Sportovní hala

Vývoj sportovní haly v čase

18.12.2006 Petice občanů proti výstavbě sportovní haly v ul. Slovákova
ZM nesouhlasilo se zastavením probíhající přípravy výstavby
08.11.2010

Nové volební období 2010-2014
Koalice: ODS (6), KDU-ČSL (4), TOP 09 (2), Sportovci (3), Prosp. Bosk. (1)
Starosta: Jaroslav Dohnálek (ODS)
1. místostarostka: Jaromíra Vítková (KDU-ČSL)
2. místostarosta: Dominik Božek (TOP09)
[zápis ZM];

12.12.2011 ZM schválilo výstavbu nové sportovní haly na ulici Slovákova
Odbory MAJ a ŠKOL předložili srovnání výstavby nové sportovní haly na ul. Slovákova a přestavby haly Jízdárna na multifunkční sportovní zařízení
13.12.2012 ZM schválilo vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova"
18.02.2013 ZM schválilo odůvodnění veřejné zakázky „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova"
17.06.2013 ZM schválilo konání místního referenda ve věci otázky: "Požadujete, aby nebyla zahájena stavba sportovní haly na ulici Slovákova?"
[radniční listy]

20.09.2013

Místní referendum - neplatné (účast 22,3% tzn. pod min. hranici 35%)
"Požadujete, aby nebyla zahájena stavba sportovní haly na ulici Slovákova?“

 • 1.386 hlasů - 66,6% - ANO (NESOUHLASÍ s výstavbou)
 • 669 hlasů - 32,1% - NE (SOUHLASÍ s výstavbou)
 • 27 hlasů -1,3% - ZDRŽELO

Výsledky byly zveřejněny na mimořádném ZM dne 2.10.2013

02.10.2013 ZM schválilo pro realizaci haly na Slovákové firmu IMOS Brno a.s.
28.04.2014

ZM schválilo navýšení částky pro realizaci haly na Slovákové o 6.633.000,-Kč (skrze vícepráce kvůli špatnému podloží)
(v té době celkové vynaložené náklady = 3.263.315,- Kč)

10.11.2014 Nové volební období 2014-2018
Koalice: ČSSD (8) , KDU-ČSL (4), ANO (3) + V.Farský (KSČM)
Starosta: Hana Nedomová (ČSSD)
1. místostarostka: Jaromíra Vítková (Dagmar Hamalová) (KDU-ČSL)
2. místostarosta: Petr Malach (ČSSD)
[zápis ZM]
15.06.2015 RM předkládá ZM návrh k ukončení výstavby haly na ulici Slovákova
(přílohy: auditprávní rozbory)
23.06.2015 ZM schválilo ukončení výstavby haly na ulici Slovákova (tisková zpráva)
08.09.2015 RM doporučila ZM výkup nemovitostí Dvořáčkova mlýnu
22.09.2015

Město koupilo Dvořáčkův mlýn
ZM schválilo výkup za 14.000.000,-Kč
(p.č. 1380/1=749m², 1380/2=129m², 1381/1=2.724m² - tj.≈3.890Kč/m²)

11.11.2015 Seminář pro zastupitele o variantě umístění haly v areálu Červená zahrada
19.11.2015 Seminář pro veřejnost o variantě umístění haly v areálu Červená zahrada
08.12.2015 ZM schválilo umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada
vybíralo z návrhů: za SPgŠ, pod židov.hřbitovem, areál Červená zahrada
(varianty studií ČZ bez atletického oválu od AV Atelier: 1, 2, 3, 4)
[materiálzáznam BTV]
24.05.2016

RM schválila vypracování studie komplexního řešení sportovního areálu Červená zahrada (za cenu 96.800,-Kč vč. DPH) studenty FUA TU v Liberci pod vedením děkana fakulty Ing. arch. Fránka (zadány studentům v rámci zimního semestru s termínem odevzdání do konce ledna 2017)

23.08.2016 RM schválila zpracování urbanistické studie sportovního areálu „Červená zahrada“ firmou AV ATELIER za cenu 148.830,-Kč
Architektonická studie bude sloužita jako zadávací dokumentace pro výběrové řízení na další stupně projektové dokumentace.
[smlouva o dílo]
20.09.2016 Město koupilo pozemek bývalého autobazaru u Dvořáčkova mlýnu
ZM schválilo výkup pozemku za 5.500.000,-Kč 
(p.č.1382 = 1.863m2 - tj. cena ≈2.952,-Kč/m2)
[materiál | záznam BTV]
08.11.2016 RM obdržela ověřovací arch.studii areálu "Červená zahrada" od AV ATELIER (Ing. V.Přibyl) ve 3 variantách: A, B, C (podrobněji)
06.12.2016

