Participativní rozpočet

Participativní rozpočet je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie. V rámci něj mohou obyvatelé určitého místa či členové komunity diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce. Chceme, aby občané měli možnost podílet se na rozvoji Boskovic, rozhodovat o využití části rozpočtu a prostřednictvím toho posílit oboustrannou důvěru mezi veřejností a vedením města.