Sportovní hala

Vývoj sportovní haly v čase

 

Sportovní hala

97
22.12.2021 Vedení města představilo v lednovém zpravodaji dopracování původní studie T.Jílkové (z roku 2016) v nové studii od AV Ateliér.
Plánované investiční náklady zůstávají na 150 mil. Kč bez DPH.
[web města | zpravodaj]
96
13.12.2021 RM rozhodla, že Zdeněk Fránek zatím nebude dál rozpracovávat generel sportovního areálu v Červené zahradě. Původně byly dohodnuty další práce za 300 tis. Kč. (viz řádek č. 76: RM zadala 31.5.2021 dopracování architektonické studie sportovního areálu ČZ)
95
07.12.2021

Na ZM místostarostka M. Žejšková představila informací o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada. 
"Dejme děckovi šanciP.Vlach (TOP09)
"Ta studie potřebuje drobné vylepšení.." Žejšková (TOP09)
[záznam]

94
03.12.2021

SRAB uspořádal setkání zastupitelů s zástupcem ČKA na téma o případných možnostech zadání sportovní haly v Boskovicích. Místostarostka M. Žejšková se k vybranému postupu města bohužel nevyjádřila. [SRABpozvánka]

93
26.11.2021 V prosincovém zpravodaji vyšel článek, který shrnul podstatné body a důvody, proč si stále myslíme, že nejlepší cestou k řešení podobné investice je otevřená architektonická soutěž. Článek podepsali opoziční zastupitelé za Piráty, ANO a KSČM.
[zpravodaj | aktualita]
92
25.11.2021 Uzavřena smlouva s AV Ateliér, jejímž předmětem jsou úpravy a dopracování studie T.Jílkové.
91
22.11.2021 RM schválila jako zhotovitele investičního záměru na výstavbu sportovní haly firmu AV Ateliér (Ing. Vít Přibyl) za cenu 150.000,- Kč (bez DPH), který upraví studentský návrh T.Jílkové z roku 2016 + RM schválila uhrazení částky 65.000,- Kč za nabytí tzv. výhradní licence pro oprávnění užívaní architektonického návrhu T.Jílkové.
90
12.11.2021 Místostarostka M. Žejšková v reportáži ČT uvedla, že město se rozhodlo nepokračovat v návrhu Alberto Kalacha a rozhodlo se jít cestou dopracování návrhu T.Jílkové dodaného městu v roce 2016. Začít stavět by se mělo v roce 2023.
89
02.11.2021

Vedení města zveřejnilo na webu směry a možnosti dalšího vývoje investičního záměru sportovní haly v Boskovicích.
Z nich vyplývá, že neuvažuje o využití návrhu Alberto Kalacha a ani nechce vypsat veřejnou arch. soutěž, protože je podle nich zbytečně drahá. Místo toho chce dál rozvíjet studii studentů FUA TUL (studentů Ing. arch. Zdeňka Fránka) dodané městu v roce 2016 (viz D1, D2).
[prezentace | návrh T.Jílkové | Ohlasy

88
02.11.2021 Neveřejný seminář pro zastupitele k možnostem dalšího vývoje investičního záměru sportovní haly v Boskovicích.
[prezentace
87
21.09.2021

Místostarostka M.Žejškova přestavila na ZM v bodě č. 30 informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby sportovní haly v areálu Červená zahrada. Diskuze se však vedla ješte před tímto bodem v rámci bodu 28 - Rozpočtové opatření č.4/2021
ZM schválilo (v bodě 28 - Rozpočtové opatření č.4/2021) navýšení částky na projektovou dokumentaci k hale z 4,17 mil. Kč na 8,8 mil. Kč.
Skrze připomínky pracovní skupiny k návrhu Alberto Kalacha opozice toto navýšení nepodpořila.
Současně byla snížena částka za demolici hotelu velen z 6,5 mil. Kč na 3,8 mil. Kč.