Koalice předložila na ZM možné varianty umístění haly v areálu Červená zahrada, které vycházejí z ověřovacích studií AV ATELIER:

 • Varianta A - [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  uvažováno pouze na pozemcích města (tj. bez výkupu pozemků)
   
 • Varianta B [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (více park.míst)
  vyžadující odkup všech pozemku JUDr.J.Paroulka (vč. hotelu Velen)
   
 • Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst)  
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)

ZM schválilo materiál, který ukládá rozvíjet dál řešení umístění haly v ČZ včetně prověření studie návrhů studentů TU Liberec v komisích Rady města, se sportovními kluby a s veřejnosti.
[materiál | záznam BTV]

26.04.2017

Na jednání se sportovními kluby zástupce volejbalistů Ing. Učeň představil studii haly u ZŠ Sušilova, kterou nechal zpracovat na vlastní náklady. Návrh počítá se zbouráním stávajících tělocvičen u ZŠ a postavení místo nich haly včetně zázemí s propojením na halu Jízdárna (článek Ohlasy).

17.05.2017

Setkání vedení města s veřejností - Projednání návrhů řešení lokality Červená zahrada.

06.06.2017 RM ukládá předložit ZM materiál s nově navrženou možností umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova
 1. Červená zahrada: studie AV ATELIER (Ing.V.Přibyl) - A, B, C (info)
 2. Červená zahrada: studie studentů FUA TUL - D1, D2
 3. u ZŠ Sušilova: studie dodaná Ing. Učněm
20.06.2017

Koalice předložila na ZM možné varianty umístění:

 • Varianta A - [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  uvažováno pouze na pozemcích města (tj. bez výkupu pozemků)
   
 • Varianta B [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (více park.míst)
  vyžadující odkup všech pozemku JUDr.J.Paroulka (vč. hotelu Velen)
   
 • Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst)  
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)
   
 • Varianta D [studie]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  (návrh studentky FUA TUL - podobný jako varianta A od AV ATELIER)
   
 • Návrh pro umístění u ZŠ Sušilova

ZM ukládá předložit na příští jednání ZM informaci o výsledku prověření možnosti umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova a v případě pozitivního výsledku návrh evokaci usnesení ZM z 8.12.2015 a odkup pozemků.
[materiál | záznam BTV]

30.08.2017 Setkání vedení města se členy ZM, na kterém byly prezentovány výsledky prověření možnosti realizace sportovní haly u ZŠ Sušilova
05.09.2017 RM prověření možnosti umístění sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova
19.09.2017 Koalice předložila na ZM materiály ohledně prověření možnosti umístění haly u ZŠ Sušilova. ZM ukládá zpracovat do příštího jednání srovnání finančních nákladů souvisejících s výstavbou haly v lokalitě u ZŠ Sušilova (včetně jednání o odkupu Jízdárny) a v lokalitě Červená zahrada
[materiál | záznam BTV]
21.11.2017 RM Srovnání finančních nákladů v souvislosti s výstavbou sportovní haly v lokalitě u ZŠ Sušilova a v lokalitě Červená zahrada
12.12.2017

ZM mělo rozhodnout o lokalitě pro umístění haly z variant:

 1. u ZŠ Sušilova
  výkup pozemků Jízdárny:
  - L.Řehoře (p.č.1221/11221/31218/61221/4) za 8.500.000,-Kč
  - P.Stary (p.č.1221/6) za 146.000,-Kč
   
 2. Varianta C [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada s běžeckým oválem (méně park.míst) 
  vyžadující odkup části pozemků JUDr. J.Paroulka
  (p.č.1383 a 1384 - tzn. bez hotelu Velen)
   
 3. Varianta A [výkres | vizualizace]
  v areálu Červena zahrada bez běžeckého oválu 
  na současných pozemcích města (tj. bez výkup pozemků)

ZM se neshodlo
Materiál byl stažen na základě protinávrhu R.Mazáče (Sportovci)
[materiál | záznam BTV]

