Aktuálně

Město Boskovice v čele s místostarostou Lukášem Holíkem uspořádalo dne 21. 11. 2019 setkání s veřejností na téma motivační systém třídění odpadu. Tento systém využívá k dnešnímu dni přes 100 obcí a měst v celé České republice (např. Moravská Třebová). Systém by měl v Boskovicích startovat na jaře 2020. Prioritou nás všech by mělo být snížení objemu komunálního odpadu a to např. pomocí vytvoření lepších podmínek pro jeho třídění - důležité je totiž šetřit nejen přírodu, ale i naši kapsu.


Proč třídit odpad a zavádět motivační systém:

  1. Ekologie
  2. Zvyšování cen svozů komunálního odpadu.
  3. Zákaz ministerstva životního prostředí skládkovat od roku 2030 využitelné...

Dobrá zpráva!

Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic.

Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma:

Hlavním bodem už několikátého zasedání zastupitelstva města byla diskuse o novém umístění sportovní haly v Boskovicích. Tentokrát byl na pořadu návrh na usnesení o nové lokalitě. Samotnému hlasování o novém umístění sportovní haly předcházelo schvalování revokace usnesení o umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady. Laicky řečeno, revokací usnesení by se zrušil závazek města postavit halu na Července. Pro nás je varianta haly na Července stále tou nejlepší, a proto jsme hlasovali proti revokaci usnesení. Červená zahrada má mezi zastupiteli stále mnoho příznivců, nicméně revokace nakonec o jeden hlas prošla. Proti umístění haly v Červené zahradě hovoří především fakt, že...

Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.

Pirátští zastupitelé

Kdo jsme

Jsme Pirátská strana, která od podzimu 2018 pluje stojatými vodami boskovické komunální politiky. Jsme možná nezkušení, ale zároveň máme optimismus, vůli, odhodlání, slušnost a otevřenost. Chceme se zasadit o vybudování oboustranné důvěry mezi radnicí a občany Boskovic. Chceme zdravým rozumem, konstruktivní kritičností, vytrvalostí a slušností vnést do politiky nová témata a přispět k řešení táhlých starých problémů, jakož i pomoci na místech, kde nejsou síly, vůle, kvalifikace nebo chuť.