 • 8 800 000 Kč – projektová dokumentace
 • 3 800 000 Kč – demolice bývalého hotelu Velen a terenní úpravy
 •    300 000 Kč – vizualizace a model areálu Červená zahrada

[RO č.4/2021usnesení | hlasování | záznam]

86
14.09.2021 Zahájena demolice hotelu Velen.
Demolice by měla být dokončena do 20. 12. 2021 a měla by stát 2 661 999 Kč (vč. DPH).
[web města | reportáž ČT - čas 12:50]
85

13.09.2021

Hotel Velen byl předán k demolici
[web města]

84
12.09.2021 Veřejné setkání k plánovanému investičnímu záměru sportovní haly, na kterém byly představeny názory a připomínky členů pracovní skupiny k návrhu sportovní haly od členů SRAB a které uspořádali přímo na plánovaném místě výstavby opoziční strany (Piráti+ANO+KSČM)
[SRAB]
83
01.09.2021 Opoziční zastupitelé (Piráti, ANO a KSČM) poslali vedení otevřený dopis k plánovanému investičnímu záměru Sportovní haly.
Místostarostky M.Žejškové na něj odpověděla dne 7.9.2021. 
[zpravodaj]
82
13.08.2021 5. schůzka pracovní skupiny pro stavbu sportovní haly sportovní haly - členové SRABu, přestavili své připomínky k návrhu.
Jednalo se mimo jiné především o zasahování stavby mimo pozemky města do komunikace, špatný nereálný odhad ceny stavby, a jiné.
[SRAB]
81
12.07.2021

Veřejné představení studie sportovní haly Alberto Kalacha
[záznam BTV | studie | web města]

80
30.06.2021 4. schůzka pracovní skupiny pro stavbu sportovní haly -  zástupci ateliéru Franek Architects představili návrh haly.
79
28.06.2021 RM schválila výběr firmy PB Scom s.r.o. pro demolici hotelu Velen na základě nejnižší cenové nabídky 2 199 998,85 Kč (bez DPH).
78
22.06.2021 Na ZM předložili opoziční strany (Piráti, ANO a KSČM) návrh na usnesení, ve kterém by se vedení zavázalo provádět další kroky pro výstavbu sportovní haly až bude konečná podoba studie A.Kalacha a závěry pracovní skupiny představeny buď na mimořádném zastupitelstvu 20.07.2021 nebo na další zasedání ZM 20.09.2021. Oba návrhy nebyly přijaty.
[zápis | hlasování | záznam]
77
02.06.2021 3. schůzka pracovní skupiny pro stavbu sportovní haly - Zdeněk Fránek zveřejňuje první nahlednutí arch. návrhu Kalacha
76
31.05.2021 RM zadala dopracování architektonické studie sportovního areálu projekční kanceláři Fránek architects s.r.o.
Za dalších 247 tis. Kč (bez DPH) - tj. 298 870 Kč vč. DPH [smlouva].
75
05.05.2021 2. schůzka pracovní skupiny - Zdeněk Fránek představil pracovní skupině první návrh sportovní haly
74
03.05.2021 RM schválila výzvu k podání nabídek na dodavatele stavby „Demolice a odstranění bývalého hotelu Velen“
73
06.04.2021

Spolek SRAB představil vlastní návrh řešení sportovního areálu Červená zahrada. [SRAB | Prezentace | Popis řešení]

72
31.03.2021 1. schůzka pracovní skupiny k projektu sportovní haly v areálu Červená zahrada. [SRAB]
71

22.02.2021

RM jmenovala pracovní skupinu pro výstavbu sportovní haly

 • Ing. Jiří Nárožný (ODS)
 • Petra Houdová (ANO 2011)
 • Ing. Jiří Pevný (STAN a sportovci Boskovice)
 • Ing. František Učeň (Volba pro Boskovice s podporou TOP 09)
 • Erik Řezník (Boskováci)
 • Bc. Petr Malach (ČSSD)
 • Ing. Michal Knödl (KDU – ČSL)
 • Ing. Adam Kožoušek (Česká pirátská strana)
 • Ing. arch. Jana Syrovátková (KSČM)
 • Filip Jimramovský (zástupce sportovních klubů)
 • Ing. arch. Petr Ondráček (zástupce odborné veřejnosti - SRAB)
70
16.02.2021 Na ZM #13 proběhla výměna názorů s panem Fránkem v bodě různé.
[záznam]
69
14.02.2021

Na slovíčko s městským architektem Zdeňkem Fránkem o sportovní hale
městský architekt v krátkém videu popsal, proč neinicioval v našem městě otevřenou veřejnou soutěž a představil záměr zadání architektonické studie svému dobrému známému arch. Alberto Kalachovi

[BTV | zpravodaj 2021/3]

