Jiří Klimek

33 let
architekt

Jiří Klimek

Jsem Jiří Klimek, mlád téměř 33 let. Jsem architekt a architektem jsem se stal, protože chci zachránit svět. Taky se mi líbí kombinace umění, techniky a přímého dopadu vlastní práce na lidské životy, kterou v architektuře denně vidím. Zároveň jsem krátce po vstupu do praxe zjistil, že svět ze své kanceláře nezachráním, protože jednotlivé realizace jsou povětšinou malé a hlavně soukromé, přitom to, co nás nejvíce ovlivňuje, je veřejný prostor, který mezi tím soukromým dnes jen tak nějak zbývá a přežívá. Zároveň je těžké zachránit hned celý svět, a proto bych rád prvně pomohl svému městu, které miluji.

Mou prioritou pro komunální volby je tak zdůrazňovat význam správného a komplexního zadání a zadávání veškerých veřejných zakázek. I ta nejdrobnější oprava chodníku může býti provedena buď městotvorně, nebo pouze inženýrsky. A město musíme neustále tvořit, nikoli pouze využívat dříve vybudované. S Piráty mám společný pohled na průhlednost správy věcí veřejných a zjednodušování občanského života.

Politika jako taková mě vlastně vůbec neláká, ale protože město je politikum a urbanismus je mou vášní, nemohu jinak, než do komunální politiky promlouvat. A jelikož volby jsou jen jednou za čtyři roky, je lepší promlouvat ze čtvrtletních zastupitelstev či z ještě častějších jednání městské rady.