ZM Boskovice č. 15

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Návrh smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. v souladu s předloženým materiálem
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. ve schváleném znění
  T: 16.07.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - druhé kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021“ dle předloženého návrhu ve výši 31.950,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; ve výši 654.600,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve výši 60.000,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a ve výši 43.700,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Blansko, sídlo Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288
 3. ZM schvaluje návrhy Dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastní spolek ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288)
  Návrhy Dodatků č. 1 ke smlouvám jsou přílohou č. 1, 2, 3, 4 zápisu ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastní spolek ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288, ve schváleném znění
  T: 31.07.2021
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brnostřed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastním spolkem ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9. Záměr prodeje částí pozemků - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice panu K, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Záměr prodeje části pozemku - pan P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Záměr prodeje části pozemku - paní S.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Záměr prodeje části pozemku - manželé K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Záměr prodeje části pozemku - EG.D, a. s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14. Záměr prodeje částí pozemků – pan T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 279/1 a p. č. 6905/1 o celkové výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice za cenu 1.600,- Kč/m²
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 279/1 a p. č. 6905/1 o celkové výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 279/1 a p. č. 6905/1 o celkové výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice za cenu 1.600,- Kč/m², k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Zdržel/a se
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
16. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 909/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 909/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m² Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 909/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Návrh kupní smlouvy - pan B.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 155/4 o výměře 11 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu B., Mladkov za cenu 200,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 155/4 o výměře 11 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic s panem B., Mladkov za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 30.09.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18. Návrh kupní smlouvy - NOBICA Real, s.r.o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej budovy bývalé kotelny na ul. Otakara Chlupa 7, Boskovice, spol. NOBICA Real, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 250 98 969, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1 170 000,00 Kč, v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej budovy bývalé kotelny na ul. Otakara Chlupa 7, Boskovice, spol. NOBICA Real, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 250 98 969, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1 170 000,00 Kč, dle předloženého návrhu
  T: 31.08.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
19. Pozemky v průmyslové zóně - ITAB Shop Concept CZ, a. s., Gatema Real s.r.o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků, případně jejich částí p. č. 3200/9, p. č. 3200/10, p. č. 3183/40, p. č. 3183/41, p. č. 3183/4, p. č. 3183/42, p. č. 3183/35, p. č. 3183/34, p. č. 3183/33, p. č. 3183/32, p. č. 3183/31, p. č. 3183/30, p. č. 3183/28, p. č. 3183/27, p. č. 3183/29, p. č. 3174/31, p. č. 3183/38, p. č. 3174/32, p. č. 3183/36, p. č. 3174/23, p. č. 3174/27 v k. ú. Boskovice společnostem ITAB Shop Concept CZ, a. s., IČO: 255 68 663, Chrudichromská 2364/19, Boskovice a Gatema Real s. r. o., IČO: 089 76 104, Průmyslová 2503/2, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků, případně jejich částí p. č. 3200/9, p. č. 3200/10, p. č. 3183/40, p. č. 3183/41, p. č. 3183/4, p. č. 3183/42, p. č. 3183/35, p. č. 3183/34, p. č. 3183/33, p. č. 3183/32, p. č. 3183/31, p. č. 3183/30, p. č. 3183/28, p. č. 3183/27, p. č. 3183/29, p. č. 3174/31, p. č. 3183/38, p. č. 3174/32, p. č. 3183/36, p. č. 3174/23, p. č. 3174/27 v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrhy kupních smluv na prodej pozemků, případně jejich částí p. č. 3200/9, p. č. 3200/10, p. č. 3183/40, p. č. 3183/41, p. č. 3183/4, p. č. 3183/42, p. č. 3183/35, p. č. 3183/34, p. č. 3183/33, p. č. 3183/32, p. č. 3183/31, p. č. 3183/30, p. č. 3183/28, p. č. 3183/27, p. č. 3183/29, p. č. 3174/31, p. č. 3183/38, p. č. 3174/32, p. č. 3183/36, p. č. 3174/23, p. č. 3174/27 v k. ú. Boskovice společnostem ITAB Shop Concept CZ, a. s., IČO: 255 68 663, Chrudichromská 2364/19, Boskovice a Gatema Real s. r. o., IČO: 089 76 104, Průmyslová 2503/2, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2021 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855
  Návrh dodatku tvoří přílohu č. 8 zápisu ze ZM
 3. ZM schvaluje zařazení částky 1.171.000,- Kč na navýšení provozní dotace Službám Boskovice v roce 2021 na opravu trailů ve Sportparku Boskovice do RO č. 3/2021
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2021 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855, ve schváleném znění
  T: 20.07.2021
  O: OKT
 5. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2021 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855
  T: do 30 dnů od jejího uzavření
  O: OKT
Zdržel/a se
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
24. Informace – Zpráva o činnosti FV
25. Podněty a připomínky členů ZM

Zastupitelstvo města ukládá před schválením zadávacích podmínek, způsobu zadání a před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace na investiční akci realizace sportovní haly, na nejbližším jednání zastupitelstva, seznámit zastupitelstvo s konečnou podobou studie sportovní haly od Alberto Kalache a závěry pracovní skupiny pro spolupráci při přípravě investičního záměru realizace sportovní haly.
T. mimořádné zastupitelstvo, 20.07.2021
O: místostarostka

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 9
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 13
Návrh nebyl přijat
25. Podněty a připomínky členů ZM

Zastupitelstvo města ukládá před schválením zadávacích podmínek, způsobu zadání a před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace na investiční akci realizace sportovní haly, na nejbližším jednání zastupitelstva, seznámit zastupitelstvo s konečnou podobou studie sportovní haly od Alberto Kalache a závěry pracovní skupiny pro spolupráci při přípravě investičního záměru realizace sportovní haly.
T. následující zastupitelstvo, 21.09.2021
O: místostarostka

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 9
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 16
Návrh nebyl přijat
26. Ukončení zasedání