68
10.02.2021 Místostarosta Radek Mazáč odeslal dopis s žádostí o nominaci do pracovní skupiny zástupcům jednotlivých uskupení Zastupitelstva města Boskovice a Spolku za rozvoj architektury Boskovic.
67
02.02.2021

Rada rozhodla o dalším postupu přípravy sportovní haly
RM rozhodla o zadání zpracování investičního záměru na výstavbu sportovní haly ateliéru Fránek Architects s.r.o. (městského architekta Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka), ve spolupráci s architektem Alberto Kalachem, za 300 tis. Kč (bez DPH) – tj. 363.000 Kč vč. DPH. Celkové náklady na realizaci nesmí přesáhnout 150 mil. Kč bez DPH (původně to bylo 120 mil. Kč).
[smlouva]

66
28.01.2021

Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) zaslal zastupitelům komentář k vývoji projektu sportovní haly v Červené zahradě a návrh dalšího postupu. [dopis | www.sraboskovice.cz]

65
26.01.2021

V únorovém zpravodaji uveřejnil městský architekt Ing. arch. Zdeněk Fránek svůj postoj k ČKA, která podle něj neoprávněně označila za neregulérní druhý pokus o užší architektonickou soutěž na návrh sportovní haly u ÚOHS, a zveřejnil svůj záměr přihrát zakázku svému kamarádovi světoznámému mexickému architektovi Alberto Kalachovi bez veřejné soutěže s obrovským rizikem vícenákladů, které hrozí, když následnou projektovou dokumentaci bude tvořit někdo jiný. [zpravodaj]

64
26.01.2021

Starosta pozval zastupitele na jednání o hale
Starosta Jaroslav Dohnálek přítomným předložil 3 možnosti dalšího řešení:

 1. Vyhlásit novou architektonickou soutěž ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA)
 2. Oslovit někoho přímo, aby vytvořil architektonickou studii
 3. Nedělat nic. Zbourat Velen, plochu upravit na parkování a stavbu haly ponechat dalším vedením města.
63
24.01.2021

Městského architekta Zdeňka Fránka navštívili zástupci SRAB (Spolku za rozvoj architektury Boskovic) a oznámili mu vznik spolku a záměr ovlivňovat architekturu a urbanismus města.

62
20.01.2021 Ohlasy ve svém článku spočítaly, že město už utratilo za pokusy postavit sportovní halu cca 7 mil. Kč
61
19.01.2021 RM stáhla z projednání bod "Výběr zhotovitele investičního záměru na výstavbu sportovní haly v areálu Červená zahrada".
60
16.12.2020

Vedení města na tiskové konferenci představilo oba odevzdané návrhy:

 1. Návrh ateliéru K4 (foto(úplný, ale nesplňující podmínky ceny)
 2. Návrh ateliéru OMEGA project (neúplný)

[článek Ohlasy]

59
15.12.2020

RM zrušila užší architektonickou soutěž, kterou vypsala 31.8., a vyloučila návrh ateliéru OMEGA project, který byl neúplný a nesplňoval tak zadání.

Návrh ateliéru K4 předpokládaná náklady 207 mil. Kč, ačkoliv soutěžní podmínky předpokládaly max. 120 mil. Kč, a náklady vypracování projektové dokumentace ve výši 8.600.000 Kč (bez DPH), přičemž předpokládaná cena dle soutěžních podmínek činila 3.200.000 Kč (včetně DPH).

58
08.12.2020

ZM schválilo návrh rozpočtu, jehož součástí je:

 • 3 200 000 Kč - projektová dokumentace
 • 6 500 000 Kč - demolice bývalého hotelu Velen a terenní úpravy
 •    300 000 Kč - vizualizace a model areálu Červená zahrada
57
27.11.2020

Odevzdání návrhů 5 vybraných ateliérů.
Návrh odevzdali pouze 2 ateliéry:

Úplný návrh dodal pouze ateliér K4, částečný OMEGA project.
Zbylé 3 ateliéry (SENAA architektiEA architektiPROAM architekti) návrh nedodaly.

