Sport

Pohybové aktivity a zdravý životní styl mají pozitivní vliv na náladu ve městě. Je důležité, aby sportovní organizace v Boskovicích byly důstojně financovány s delším časovým výhledem. Podporujeme účelnou a udržitelnou rekonstrukci sportovišť v majetku obce i místních spolků. Aby vzkvétal sport i na rekreační úrovni, zasadíme se o rekonstrukci sportovišť v blízkosti škol a bytových jednotek. 

  • Naší prioritou je udržitelný rozvoj sportovního areálu v Červené zahradě jako klíčového místa pro sportovní aktivity v Boskovicích. Tento areál potřebuje rozvoj logický a koncepční. Proto je třeba postupovat podle kvalitního generelu. 
  • Sportovci nejlépe sami vědí, co potřebují. Při plánování dalších kroků budeme vycházet z důkladné diskuse se sportovními kluby a odbornou veřejností.
  • Vypíšeme architektonickou soutěž na sportovní halu v areálu Červené zahrady. 
  • Budeme i nadále podporovat udržitelnost a další rozvoj sítě cyklostezek v Doubravách.
  • Postavíme nová venkovní sportoviště (skatepark, parkour, workoutová, basketbalová hřiště, venkovní lezecká stěna).
  • Zrevidujeme stávající grantový systém a zajistíme rovné a transparentní dotační podmínky s přihlédnutím ke střednědobému výhledu a udržitelné finanční stabilitě.
  • Budeme systematicky rozvíjet pohybovou gramotnost a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám na školách a školkách. Podpoříme spolupráci škol a školek se sportovními organizacemi ve městě.