Aktuálně

Květnové zastupitelstvo, které bylo přesunuto z původního dubnového termínu kvůli koronavirovému nebezpečí, jsme absolvovali v sokolovně a v rouškách. Zastupitelstvům obvykle předchází opoziční schůzka, ta se tentokrát nekonala, ačkoliv jsme o to ostatní strany žádali. Bylo tedy evidentní, že se zastupitelstvo ponese v poměrně pasivním duchu a bude trvat nejkratší možný čas. Doprava Z mnoha bodů převodů a prodejů pozemků jsme se zajímali o záměr vystavět bytové domy na ulici Legionářské stavební firmou Kindermann. Tento záměr nás zajímal z urbanistického hlediska - velká část města, kde jsou rodinné a bytové domy, nedisponuje kvalitní dopravní obslužností a nabídkou obchodů a služeb....
Od vstupu Pirátské strany do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají, a pokoušíme se vyvíjet aktivity, které by mohly přispět k zavedení PaRo u nás. Přečtěte si o aktuálním vývoji situace.
V současné době není jisté, zda vládou nařízená proti koronavirová opatření umožní realizovat kulturní akce v tomto roce. Město by mělo alespoň symbolicky podpořit neziskové instituce, které tvoří kulturní dění v našem městě. Proto bychom rádi za Piráty navrhli změny, které by mohly přispět k řešení nelehké situace v kultuře. Připadá nám logické prodloužit příjemci dotace termín užívání dotace do konce příštího roku 2021, pokud nemůže kvůli protikoronavirým opatřením svou akci letos realizovat, a umožnit mu tak svůj projekt uskutečnit v roce 2021 bez nutnosti znovu žádat o dotaci v grantovém systému. Stejně tak spousta neziskových institucí bude pozbývat jiné...
Únorové zastupitelstvo se neslo, alespoň co se týká času stráveného diskuzí, ve znamení umístění lezecké stěny do sportovní haly. Do programu zasedání jsme navrhovali zařadit nový bod, ve kterém by se zastupitelstvo mohlo vyjádřit k připravovanému zadání na sportovní halu, respektive k zapracování lezecké stěny do zadání studie. Svoje stanovisko jsme zveřejnili v otevřeném dopise místostarostovi Radku Mazáčovi ( úplné znění dopisu ), kde jsme shrnuli podstatné argumenty, proč zapracování stěny do projektu navrhujeme a podporujeme. Otevřený dopis jsme posílali ve chvíli, kdy podle veřejně dostupných informací mělo být zadání hotové a schválené radou ještě před termínem konání únorového zastupitelstva....

Pirátští zastupitelé

Kdo jsme

Jsme Pirátská strana, která od podzimu 2018 pluje stojatými vodami boskovické komunální politiky. Jsme možná nezkušení, ale zároveň máme optimismus, vůli, odhodlání, slušnost a otevřenost. Chceme se zasadit o vybudování oboustranné důvěry mezi radnicí a občany Boskovic. Chceme zdravým rozumem, konstruktivní kritičností, vytrvalostí a slušností vnést do politiky nová témata a přispět k řešení táhlých starých problémů, jakož i pomoci na místech, kde nejsou síly, vůle, kvalifikace nebo chuť.