56
20.10.2020 RM schválila návrh smlouvy o dílo s projekční kanceláří Ing. Milan Hylš na zpracování projektové dokumentace „Odstranění stavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v Boskovicích, za cenu 148.467,- Kč včetně DPH.
55
06.10.2020

RM schválila výběr 5 uchazečů, kteří budou vyzváni k předložení návrhů:

54
01.10.2020 Hodnoticí porota vybrala (ze 13 přihlášených) 5 uchazečů na základě zaslaného portfólia.
53
25.09.2020 Ukončeno podávání přihlášek k účast v architektonické soutěži o návrh haly. 
52
15.09.2020 Na ZM (v bodě 33) Piráti upozorňovali na neregulérnost celé arch. soutěže - na nebezpečí oddálení celé stavby a zbytečně vynaložené finanční prostředky města. 
51
17.09.2020 ČKA opětovně vypsanou architektonickou soutěž na halu v Boskovicích prohlásila za neregulérní. [dopis R. Mazáčovi]
50
31.08.2020

Vedení města opětovně vypsalo v rámci veřejné zakázky užší architektonickou soutěž o návrh sportovní haly s upravenými podmínkami soutěže.
[veřejná zakázka | soutěžní podmínky

49
25.08.2020

RM schválila zrušení původní soutěže a vyhlášení soutěže nové s upravenými podmínkami pro účast.

48
10.07.2020 Vedení města vypsalo užší architektonickou soutěž o návrh sportovní haly, která je dle ČKA neregulérní a v rozporu se zákonem.
[Ohlasy]
47
30.06.2020

RM schválila vyhlášení architektonické soutěže (včetně podmínek) na výstavbu sportovní haly v celkové ceně 4,2 mil. Kč 

Soutěž = 1 mil. Kč:

 • 780 000 Kč = honoráře za všech 5 návrhů,
 •   60 000 Kč = geodetické zaměření celého areálu,
 • 160 000 Kč = administrace soutěže

Projektová dokumentace = 3,2 mil. Kč

46
23.06.2020 ZM revokovalo usnesení o umístění haly na ul. Hybešova ze dne 10.9.2019
ZM schválilo umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada
[materiál | hlasování | záznam BTV]
45
23.06.2020

ZM schválilo výkup pozemků od JUDr. Paroulka za 32.032.800 Kč

Výkup pozemků:
- bývalý lihovar (p.č. 1383 = 3.592m², 1384 = 1.678m²)
- hotel Velen (p.č. 1387/1 = 793m², 1387/2 = 1.007m², 1392/1 = 2.428m²)

Cena: 32.032.080 Kč = 30.000.000 Kč + bezúplatný převod pozemků 2077/1 = 1.141m² a 2079/1 = 1.939m² u ul. Absolonova v hodnotě 2.032.800 Kč (660 Kč/m²)

tzn. výkup pozemků o výměře 9.498m² za 3.373 Kč/m²

[materiál | hlasování | záznam BTV]

44
08.06.2020

RM doporučila předložit ZM návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 10. 9. 2019 o umístění haly na ul. Hybešova a přijetí usnesení o schválení umístění haly v areálu Červená zahrada

Městský architekt vypracoval architektonicko-urbanictickou studii různých variant umístění haly v areálu Červená zahrada za cenu 300.000 Kč

 1. výkup všech pozemků JUDr.Paroulka: 6 tenis.kurtů + velká hala,
 2. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů - bez haly
 3. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů + menší parkoviště + menší hala
 4. bez výkupu pozemků: 5 tenis.kurtů (na skautské louce) + hala
 5. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů (na původním místě) + hala na louce nad zahradnictvím Lebiš 
43
08.06.2020

RM doporučila ZM výkup pozemků od JUDr. Paroulka za 32.032.800 Kč

Výkup pozemků:
- bývalý lihovar (p.č. 1383 = 3.592m², 1384 = 1.678m²)
- hotel Velen (p.č. 1387/1 = 793m², 1387/2 = 1.007m², 1392/1 = 2.428m²)

Cena: 32.032.080 Kč = 30.000.000 Kč + bezúplatný převod pozemků 2077/1 = 1.141m² a 2079/1 = 1.939m² u ul. Absolonova v hodnotě 2.032.800 Kč (660 Kč/m²)

