Architektura, urbanismus a bydlení

Zasloužíme si žít ve městě, které je řešeno chytře a logicky. K tomu je zapotřebí důkladného plánování s ohledem na potřeby všech skupin obyvatel. Aby město fungovalo jako důmyslný organismus, je třeba všechny změny zvažovat v návaznosti na okolí. 

  • K tomu může Boskovicím pomoci zachování pozice městského architekta, který bude svoji práci vykonávat v souladu s definicí České komory architektů.
  • Architektonickou soutěž vnímáme jako standard pro větší investiční akce města. Významné plánované změny budeme včas diskutovat s odbornou i laickou veřejností.
  • Pro logický rozvoj města je nezbytné, aby vznikl architektonický manuál Boskovic a aktualizovaná podoba územního plánu.
  • Boskovice lákají nové a nové občany k tomu, aby tady natrvalo zakotvili. Ke stále vzrůstající nabídce bytů ale musíme přidat adekvátní infrastrukturu a starat se o důstojné podmínky pro život obyvatel. 
  • S ohledem na momentální ceny nemovitostí je nezbytné podpořit výstavbu městských startovacích a sociálních bytů. 
  • Jsme přesvědčeni, že město má a může zasahovat do podoby smluv s developery. Pomocí smluvních opatření může klást nároky například na dostatek zeleně, na ekologické prvky nebo prostor pro pohyb občanů.