Aktualita z červnového zastupitelstva

Při pohledu na program červnového zasedání zastupitelstva se nezdálo, že by bylo o čem diskutovat. Svoji drobnou poznámku jsme připojili pouze k bodu 19 a hlavní témata k diskusi i hlasování si schovávali na bod věnovaný podnětům členů zastupitelstva. Tento bod byl nakonec vyhrocenější, než jsme čekali. Ale o tom později. V aktualitě ze zastupitelstva se budeme odkazovat na záznam, který pořídilo Město Boskovice. 

V bodě 19 se schvaloval záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně, na kterých mají v budoucnu vyrůst výrobní haly. V tomto bodě jsme navrhovali, aby kupní smlouva byla ošetřena ze strany města po ekologické stránce – aby si město při uzavření smluvního vztahu stanovila podmínky, které musejí být při výstavbě splněny. Kupující by se tak zavázali k dodržení určitých standardů zelené výstavby odpovídajícím 21. století (zelené střechy, retenční nádrže). Záměr prodeje jsme schválili a při přípravě kupní smlouvy se budeme snažit vyjednat tuto námi navrhovanou variantu, jinak bychom s prodejem pozemků při schvalování kupní smlouvy nemohli souhlasit.

Mnohem bouřlivější diskusi ale sliboval bod s podněty a připomínkami zastupitelů. Tu rozvířil zastupitel Jiří Pevný (Sportovci a STAN), který ve svém příspěvku poměrně nevybíravě zaútočil hned na několik oblastí, které se nás dotýkají. Na politické úrovni to bylo v oblasti architektonických soutěží. Byli jsme nařčeni z toho, že nezdar dvou architektonických soutěží nebyl způsoben chybami v zadání, ale způsobila ho organizovaná skupina, která se rozhodla zhatit snažení rady města. V tomto absurdním nařčení nevidíme logiku. To, že jsme kroky města konzultovali s odborníky a kritizovali po právu neregulérní či nesprávné postupy, nijak nesouvisí s tím, že se vypsání veřejné architektonické soutěže dvakrát nezdařilo. A to, že byla soutěž v rozporu s tehdy platnými pravidly ČKA, nijak nezmírňuje fakt, že se tato pravidla postupem času rozvolňují, na což pan Pevný upozorňuje. Neregulérní by soutěž byla i podle dnes platných pravidel. Na příspěvek pana Pevného reagoval Radek Šamšula [zde a zde] a navázal sérií dotazů ke sportovní hale. 

Zde jsme se ptali na další postup v případě, že pracovní skupina nedoporučí návrh Alberto Kalacha a Zdeňka Fránka k dalším krokům. Připravované hlasování o usnesení, že si v tomto případě vymíní zastupitelstvo pravomoc rozhodovat o dalším postupu namísto rady, jsme nakonec zmírnili a připojili se k Lukáši Holíkovi. Ten vyvolal hlasování o tom, že zastupitelstvo bude návrh projednávat na svém záříjovém zasedání. Tento návrh bohužel nezískal patřičnou podporu napříč zastupitelstvem, čímž celá záležitost zůstává nadále v rukou rady města. Zůstáváme v kontaktu s reprezentanty v pracovní skupině a sami se na účast na jejím příštím sezení chystáme. Okolo studie sportovní haly je totiž hned několik nejasností a zpráv přímo z pracovní skupiny, které nám brání v tom, abychom se s důvěrou spolehli na práci architektů a rady města. 

Na jednu z nich se ptal i Jenda Nádvorník v další diskusi – týkala se schválené částky 300 000 na dopracování studie, kterou schválila rada města. Spolu s touto částkou je to totiž už 600 000 za studii, což není málo a zbývají jen pochybnosti, jestli se v takovém případě nedalo dalším nákladům předejít. Pokud ale máme městského architekta, který studii přímo zpracovává, namísto toho, aby se podílel na zadání, kdo tohle může erudovaně posoudit? 

Město prostřednictvím městského architekta obdrželo alternativní studii areálu Červená zahrada od skupiny SRAB, ke které nejen že se veřejně nevyjádřilo, ale ani ji neprezentovalo. Toho se týkal i Jendův další dotaz, stejně tak jako náš příspěvek v červencovém zpravodaji

Závěrečného hlasování se zúčastnila i naše nejmladší Pirátka, tříměsíční Meda. Bohužel ani její hlásek nepomohl tomu, aby o sportovní hale v budoucnu jednalo zastupitelstvo, aby členové pracovní skupiny dostávali materiály včas a aby byly další kroky podnikány transparentně, srozumitelně a včas.