tzn. výkup pozemků o výměře 9.498m² za 3.373 Kč/m²

42
11.02.2020 RM schválila vypracování architektonické studie sportovního areálu Červená zahrada ateliérem Prof. Ing. arch. Z. Fránkem za cenu 300.000 Kč [smlouva]
41
10.09.2019 ZM revokovalo usnesení ZM ze dne 8.12.2015 o umístění haly v areálu Červená zahrada a schválilo umístění haly na ulici Hybešova
Volilo ze 2 variant: Sušilova a Hybešova - viz posouzení umístění haly
[materiál k bodu č.43 a č.44 | hlasovánízáznam BTV]
40
08.08.2019 Představení variant haly v lokalitě Sušilova a Hybešova veřejnosti
[prezentace | 
záznam BTV | Ohlasy]
39
20.06.2019 Představení variant haly v lokalitě Sušilova a Hybešova zastupitelům
[prezentace místostarosty R. Mazáče]
38
11.06.2019 ZM schválilo bezúplatný převod pozemků mezi JmK a městem (p.č.596/1596/32 za SPgŠ a 6892/2 u ISŠT na ul. Komenského) výměnou za pozemek na Hybešové (p. č. 2019/1, 2019/21, 2019/20, 2019/19 a části pozemků p. č. 2019/22 (= 2019/45) a 2017/2). Převod je vázán podmínkou postavit halu do 31.12.2025 + lhůta bezúplatného užívání sportovní haly krajem resp. studenty Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické Boskovice po dobu 14 let.
[materiál k bodu č.13 a č.14 | hlasování | záznam BTV]
37
14.05.2019 RM doporučila bezúplatný převod pozemků mezi JmK a městem
36
19.02.2019 ZM schválilo bezúplatný převod pozemků u nemocnice na JmK (p.č.3339/29 a 3339/30) za účelem výstavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby JmK
[materiál | hlasování | záznam BTV]
35
04.12.2018 RM zahájila jednání s odborem majetkovým Jihomoravského kraje o možnosti a podmínkách převodu pozemků u VASS Boskovice na ulici Hybešova (p. č. 2019/1, 2019/21, 2019/20, 2019/19 a části pozemků p. č. 2019/22 a 2017/2)
34
30.10.2018 Nové volební období 2018-2022
Koalice: ODS (6), ANO (4), Sportovci (2), TOP 09 (2), Boskováci (1)
Starosta: Jaroslav Dohnálek (ODS)
1. místostarosta: Lukáš Holík (ANO)
2. místostarosta: Radek Mazáč (Sportovci)
[zápis ZM]
33
24.04.2018 ZM neschválilo návrh Sportovců umístit halu u ZŠ Sušilova 
včetně odkupu pozemků:
- L.Řehoře (p.č.1221/11221/31218/61221/4) za cenu 7.500.000,-Kč
- P.Stary (p.č.1221/6) za 146.000,-Kč
Celkové odborně odhadované náklady na výstavbu haly = 77.000.000,-Kč
[materiál | záznam BTV]
32
10.04.2018 Sportovci (R.Mazáč) předložili návrh na umístění haly u ZŠ Sušilová
RM nedoporučila ZM tento bod ke schválení.
31
12.12.2017

ZM mělo rozhodnout o lokalitě pro umístění haly z variant:

 1. u ZŠ Sušilova
  výkup pozemků Jízdárny:
  - L.Řehoře (p.č.1221/11221/31218/61221/4) za 8.500.000,-Kč
  - P.Stary (p.č.1221/6) za 146.000,-Kč
   
 2. Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst) 
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)
   
 3. Varianta A [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  na současných pozemcích města (tj. bez výkup pozemků)

ZM se neshodlo
Materiál byl stažen na základě protinávrhu R.Mazáče (Sportovci)
[materiál | záznam BTV]

30
21.11.2017 RM Srovnání finančních nákladů v souvislosti s výstavbou sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova a v lokalitě Červená zahrada
29
19.09.2017 Koalice předložila na ZM materiály ohledně prověření možnosti umístění haly u ZŠ Sušilova. ZM ukládá zpracovat do příštího jednání srovnání finančních nákladů souvisejících s výstavbou haly v lokalitě u ZŠ Sušilova (včetně jednání o odkupu Jízdárny) a v lokalitě Červená zahrada
[materiál | záznam BTV]
28
05.09.2017 RM prověření možnosti umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova
27
30.08.2017 Setkání vedení města se členy ZM, na kterém byly prezentovány výsledky prověření možnosti realizace sportovní haly u ZŠ Sušilova
26
20.06.2017

Koalice předložila na ZM možné varianty umístění:

 • Varianta A - [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  uvažováno pouze na pozemcích města (tj. bez výkupu pozemků)
   
 • Varianta B [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (více park.míst)
  vyžadující odkup všech pozemku JUDr.J.Paroulka (vč. hotelu Velen)
   
 • Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst)  
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)
   
 • Varianta D [studie]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  (návrh studentky FUA TUL - podobný jako varianta A od AV ATELIER)
   
 • Návrh pro umístění u ZŠ Sušilova

ZM ukládá předložit na příští jednání ZM informaci o výsledku prověření možnosti umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova a v případě pozitivního výsledku návrh evokaci usnesení ZM z 8.12.2015 a odkup pozemků.
[materiál | záznam BTV]

25
06.06.2017 RM ukládá předložit ZM materiál s nově navrženou možností umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova
 1. Červená zahrada: studie AV ATELIER (Ing.V.Přibyl) - A, B, C (info)
 2. Červená zahrada: studie studentů FUA TUL - D1, D2
 3. u ZŠ Sušilova: studie dodaná Ing. Učněm
24
17.05.2017 Setkání vedení města s veřejností - Projednání návrhů řešení lokality Červená zahrada.
23
26.04.2017 Na jednání se sportovními kluby zástupce volejbalistů Ing. Učeň představil studii haly u ZŠ Sušilova, kterou nechal zpracovat na vlastní náklady. Návrh počítá se zbouráním stávajících tělocvičen u ZŠ a postavení místo nich haly včetně zázemí s propojením na halu Jízdárna [Ohlasy].
22
06.12.2016

Koalice předložila na ZM možné varianty umístění haly v areálu Červená zahrada, které vycházejí z ověřovacích studií AV ATELIER:

 • Varianta A - [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  uvažováno pouze na pozemcích města (tj. bez výkupu pozemků)
   
 • Varianta B [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (více park.míst)
  vyžadující odkup všech pozemku JUDr.J.Paroulka (vč. hotelu Velen)
   
 • Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst)  
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)

ZM schválilo materiál, který ukládá rozvíjet dál řešení umístění haly v ČZ včetně prověření studie návrhů studentů TU Liberec v komisích Rady města, se sportovními kluby a s veřejnosti.
[materiál | záznam BTV]

21
08.11.2016 RM obdržela ověřovací arch.studii areálu "Červená zahrada" od AV ATELIER (Ing. V.Přibyl) ve 3 variantách: A, B, C (podrobněji)
20
20.09.2016 Město koupilo pozemek bývalého autobazaru u Dvořáčkova mlýnu
ZM schválilo výkup pozemku za 5.500.000,-Kč 
(p.č.1382 = 1.863m2 - tj. cena ≈2.952,-Kč/m2)
[materiál | záznam BTV]
19
23.08.2016 RM schválila zpracování urbanistické studie sportovního areálu „Červená zahrada“ firmou AV ATELIER za cenu 148.830,-Kč
Architektonická studie bude sloužita jako zadávací dokumentace pro výběrové řízení na další stupně projektové dokumentace.
[smlouva o dílo]
18
24.05.2016 RM schválila vypracování studie komplexního řešení sportovního areálu Červená zahrada (za cenu 96.800,-Kč vč. DPH) studenty FUA TU v Liberci pod vedením děkana fakulty Ing. arch. Fránka (zadány studentům v rámci zimního semestru s termínem odevzdání do konce ledna 2017)
17
08.12.2015 ZM schválilo umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada
vybíralo z návrhů: za SPgŠ, pod židov.hřbitovem, areál Červená zahrada
(varianty studií ČZ bez atletického oválu od AV Atelier: 1, 2, 3, 4)
[materiálzáznam BTV]
16
19.11.2015 Seminář pro veřejnost o variantě umístění haly v areálu Červená zahrada
15
11.11.2015 Seminář pro zastupitele o variantě umístění haly v areálu Červená zahrada
14
22.09.2015 Město koupilo Dvořáčkův mlýn
ZM schválilo výkup za 14.000.000,-Kč
(p.č. 1380/1=749m², 1380/2=129m², 1381/1=2.724m² - tj.≈3.890Kč/m²)
13
08.09.2015 RM doporučila ZM výkup nemovitostí Dvořáčkova mlýnu
12
23.06.2015 ZM schválilo ukončení výstavby haly na ulici Slovákova (tisková zpráva)
11
15.06.2015 RM předkládá ZM návrh k ukončení výstavby haly na ulici Slovákova
(přílohy: auditprávní rozbory)
10
10.11.2014 Nové volební období 2014-2018
Koalice: ČSSD (8) , KDU-ČSL (4), ANO (3) + V.Farský (KSČM)
Starosta: Hana Nedomová (ČSSD)
1. místostarostka: Jaromíra Vítková (Dagmar Hamalová) (KDU-ČSL)
2. místostarosta: Petr Malach (ČSSD)
[zápis ZM]
9
28.04.2014 ZM schválilo navýšení částky pro realizaci haly na Slovákové o 6.633.000,-Kč (skrze vícepráce kvůli špatnému podloží)
(v té době celkové vynaložené náklady = 3.263.315,- Kč)
8
02.10.2013 ZM schválilo pro realizaci haly na Slovákové firmu IMOS Brno a.s.
7
20.09.2013

