Ekologie

Chceme připravit město na důsledky globálních klimatických změn. Sled drobných opatření povede ke zpříjemnění podmínek pro život ve městě.

Zeleň ve městě

  • Budeme dlouhodobě usilovat o větší účast obyvatel na plánování a údržbě městské zeleně (adopce stromů apod.).
  • Do dlouhodobého urbanistického plánu zapojíme intenzivní ozeleňování města (květiny ve stínu stromů, listnaté stromy jako nejlepší klimatizace, ozeleňování střech).

Voda

  • Budeme podporovat opatření vedoucí k lepšímu zadržování vody ve městě (vznik zásakových oblastí, mokřad).
  • Navrhneme provedení studie odtokových poměrů, z níž se bude vycházet při rozšiřování zástavby.
  • Budeme prosazovat zpětné využívání šedé odpadní vody (z koupelen, kuchyní). Budeme podporovat opatření k účelnému využívání pitné vody

Osvětlení

  • Chceme redukovat světelný smog města funkční výměnou světel veřejného osvětlení. Tyto změny by měly vést ke zlepšení světelného mikroklimatu pro rostliny a živočichy a zdravotního stavu obyvatel v důsledku kvalitních spánkových podmínek.

Odpad

  • Budeme prosazovat politiku vedoucí ke snížení produkce komunálního odpadu.

Doprava

  • Ekologická situace úzce souvisí s dopravními problémy města.
  • Budeme prosazovat posílení městské hromadné dopravy s využitím ekologicky šetrnějších zdrojů.