/111
- orná půda o výměře 665 m² - p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m²
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m² všechny v k. ú. Boskovice s doplatkem rozdílu za cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně však za 21,025 mil. Kč + zákonná sazba DPH, k projednání ZM T: 27.04.2021 O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 6
Návrh byl přijat
8. Návrh kupní smlouvy - manželé K.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2017/49 - zahrada o výměře 92 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ZM.

8.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2017/49 - zahrada o výměře 92 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m², dle předloženého návrhu

T: 30.04.2021
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 407/6 - ostatní plocha, silnice, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 407/11 o výměře 86 m², v k. ú. Hrádkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, IČO: 708 90 013, za cenu 90,- Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ZM

9.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 407/6 - ostatní plocha, silnice, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 407/11 o výměře 86 m², v k. ú. Hrádkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, IČO: 708 90 013, za cenu 90,- Kč/m², dle předloženého návrhu

T: 30.04.2021
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Návrhy kupních smluv - vnitroblok Růžové náměstí

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje návrhy kupních smluv na prodej pozemků v k ú. Boskovice, a to:
- p. č. 234/26 o výměře 102 m² a p. č. 234/28 o výměře 163 m² panu V., Boskovice
- p. č. 234/4 o výměře 112 m² manželům V. 2238/3, Boskovice
- p. č. 209/2 o výměře 26 m², p. č. 234/30 o výměře 201 m² a p. č. 234/31 o výměře 26 m² paní G., Boskovice - p. č. 221/7 o výměře 14 m² a p. č. 234/48 o výměře 48 m² paní Ř., Boskovice
- p. č. 234/49 o výměře 27 m² manželům J., Knínice u Boskovic
- p. č. 221/10 o výměře 15 m² a p. č. 234/50 o výměře 14 m² JUDr. K., Brno – Žabovřesky, Mgr. K., Brno-Bystrc a Mgr. P., Prostějov
Návrhy kupních smluv tvoří přílohu č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápisu ZM

10.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
- p. č. 234/26 o výměře 102 m² a p. č. 234/28 o výměře 163 m² s panem V., Boskovice
- p. č. 234/4 o výměře 112 m² s manželi V., Boskovice
- p. č. 209/2 o výměře 26 m², p. č. 234/30 o výměře 201 m² a p. č. 234/31 o výměře 26 m² s paní G., Boskovice
- p. č. 221/7 o výměře 14 m² a p. č. 234/48 o výměře 48 m² s paní Ř., Boskovice
- p. č. 234/49 o výměře 27 m² s manželi J., Knínice u Boskovic
- p. č. 221/10 o výměře 15 m² a p. č. 234/50 o výměře 14 m² s JUDr. K., Brno – Žabovřesky, Mgr. K., Brno-Bystrc a Mgr. P., Prostějov, dle předložených návrhů

T: 31.05.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Návrh kupní smlouvy - manželé T.

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/28 o výměře 248 m² v k. ú. Boskovice manželům T., Boskovice za cenu 225,- Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM

11.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/28 o výměře 248 m² v k. ú. Boskovice s manželi T., Boskovice za cenu 225,- Kč/m², dle předloženého návrhu

T: 30.04.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Návrh směnné smlouvy - pan H.

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

12.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/27 o výměře 54 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/26 o výměře 3 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,- Kč/m² Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM

12.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/27 o výměře 54 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3516/26 o výměře 3 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,- Kč/m², dle předloženého návrhu

T: 30.04.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14 Smlouva o provozování elektronické spisové služby - Horní Smržov
15. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

15.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2021 Návrh smlouvy tvoří přílohu. č. 12 zápisu ze ZM

15.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2021
T: 31.03.2021
O: OKT

15.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2021 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním 20 družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT 15.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2021 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis
T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv
O: FIN

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
16. Boskovické běhy 2021

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

16.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi městem Boskovice a spolkem Sportuj s námi, z.s. se sídlem Boskovice, Sv. Čecha 1873/18a, IČO: 228 21 350 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ze ZM

