Skutečně otevřená radnice

Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme se přesvědčili, že otevřenost a komunikace jsou hezky znějící fráze. Jejich skutečný potenciál však zůstává nevyužitý, přitom se jedná o základní stavební kámen při budování vzájemné důvěry. Chceme pro Boskovice takové vedení, které bude diskusi považovat za základ demokratické společnosti a podnikne potřebné kroky pro to, aby mohla být vždy zachována na všech úrovních komunikace. 

  • Ke všem velkým investicím města je nutné pořádat setkání s laickou i odbornou veřejností. 
  • Nerozlišujeme mezi semináři pro zastupitele a veřejnost. Budeme podávat všem všechny informace, na které mají nárok.
  • Nebudeme stavět překážky v cestě k informacím. Nebudeme čekat, až se jich občané sami dopátrají. Všechno naservírujeme občanům tak, aby nemuseli zbytečně hledat nebo se domáhat informací na úřadě.
  • Nejsme spokojeni s dosavadním průběhem participativního rozpočtu v Boskovicích, ale jsme přesvědčeni, že do našeho města patří. Revidujeme pravidla PaRo pro naše město, budeme postupně navyšovat vyhrazenou částku a motivovat občany k účasti uživatelsky vstřícnými pravidly a přehlednou online správou.
  • Principem participativního řízení je sběr nápadů a podnětů od občanů města - tedy i takových, které se kvůli vysoké částce nevejdou do participativního rozpočtu. Obnovíme celoroční sběr nápadů bez finančního i časového omezení.
  • Komunikační prostředky města potřebují důkladnou revizi. Zaměříme se na úpravu kompetencí a povinností redakční rady, na obsah i formu městského zpravodaje a prezentace města na webu a sociálních sítích. Vyhradíme nový úvazek v oblasti PR a komunikace města s veřejností.
  • Dosavadní pokusy o transparentnost budeme prohlubovat. Zařadíme naše město do programu Otevřená města na podporu digitalizace samosprávy. Tím se sníží ekologická stopa a zvýší uživatelská přívětivost našeho úřadu.
  • Věříme, že důvěra ve vedení města se buduje právě takto, aktivním přístupem a touhou po interakci. Vítáme každý dotaz, podnět a zájem.