10.04.2018 Sportovci (R.Mazáč) předložili návrh na umístění haly u ZŠ Sušilová
RM nedoporučila ZM tento bod ke schválení 
24.04.2018 ZM neschválilo návrh Sportovců umístit halu u ZŠ Sušilova 
včetně odkupu pozemků:
- L.Řehoře (p.č.1221/11221/31218/61221/4) za cenu 7.500.000,-Kč
- P.Stary (p.č.1221/6) za 146.000,-Kč
Celkové odborně odhadované náklady na výstavbu haly = 77.000.000,-Kč
[materiál | záznam BTV]
30.10.2018

Nové volební období 2018-2022
Koalice: ODS (6), ANO (4), Sportovci (2), TOP 09 (2), Boskováci (1)
Starosta: Jaroslav Dohnálek (ODS)
1. místostarosta: Lukáš Holík (ANO)
2. místostarosta: Radek Mazáč (Sportovci)
[zápis ZM]

04.12.2018 RM zahájila jednání s odborem majetkovým Jihomoravského kraje o možnosti a podmínkách převodu pozemků u VASS Boskovice na ulici Hybešova (p. č. 2019/1, 2019/21, 2019/20, 2019/19 a části pozemků p. č. 2019/22 a 2017/2)
19.02.2019 ZM schválilo bezúplatný převod pozemků u nemocnice na JmK (p.č.3339/29 a 3339/30) za účelem výstavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby JmK
[materiál k bodu č.10 | hlasování | záznam BTV]
14.05.2019 RM doporučila bezúplatný převod pozemků mezi JmK a městem
11.06.2019

ZM schválilo bezúplatný převod pozemků mezi JmK a městem (p.č.596/1596/32 za SPgŠ a 6892/2 u ISŠT na ul. Komenského) výměnou za pozemek na Hybešové (p. č. 2019/1, 2019/21, 2019/20, 2019/19 a části pozemků p. č. 2019/22 a 2017/2). Převod je vázán podmínkou postavit halu do 31.12.2025 + lhůta bezúplatného užívání sportovní haly krajem resp. studenty Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické Boskovice po dobu 14 let.
[materiál k bodu č.13 a č.14 | hlasování | záznam BTV]

20.06.2019 Představení variant haly v lokalitě Sušilova a Hybešova zastupitelům
[prezentace místostarosty R. Mazáče]
08.08.2019 Představení variant haly v lokalitě Sušilova a Hybešova veřejnosti
[prezentace | 
záznam BTV]
10.09.2019 ZM revokovalo usnesení ZM ze dne 8.12.2015 o umístění haly v areálu Červená zahrada a schválilo umístění haly na ulici Hybešova
Volilo ze 2 variant: Sušilova a Hybešova - viz posouzení umístění haly
[materiál k bodu č.43 a č.44 | hlasovánízáznam BTV]
11.02.2020 RM schválila vypracování architektonické studie sportovního areálu Červená zahrada ateliérem Prof. Ing. arch. Z. Fránkem za cenu 300.000 Kč
08.06.2020

RM doporučila ZM výkup pozemků od JUDr. Paroulka za 32.032.800 Kč

Výkup pozemků:
- bývalý lihovar (p.č. 1383 = 3.592m², 1384 = 1.678m²)
- hotel Velen (p.č. 1387/1 = 793m², 1387/2 = 1.007m², 1392/1 = 2.428m²)

Cena: 32.032.080 Kč = 30.000.000 Kč + bezúplatný převod pozemků 2077/1 = 1.141m² a 2079/1 = 1.939m² u ul. Absolonova v hodnotě 2.032.800 Kč (660 Kč/m²)

tzn. výkup pozemků o výměře 9.498m² za 3.373 Kč/m²

08.06.2020

RM doporučila předložit ZM návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 10. 9. 2019 o umístění haly na ul. Hybešova a přijetí usnesení o schválení umístění haly v areálu Červená zahrada

Městský architekt vypracoval architektonicko-urbanictickou studii různých variant umístění haly v areálu Červená zahrada za cenu 300.000 Kč

 1. výkup všech pozemků JUDr.Paroulka: 6 tenis.kurtů + velká hala,
 2. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů - bez haly
 3. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů + menší parkoviště + menší hala
 4. bez výkupu pozemků: 5 tenis.kurtů (na skautské louce) + hala
 5. bez výkupu pozemků: 6 tenis.kurtů (na původním místě) + hala na louce nad zahradnictvím Lebiš 
23.06.2020

