Aktuálně

Participativní řízení a rozpočet v Boskovicích Ve středu 1. 7. 2020 město Boskovice spustilo 1. ročník Participativního rozpočtu v rámci nové platformy participativního řízení - Pincity (podrobněji o tématu zde ). Znamená to, že občané: 1. Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města. Participativní řízení 2. Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat. Participativní řízení 3. Mohou v období 1.7. - 31.8.2020 podávat vlastní návrhy do 300 tis.Kč, o kterých sami občané ve říjnovém hlasování rozhodnou, zda budou či nebudou realizovány. Participativní rozpočet 2020 ad 3) Participativní rozpočet...
V úterý 23. června se odehrálo naše desáté zastupitelstvo. Stejně jako na všech ostatních zastupitelstvech se na něm mluvilo hlavně o sportovní hale. Nečekaně jsme narazili taky na otázku (ne)existence funkce městského architekta nebo na problematiku vyhlášky o poplatcích za kulturní akce. Přečtěte si komentář, pokud se vám nechce sledovat bezmála čtyřhodinový záznam. Vyhláška o poplatcích za kulturní akce V našem městě už mnoho let platí vyhláška o poplatcích ze vstupného na kulturní akce. Není to nic neobvyklého, vyhláška v obměnách existuje v mnoha dalších městech. Pořadatelé kulturních komerčních akcí podle naší vyhlášky mají odvádět poplatky z celkové částky vybrané...
Vedení města připravuje v průběhu června 2020 spuštění platformy pro participativní řízení boskovice.pincity.cz . Znamená to, že občané Boskovic získají jednoduchou platformu pro nahlížení do investičních plánů města a budou moci komunikovat s městem nad jednotlivými investicemi. Navíc budou moci podávat také své vlastní návrhy na veřejně prospěšné investice ve městě. Současně se v rámci platformy participativního řízení spustí také 1. ročník dlouho očekávaného participativního rozpočtu (PaRo). Znamená to tedy, že návrhy občanů, které budou splňovat podmínky realizovatelnosti a budou do finančního limitu PaRo, půjdou v říjnu tohoto roku do veřejného hlasování, ve kterém sami občané rozhodnou, který z návrhu...
Květnové zastupitelstvo, které bylo přesunuto z původního dubnového termínu kvůli koronavirovému nebezpečí, jsme absolvovali v sokolovně a v rouškách. Zastupitelstvům obvykle předchází opoziční schůzka, ta se tentokrát nekonala, ačkoliv jsme o to ostatní strany žádali. Bylo tedy evidentní, že se zastupitelstvo ponese v poměrně pasivním duchu a bude trvat nejkratší možný čas. Doprava Z mnoha bodů převodů a prodejů pozemků jsme se zajímali o záměr vystavět bytové domy na ulici Legionářské stavební firmou Kindermann. Tento záměr nás zajímal z urbanistického hlediska - velká část města, kde jsou rodinné a bytové domy, nedisponuje kvalitní dopravní obslužností a nabídkou obchodů a služeb....

Pirátští zastupitelé

Kdo jsme

Jsme Pirátská strana, která od podzimu 2018 pluje stojatými vodami boskovické komunální politiky. Jsme možná nezkušení, ale zároveň máme optimismus, vůli, odhodlání, slušnost a otevřenost. Chceme se zasadit o vybudování oboustranné důvěry mezi radnicí a občany Boskovic. Chceme zdravým rozumem, konstruktivní kritičností, vytrvalostí a slušností vnést do politiky nová témata a přispět k řešení táhlých starých problémů, jakož i pomoci na místech, kde nejsou síly, vůle, kvalifikace nebo chuť.