16.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi městem Boskovice a spolkem Sportuj s námi, z.s. se sídlem Boskovice, Sv. Čecha 1873/18a, IČO: 228 21 350 ve schváleném znění
T: 31.03.2021
O: OKT

16.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi městem Boskovice a spolkem Sportuj s námi, z.s. se sídlem Boskovice, Sv. Čecha 1873/18a, IČO: 228 21 350 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Okrsek Boskovice

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

17.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 67.000,- Kč mezi Městem Boskovice a SH ČMS – Okrsek Boskovice, p.s., Dukelská 2448/16a, 680 01 Boskovice IČO: 046 00 169 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ze

ZM 17.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a SH ČMS – Okrsek Boskovice, p.s., Dukelská 2448/16a, 680 01 Boskovice IČO: 046 00 169 ve schváleném znění
T: 31.03.2021
O: OKT

17.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a SH ČMS – Okrsek Boskovice, p.s., Dukelská 2448/16a, 680 01 Boskovice IČO: 046 00 169 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18. ZŠ - Smlouva o investičním příspěvku - běžecká dráha

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace na vybudování běžecké dráhy na pracovišti Sušilova Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ze ZM

18.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, příspěvková organizace na vybudování běžecké dráhy na pracovišti Sušilova
T: 10.03.2021
O: OKT (ŠKOL) 18.4.

ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, příspěvková organizace
T: do 30 dnů od uzavření
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

19.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ze ZM

19.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění
T: 31.03.2021
O: OKT

19.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
20. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity 2021“

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

20.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 788.650,- Kč, FC Boskovice ve výši 1.012.565,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 345.307,- Kč, HC Boskovice ve výši 755.774,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 47.136,- Kč, TJ Rytmus ve výši 184.697,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 7.811,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 52.331,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 29.244,- Kč, LTC Velen Boskovice ve výši 9.235,- Kč, Orel jednota Boskovice ve výši 8.850,- Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ze ZM

20.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 23.522,- Kč, FC Boskovice ve výši 11.205,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 50.651,- Kč, TJ Rytmus Boskovice ve výši 19.754,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 77.605,- Kč LTC Velen ve výši 96.438,- Kč, Orel jednota Boskovice ve výši 200.000,- Kč, JS Boskovice ve výši 42.894,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 12.865,- Kč, KK Velen ve výši 8.466,- Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ze ZM 27

20.4. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 31.731,- Kč, FC Boskovice ve výši 153.365,- Kč, SVČ Boskovice ve výši 72.596,- Kč HC Boskovice ve výši 130.769,- Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 19.712,- Kč, Billiard Hockey Club ve výši 10.096,- Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 120.192,- Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 15.865,- Kč, LTC Velen ve výši 67.789,- Kč, Orel Jednota Boskovice ve výši 166.346,- Kč, Drahanský Sport Team ve výši 31.250,- Kč, Moravec Team ve výši 30.289,- Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ze ZM

20.5. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace sportovním klubům SKMB Boskovice, FC Boskovice, SVČ Boskovice, HC Boskovice, TJ Minerva Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, Billiard Hockey Club, Elite Sport Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Moravec Team, KK Velen ve schváleném znění
T: 31.03.2021
O: OKT

20.6. ZM nevyhovuje žádosti sportovních klubů Moravec team a Drahanský sport team o dotaci v I. pilíři z důvodu dle předloženého materiálu

20.7. ZM ukládá písemně informovat sportovní kluby Moravec team a Drahanský sport team o svém rozhodnutí nevyhovění žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2021
T. 31.03.2021
O: OKT

20.8. ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům nad 50 000,- Kč v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21. Dodatek ke Smlouvě o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

21.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o ručení ze dne 2.7.2020 reg.č. 10000768825 k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 463 17 054 Návrh dodatku ke smlouvě tvoří přílohu. č. 18 zápisu ze ZM

21.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek ke smlouvě o ručení ze dne 2.7.2020 reg.č.10000768825 k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 463 17 054
T: 28.02.2021
O: Služby Boskovice, s.r.o.

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
23. Informace - Rozpočtové opatření č. 4A/2020
25. Informace – Zpráva o činnosti FV
Přílohy