Otevřená a zodpovědná radnice

Budeme prosazovat transparentnost jako základní princip budování oboustranné důvěry.

  • Postaráme se o to, aby veřejné zakázky byly skutečně veřejné. Podporujeme veřejnou soutěž.

  • Veškeré dokumenty, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon, by měly být zveřejněny na internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

  • Budeme prosazovat vyrovnaný městský rozpočet a vytvoření rezervy pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj města.