Sociální služby

Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních služeb je předpokladem pro zvládání náročných situací. Lidé v obtížných životních situacích, ať už se jedná o rizikovou mládež, osoby bez domova nebo válečné uprchlíky, si zaslouží důstojné jednání a ze strany města vlídné a jednoznačné přijetí.

  • Město bude aktivně koordinovat dobrovolnickou pomoc v nenadálých situacích.
  • Budeme podporovat dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě.
  • Zavedeme pilotní program zaměřený na fungování domácí hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin.
  • Samozřejmou podporu si zaslouží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a organizace pracující s mládeží. Kromě finanční podpory místním organizacím pomůže zjednodušení byrokracie, zvýhodněné poskytnutí městských prostor, aktivnější komunikace a koordinace ze strany města.
  • Chceme otevřít diskusi k poskytování terénní sociální služby lidem se závislostmi nebo bez domova.
  • Všichni lidé potřebují snadný přístup k informacím. O osobách v obtížné životní situaci to platí dvojnásob. Zajistíme, aby se informace o profesionálních i dobrovolnických službách dostupných v našem městě dostaly až k těm, kteří je potřebují.
  • Podpoříme zvýhodněnou dopravu seniorů k lékaři nebo na nutné nákupy – bezbariérovou MHD, dostupnější taxi službu, komunitní výpomoc.