ZM Boskovice č. 20

6. Návrh termínu konání ZM na II. pololetí 2022
  1. ZM bere na vědomí předložený materiál
  2. ZM schvaluje navržený termín konání ZM na II. pololetí 2022
Hlasovalo: 0
Hlasů pro: 0
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat