Urbanismus

Chceme na město pohlížet jako na celek a při plánování stavebního rozvoje myslet nejen na současnost, ale hlavně na budoucnost.

  • Budeme se podílet na vzniku a dodržování jednotné koncepce v oblasti urbanismu.

  • Každá investiční akce bude mít jasně formulované a zveřejněné zadání.

  • Budeme aktivně vyhledávat možná řešení tzv. slepých míst ve městě – proluky, nevyužitá území, místa se špatnou prostupností.

  • Budeme usilovat o dlouhodobě smysluplné využití náměstí jako centra setkávání občanů. Podpoříme lokální ekonomiku, drobné živnostníky, vznik zahrádek a míst oddechu. Budeme usilovat o návrat života do středu města.