Místní referendum - neplatné (účast 22,3% tzn. pod min. hranici 35%)
"Požadujete, aby nebyla zahájena stavba sportovní haly na ulici Slovákova?“

 • 1.386 hlasů - 66,6% - ANO (NESOUHLASÍ s výstavbou)
 • 669 hlasů - 32,1% - NE (SOUHLASÍ s výstavbou)
 • 27 hlasů -1,3% - ZDRŽELO

Výsledky byly zveřejněny na mimořádném ZM dne 2.10.2013

6
17.06.2013 ZM schválilo konání místního referenda ve věci otázky: "Požadujete, aby nebyla zahájena stavba sportovní haly na ulici Slovákova?"
[radniční listy]
5
18.02.2013 ZM schválilo odůvodnění veřejné zakázky „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova"
4
13.12.2012 ZM schválilo vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova"
3
12.12.2011 ZM schválilo výstavbu nové sportovní haly na ulici Slovákova
Odbory MAJ a ŠKOL předložili srovnání výstavby nové sportovní haly na ul. Slovákova a přestavby haly Jízdárna na multifunkční sportovní zařízení
2
08.11.2010 Nové volební období 2010-2014
Koalice: ODS (6), KDU-ČSL (4), TOP 09 (2), Sportovci (3), Prosp. Bosk. (1)
Starosta: Jaroslav Dohnálek (ODS)
1. místostarostka: Jaromíra Vítková (KDU-ČSL)
2. místostarosta: Dominik Božek (TOP09)
[zápis ZM]
1
18.12.2006 Petice občanů proti výstavbě sportovní haly v ul. Slovákova
ZM nesouhlasilo se zastavením probíhající přípravy výstavby

 

 

Zajímavé články:

Aktuálně k tématu

"Dejme děckovi šanci" zastupitel P. Vlach (TOP09), 7.12.2021 Architektonická soutěž (ať už otevřená a nebo vyzvaná) je v moderní společnosti 21. století ideálním nástrojem, jak při finančně rozsáhlé investiční akci nalézt pro město nejlepší možné řešení tím nejspravedlivějším a nejférovějším možným způsobem. Soutěže se totiž mohou zúčastnit všichni, kteří o to mají zájem, a hodnotící komise sestavená z odborníků z oblasti architektury doporučí na základě svých nemalých...

Tušíme, že už se vám nechce číst další a další příspěvky na téma nezdařených pokusů postavit v Boskovicích sportovní halu. Vzhledem k tomu, že příští osudy sportovní haly jsou momentálně v rukách rady města a nám jako opozičním zastupitelům nezbývá mnoho možností k vyjádření nesouhlasu, využíváme alespoň svého prostoru v městském zpravodaji k tomu, abychom vysvětlili svůj postoj. Není naším úkolem být vždycky proti radě města a není to ani naše přání. Naopak, těšíme se na den...

Vážený pane starosto, milí radní, zastupitelé. Byli jsme osloveni, abychom se písemně vyjádřili k dalšímu postoji města ve věci výstavby sportovní haly . Dovolte nám proto osvětlit v tomto dopisu náš postoj, který od počátku zůstává neměnný a na jehož podstatu jsme několikrát upozorňovali v tisku, na osobních setkáních nebo přímo na zasedáních zastupitelstva. Když se město rozhodlo vydat cestou soutěže o návrh , byl to krok správným směrem. Otevřenou soutěž v takto důležitých...