ZM schválilo výkup pozemků od JUDr. Paroulka za 32.032.800 Kč

Výkup pozemků:
- bývalý lihovar (p.č. 1383 = 3.592m², 1384 = 1.678m²)
- hotel Velen (p.č. 1387/1 = 793m², 1387/2 = 1.007m², 1392/1 = 2.428m²)

Cena: 32.032.080 Kč = 30.000.000 Kč + bezúplatný převod pozemků 2077/1 = 1.141m² a 2079/1 = 1.939m² u ul. Absolonova v hodnotě 2.032.800 Kč (660 Kč/m²)

tzn. výkup pozemků o výměře 9.498m² za 3.373 Kč/m²

[materiál | hlasování | záznam BTV]

23.06.2020 ZM revokovalo usnesení o umístění haly na ul. Hybešova ze dne 10.9.2019
ZM schválilo umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada
[materiál | hlasování | záznam BTV]

 

Zajímavé články:

Aktuálně k tématu

V úterý 23. června se odehrálo naše desáté zastupitelstvo. Stejně jako na všech ostatních zastupitelstvech se na něm mluvilo hlavně o sportovní hale. Nečekaně jsme narazili taky na otázku (ne)existence funkce městského architekta nebo na problematiku vyhlášky o poplatcích za kulturní akce. Přečtěte si komentář, pokud se vám nechce sledovat bezmála čtyřhodinový záznam. Vyhláška o poplatcích za kulturní akce V našem městě už mnoho let platí vyhláška o poplatcích ze vstupného na...
Únorové zastupitelstvo se neslo, alespoň co se týká času stráveného diskuzí, ve znamení umístění lezecké stěny do sportovní haly. Do programu zasedání jsme navrhovali zařadit nový bod, ve kterém by se zastupitelstvo mohlo vyjádřit k připravovanému zadání na sportovní halu, respektive k zapracování lezecké stěny do zadání studie. Svoje stanovisko jsme zveřejnili v otevřeném dopise místostarostovi Radku Mazáčovi ( úplné znění dopisu ), kde jsme shrnuli podstatné argumenty, proč...
Hlavním bodem už několikátého zasedání zastupitelstva města byla diskuse o novém umístění sportovní haly v Boskovicích. Tentokrát byl na pořadu návrh na usnesení o nové lokalitě. Samotnému hlasování o novém umístění sportovní haly předcházelo schvalování revokace usnesení o umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady. Laicky řečeno, revokací usnesení by se zrušil závazek města postavit halu na Července. Pro nás je varianta haly na Července stále tou nejlepší, a proto...
Na 8. srpna svolal místostarosta Radek Mazáč setkání pro veřejnost ke sportovní hale. Termín je to nešťastný hned ze dvou důvodů. Jednak je setkání ohlášeno necelé dva týdny před jeho konáním, i přesto, že místostarosta původně avizoval, že se bude konat koncem srpna. S ohledem na to, že se uskuteční v polovině prázdnin, se dá očekávat, že mnoho zájemců o informace bude tou dobou mimo Boskovice. Město navíc neplánuje setkání streamovat ani nahrávat (Oprava 4. 8.: Podle slov...
Za poslední týdny jsme dostali několik mailů a výzev k soukromým schůzkám ohledně evergreenu boskovické politické scény — sportovní haly. Problém však stejně jako na začátku vnímáme právě v tom, že se jedná o téma v tom horším slova smyslu politické — že kromě politiků samotných nikdo nic neví a dodnes neznáme názor odborné veřejnosti. Ode dne, kdy místostarosta Mazáč prezentoval koaličním a následně i opozičním zastupitelům obě diskutované varianty, uplynulo už víc než měsíc...
Je to týden, co proběhla schůze zastupitelů k plánované výstavbě sportovní haly v Boskovicích. Včera v noci jsme se dočkali prezentace, které byla na schůzce představena. Schůze byla z nějakého nám nepochopitelného důvodu neveřejná, ani z ní nebyl pořízen záznam, o což jsme žádali. Koalice zatím nevede otevřený dialog o výběru varianty s veřejností. V tomto ohledu se bohužel opakuje podobný scénář jako v případě varianty Slovákova v předminulém volebním období. Dlouhé časové...
Ahoj, zdravíme všechny občany Boskovic, Bačova, Hrádkova, Mladkova a Vratíkova. Přinášíme naše pravidelné stručné shrnutí zasedání ZM Boskovice, které se konalo dne 11. 6. 2019.