Senioři

Zasadíme se o integraci seniorů do dění ve městě, budeme vystupovat proti diskriminaci slabých a znevýhodněných obyvatel.

  • Podpoříme fungování Senior Pointu.

  • Zaměříme se na zkvalitnění podmínek pro život ve městě zajištěním dostatečné hromadné dopravy (možnost zřízení mikrobusu, městských taxislužeb pro seniory a občany se sníženou pohyblivostí), asistenčních a informačních služeb.

  • Budeme prosazovat modernizaci lůžkového oddělení nemocnice Boskovice.

  • Podpoříme výstavbu městských bytů se zvýhodněnými pronájmy pro seniory i studenty.