Máme pro vás krátký report z návštěvy nové sportovní haly v Modřicích u Brna. Jedná se o stavbu, kterou město postavilo na základě projektu, který vzešel roku 2015 z otevřené architektonické soutěže přes ČKA . Zadání pro soutěž vzešlo z diskuse s místními sportovními kluby a spolky. Soutěž byla dvoukolová, ze zástupců města v porotě zasedli Ing. Josef Šiška (starosta Modřic), Ing. Hana Chybíková (místostarostka) a Ing. Libor Procházka (zastupitel). Z nezávislých členů poroty...

V Boskovicích se roky řešilo, kde bude stát sportovní hala. Zdá se, že tuto otázku jsme si konečně zopověděli. Panuje většinová shoda, že sportovní hala by měla stát v areálu Červená zahrada. Nicméně vyvstaly další otázky: Jak bude nová hala vypadat? Jakým způsobem vybereme její konečnou podobu? Kolik to bude stát? Rada města se rozhodla vypsat užší architektonickou soutěž . Jedná se o soutěž, ze které vzejde architektonický návrh řešení objektu nové sportovní haly, tedy toho...

V úterý 23. června se odehrálo naše desáté zastupitelstvo. Stejně jako na všech ostatních zastupitelstvech se na něm mluvilo hlavně o sportovní hale. Nečekaně jsme narazili taky na otázku (ne)existence funkce městského architekta nebo na problematiku vyhlášky o poplatcích za kulturní akce. Přečtěte si komentář, pokud se vám nechce sledovat bezmála čtyřhodinový záznam. Vyhláška o poplatcích za kulturní akce V našem městě už mnoho let platí vyhláška o poplatcích ze vstupného na...

Únorové zastupitelstvo se neslo, alespoň co se týká času stráveného diskuzí, ve znamení umístění lezecké stěny do sportovní haly. Do programu zasedání jsme navrhovali zařadit nový bod, ve kterém by se zastupitelstvo mohlo vyjádřit k připravovanému zadání na sportovní halu, respektive k zapracování lezecké stěny do zadání studie. Svoje stanovisko jsme zveřejnili v otevřeném dopise místostarostovi Radku Mazáčovi ( úplné znění dopisu ), kde jsme shrnuli podstatné argumenty, proč...

Hlavním bodem už několikátého zasedání zastupitelstva města byla diskuse o novém umístění sportovní haly v Boskovicích. Tentokrát byl na pořadu návrh na usnesení o nové lokalitě. Samotnému hlasování o novém umístění sportovní haly předcházelo schvalování revokace usnesení o umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady. Laicky řečeno, revokací usnesení by se zrušil závazek města postavit halu na Července. Pro nás je varianta haly na Července stále tou nejlepší, a proto...

Na 8. srpna svolal místostarosta Radek Mazáč setkání pro veřejnost ke sportovní hale. Termín je to nešťastný hned ze dvou důvodů. Jednak je setkání ohlášeno necelé dva týdny před jeho konáním, i přesto, že místostarosta původně avizoval, že se bude konat koncem srpna. S ohledem na to, že se uskuteční v polovině prázdnin, se dá očekávat, že mnoho zájemců o informace bude tou dobou mimo Boskovice. Město navíc neplánuje setkání streamovat ani nahrávat (Oprava 4. 8.: Podle slov...

Za poslední týdny jsme dostali několik mailů a výzev k soukromým schůzkám ohledně evergreenu boskovické politické scény — sportovní haly. Problém však stejně jako na začátku vnímáme právě v tom, že se jedná o téma v tom horším slova smyslu politické — že kromě politiků samotných nikdo nic neví a dodnes neznáme názor odborné veřejnosti. Ode dne, kdy místostarosta Mazáč prezentoval koaličním a následně i opozičním zastupitelům obě diskutované varianty, uplynulo už víc než měsíc...

Je to týden, co proběhla schůze zastupitelů k plánované výstavbě sportovní haly v Boskovicích. Včera v noci jsme se dočkali prezentace, které byla na schůzce představena. Schůze byla z nějakého nám nepochopitelného důvodu neveřejná, ani z ní nebyl pořízen záznam, o což jsme žádali. Koalice zatím nevede otevřený dialog o výběru varianty s veřejností. V tomto ohledu se bohužel opakuje podobný scénář jako v případě varianty Slovákova v předminulém volebním období. Dlouhé časové...

Ahoj, zdravíme všechny občany Boskovic, Bačova, Hrádkova, Mladkova a Vratíkova. Přinášíme naše pravidelné stručné shrnutí zasedání ZM Boskovice, které se konalo dne 11. 6. 2019.