Doprava ve městě

Dopravu vnímáme jako součást života ve městě, a proto je k jejímu plánování nutné přistupovat komplexně. Přejeme si svobodnou volbu dopravy pro každého podle jeho potřeby s ohledem na životní prostředí. 

  • S cyklisty, kočárky, pěšími i vozíčkáři je třeba počítat už na začátku plánování velkých dopravních staveb. Dopravní stavby ve městě budeme řešit koncepčně, v návaznosti na jejich okolí.
  • Prioritou je pro nás pohyb pěších a cyklistů. Do dopravního plánování zahrneme vznik bezpečných cyklostezek městem s dosažitelností služeb a infrastruktury.
  • Všichni účastníci dopravy si zaslouží důstojné zázemí a služby odpovídající jejim potřebám: pohlídáme, aby v uzlových bodech navazující dopravy byl dostatek stojanů, uzamykatelných boxů, nabíječek na elektrokola, ale i čístého prostranství k čekání na další spoje.  
  • Podporujeme ohleduplnou sdílenou dopravu. S poskytovateli takových služeb budeme průběžně vyhodnocovat funkčnost a úskalí a zohledňovat jejich potřeby při plánování infrastruktury pro kola/koloběžky. 
  • Budeme podporovat zavedení nízkoemisního městského MHD a senior taxi. 
  • Podpoříme výstavbu parkovacího domu poblíž centra města.