Aktuálně

Rada města se sešla v pondělí 27. března. A my vám přinášíme postřehy místostarosty Radka Šamšuly, který ve svém reportu vyzdvihuje pro něj důležité body. V dotačním titulu podporujícím spolky a organizace, na které dopadá energetická krize, rada vyhoví všem čtyřem žádostem, které obdržela. Rada města se rozhodla podpořit zavedení obecně závazné vyhlášky podporující regulaci pyrotechniky. Jako Piráti zavedení vyhlášky podporujeme a přejeme si častější využívání...

V úterý 14.2. proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města. A bylo to jako na horské dráze. Hodně dlouhé horské dráze, kde vypjaté situace střídaly, jak se dnes říká, vtípky "Sice to bylo dlouhé, ale s cennou diskuzí. Ta dřív probíhala minimálně," popsal své dojmy pirátský zastupitel Jan Nádvorník. Přestože to místy vypadalo, že jednání nikdy neskončí, odcházel místostarosta Radek Šamšula domů spokojen. "Důležitá jsou hlavně fakta. Schválili jsme dotační program pro volnočasové...

Co vyřešila rada města na svém jednání v pondělí 30. ledna? Především schválila svoje programové prohlášení. Co je programové prohlášení a co obsahuje, vám představíme v sérii následujících příspěvků, jakmile bude dokument oficiálně představen na komunikačních kanálech města. Z dalších novinek chceme vyzdvihnout následující body: V dotačních titulech Kultura i Volnočasové aktivity rada prosadila navýšení prostředků kvůli velkému zájmu a počtu žádostí. Díky tomu se hodnoticí...

Ve středu 11. ledna proběhlo šesté zasedání Rady města! A dnes ráno její výsledky vedení města představilo na tiskové konferenci. Které z důležitých bodů pro vás místostarosta Radek Šamšula vyzdvihuje? Na třetí etapu stavební opravy služebny Městské policie bylo v rozpočtu vyčleněno cca 5 milionu korun. Vedení města se podařilo na základě veřejné otevřené výzvy vysoutěžit tuto opravu za částku cca 1.7 milionu korun. Odbor tvorby a ochrany životního prostředí připravil změnu...

Pondělní zasedání rady města se málem přelilo až do úterka a trvalo bezmála devět hodin — mezitím se pod okny radnice stihl postavit i nazdobit letošní vánoční strom. A co radní tentokrát tak dlouho řešili? Rada města schvalovala návrh rozpočtu na rok 2023. Ten bude za dva týdny na svém zasedání schvalovat i zastupitelstvo města. Z dalších (bezmála sedmdesáti!) bodů přinášíme namátkou body, které spadají do gescí našeho místostarosty: Rada schválila letošní výsledky...

V netradičním kroužku na galerii zámeckého skleníku se včera hned po skončení ustavujícího zastupitelstva poprvé oficiálně setkala nově zvolená rada města. Na prvním zasedání rada odsouhlasila znění dopisu, který bývalý starosta Jaroslav Dohnálek odeslal vedení Jihomoravského kraje. Dopis se týkal snižování počtu dopravních spojů, se kterým nová rada města rovněž nesouhlasí. Všem zvoleným radním gratulujeme a přejeme hodně sil do náročné práce. Spolu s naším místostarostou...

Ptali jsme se Vás na zkušenosti s jízdou na kole v Boskovicích. Jak by se mohly Boskovice rozvíjet, aby byly přátelské k dopravě na kole, i co by některé z Vás přimělo posadit se za řidítka. Bezpečná infrastruktura! Cyklostezky, cyklopruhy, dostupné a bezpečné parkování pro kola i průjezdné jednosměrky... Více informací se můžete dočíst v závěrečné zprávě.

Česká pirátská strana je stranou středovou, liberální a demokratickou. Svoji politiku zakládá na otevřenosti, informovanosti a důsledné protikorupční praxi. Na komunální úrovni chceme prosazovat náš program a hlavní pirátské principy, ať už v radě města nebo v opozici. Budeme vyjednávat o uzavření koalice a členství v radě města, pokud k tomu získáme dostatečnou důvěru obyvatel. Nechceme ale usilovat o účast ve vedení za každou cenu. Pokud se nedohodneme na přijatelných...

Jedním z nejdiskutovanějších témat zastupitelstva v úterý 28. června se stalo schvalování bezplatného převodu, na jehož základě město může získat od státu k dispozici budovu hasičů na ulici Svatopluka Čecha pro účel vybudování mateřské školy. V Boskovicích se potýkáme se závažným nedostatkem míst a dá se očekávat, že nárůst bude pokračovat. Faktorů je hned několik, patří mezi ně i migrační vlna ukrajinských uprchlíků, jejichž děti potřebují vzdělání, ale také nárůst obyvatel...

Kdybych na radnici seděl já…. rozhodně bych nepodmiňoval podání návrhu osobní návštěvou na radnici. Od začátku našeho působení v boskovické komunální politice jsme navrhovali a podporovali zavedení participativního rozpočtu v Boskovicích. Jeho realizace je pro nás ale z mnoha důvodů zklamáním. V minulosti jsme uspořádali setkání se zastupitelem Zbyňkem Miklíkem z Turnova, kde participativní rozpočet funguje dobře již několik let. Z vedení města se tohoto setkání nezúčastnil...

V minulosti jsme se poměrně jasně vymezovali proti budoucí realizaci kruhového objezdu u pošty. Důležité je však zmínit, že kruhový objezd bereme jako nutný prvek, který může pomoci stále se zhoršující dopravní situaci v našem městě. Jako problematické však vnímáme navazující zásahy do okolí. Způsob realizace tohoto návrhu sice splňuje všechny formální náležitosti, ale nijak nereflektuje současné a především budoucí potřeby lidí v našem městě. Návrh přináší celou řadu změn...

Naše zastupitelka Kristýna Znamenáčková napsala v souvislosti s nedávným znemožněním komentářů na Facebooku města sloupek, který uveřejnila na svém profilu. V mírně upravené podobě jej dáváme k dispozici i na našich webových stránkách a ztotožňujeme se s hlavními kroky, které je třeba v oblasti komunikace města s občany podniknout. Jako stěžejní vidíme přehodnocení důležitosti sociálního média a prezentace města na něm. V současné podobě je sociálním sítím věnována...