Doprava

Budeme prosazovat město vstřícné směrem k lidem. Budeme hájit především bezpečný pohyb chodců, s ním související dostatek dopravních přechodů a pěších zón.

  • Veškeré dopravní stavby budeme plánovat s ohledem na pěší dopravu.

  • Podpoříme vznik smysluplných pěších zón a cyklostezek vedoucích přes město.

  • Budeme prosazovat posílení městské hromadné dopravy a snížení nutnosti krátkých přesunů automobily. Zjednodušíme možnosti přepravy seniorů, zdravotně znevýhodněných či jinak omezených obyvatel města.

  • V kontroverzních dopravních úpravách (R43, Boskovická spojka) budeme prosazovat nejvyšší možný podíl městské iniciativy a trvat na vyřešení základních aspektů, které mají bezprostřední dopad na dopravu a život ve městě (parkovací místa, dostupnost dopravních uzlů a infrastruktura v dosahu nádraží).