Životní prostředí

Chceme zelené nepřehřívané město, které bude pružně reagovat na postupující klimatickou změnu. Chceme, aby měli občané možnost schovat se i v centru města ve stínu stromů.

  • Budeme podporovat ochranu a rozvoj městské zeleně. Strom má pro kvalitu života ve městě větší hodnotu než parkovací místo.
  • Při prodeji městských pozemků soukromým investorům a developerům budeme uplatňovat možnost smluvně ošetřit ekologické aspekty plánované výstavby (zelené střechy apod.).
  • Podnikneme kroky vedoucí k tomu, aby se naše město nepřehřívalo. Zabráníme vzniku jednolitých betonových ploch, budeme podporovat a opečovávat městskou zeleň a vodní prvky. Součástí každého projektu, který obsahuje zeleň, bude řešení, jak hospodařit s vodou, např. formou retenčních nádrží. 
  • Podpoříme vznik zelených střech, vertikálních zahrad a zelených stěn, budeme podporovat a motivovat občany v oblasti využití alternativních zdrojů energií a půjdeme příkladem u veškeré plánované městské výstavby.
  • Zájem o třídění odpadu podpoříme instalací košů na tříděný odpad a aktivním šířením osvěty ve školách i pro veřejnost.
  • Budeme se zabývat otázkou světelného smogu a možnou náhradou pouličních lamp jejich ekologičtější variantou, ohleduplnou ke spánku občanů, k životnímu prostředí, živočichům i rostlinám. 
  • Budeme podporovat alternativní způsoby dopravy ve městě, cyklodopravu, pěší dopravu a MHD (viz Doprava ve městě).
  • Budeme iniciovat vznik komise pro životní prostředí a klimatickou změnu. 
  • Našemu městu chybí útulný a čistý park. Budeme usilovat o zpřístupnění aktuálně uzavřených parkových lokalit v centru města.