Hospodaření města

Základem zdravých financí je vyrovnaný rozpočet, který počítá s nečekanými i dlouho plánovanými investicemi. Město si nemůže dovolit schodkový rozpočet ani dlouhodobé splácení úvěrů.

  • Dlouhodobě plánované investice města budeme jasně prezentovat na webu města a podrobovat veřejné diskusi.
  • Stejně tak bude na webu města zveřejněn přehled veškerého majetku města včetně popisu jeho využití.
  • Záměry prodeje majetku budou vhodnou formou prezentovány všemi dostupnými kanály, aby se o nich dozvědělo maximum potenciálních zájemců.
  • Úvěry použijeme výhradně na rozvojové investice, které budou zahrnuty v plánu investic, nikoliv na údržbu a opravy.
  • Budeme jednat s krajem o převzetí městské nemocnice. Ta je už nyní spádovou nemocnicí pro celý sever Jihomoravského kraje a její provoz je proto pro město neudržitelný.