Komunikace město - občan

Usnadníme občanům přístup k informacím o dění na radnici. Budeme aktivně vystupovat proti vzniku komunikačních bariér a podporování pocitu, že co se děje na radnici, není věcí veřejnou.

  • Zajistíme zlepšení funkčnosti stávajících komunikačních kanálů: webových stránek města, městského zpravodaje, prezentace na sociálních sítích, městského rozhlasu.

  • Otevřeme diskuse o zavedení informačního SMS systému dostupného zdarma pro všechny občany města.

  • Podpoříme občanskou iniciativu a zapojování občanů do fungování a chodu města.