ZM Boskovice č. 20

2. Kontrola úkolů
  1. ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM
  2. ZM schvaluje náhradní termíny u bodů, jak je v příloze uvedeno pod značkou NT
Hlasovalo: 5
Hlasů pro: 5
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Hlasovalo: 0
Hlasů pro: 0
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat