Aktuálně

Ptali jsme se Vás na zkušenosti s jízdou na kole v Boskovicích. Jak by se mohly Boskovice rozvíjet, aby byly přátelské k dopravě na kole, i co by některé z Vás přimělo posadit se za řidítka. Bezpečná infrastruktura! Cyklostezky, cyklopruhy, dostupné a bezpečné parkování pro kola i průjezdné jednosměrky... Více informací se můžete dočíst v závěrečné zprávě.

Česká pirátská strana je stranou středovou, liberální a demokratickou. Svoji politiku zakládá na otevřenosti, informovanosti a důsledné protikorupční praxi. Na komunální úrovni chceme prosazovat náš program a hlavní pirátské principy, ať už v radě města nebo v opozici. Budeme vyjednávat o uzavření koalice a členství v radě města, pokud k tomu získáme dostatečnou důvěru obyvatel. Nechceme ale usilovat o účast ve vedení za každou cenu. Pokud se nedohodneme na přijatelných...

Jedním z nejdiskutovanějších témat zastupitelstva v úterý 28. června se stalo schvalování bezplatného převodu, na jehož základě město může získat od státu k dispozici budovu hasičů na ulici Svatopluka Čecha pro účel vybudování mateřské školy. V Boskovicích se potýkáme se závažným nedostatkem míst a dá se očekávat, že nárůst bude pokračovat. Faktorů je hned několik, patří mezi ně i migrační vlna ukrajinských uprchlíků, jejichž děti potřebují vzdělání, ale také nárůst obyvatel...

Kdybych na radnici seděl já…. rozhodně bych nepodmiňoval podání návrhu osobní návštěvou na radnici. Od začátku našeho působení v boskovické komunální politice jsme navrhovali a podporovali zavedení participativního rozpočtu v Boskovicích. Jeho realizace je pro nás ale z mnoha důvodů zklamáním. V minulosti jsme uspořádali setkání se zastupitelem Zbyňkem Miklíkem z Turnova, kde participativní rozpočet funguje dobře již několik let. Z vedení města se tohoto setkání nezúčastnil...

V minulosti jsme se poměrně jasně vymezovali proti budoucí realizaci kruhového objezdu u pošty. Důležité je však zmínit, že kruhový objezd bereme jako nutný prvek, který může pomoci stále se zhoršující dopravní situaci v našem městě. Jako problematické však vnímáme navazující zásahy do okolí. Způsob realizace tohoto návrhu sice splňuje všechny formální náležitosti, ale nijak nereflektuje současné a především budoucí potřeby lidí v našem městě. Návrh přináší celou řadu změn...

Naše zastupitelka Kristýna Znamenáčková napsala v souvislosti s nedávným znemožněním komentářů na Facebooku města sloupek, který uveřejnila na svém profilu. V mírně upravené podobě jej dáváme k dispozici i na našich webových stránkách a ztotožňujeme se s hlavními kroky, které je třeba v oblasti komunikace města s občany podniknout. Jako stěžejní vidíme přehodnocení důležitosti sociálního média a prezentace města na něm. V současné podobě je sociálním sítím věnována...

Dokonce i v našem kopcovitém městě se v posledních měsících začíná skloňovat slovo cyklodoprava. Bohužel je to nejčastěji v souvislosti s plánovanou okružní křižovatkou pod poštou, při jejímž plánování nebylo pomyšleno ani na chodce, natož pak na zmíněné cyklisty. Město by ale přitom mohlo být hnacím motorem v podpoře cyklodopravy - je to po všech stránkách prospěšný způsob přemisťování. Vytvořit základní infrastrukturu může být ve srovnání s velkými dopravními investicemi...

"Dejme děckovi šanci" zastupitel P. Vlach (TOP09), 7.12.2021 Architektonická soutěž (ať už otevřená a nebo vyzvaná) je v moderní společnosti 21. století ideálním nástrojem, jak při finančně rozsáhlé investiční akci nalézt pro město nejlepší možné řešení tím nejspravedlivějším a nejférovějším možným způsobem. Soutěže se totiž mohou zúčastnit všichni, kteří o to mají zájem, a hodnotící komise sestavená z odborníků z oblasti architektury doporučí na základě svých nemalých...

Druhé prosincové úterý se konalo zasedání zastupitelstva. Pětihodinové. Součástí byla dlouhá diskuse na téma… sportovní haly! Další zastavení přinesl bod schvalování rozpočtu na rok 2022. K oběma bodům bychom se rádi krátce vyjádřili, ačkoliv podstatné již bylo řečeno v reportu z Ohlasů a bude dovysvětleno v kolektivním prohlášení opozičních zastupitelů v lednovém zpravodaji města. Sportovní hala V bodě věnovaném sportovní hale nás místostarostka Žejšková informovala o...

Zastupitelstvo v města schválilo ve svém rozpočtu na rok 2022 o 135 tisíc více na vydání městského zpravodaje než v minulém roce. Navýšení reaguje na cenu papíru, na zvýšení počtu stran a především odráží požadavek tisknout zpravodaj celobarevně. Pokud za tímto krokem stojí touha po zlepšení komunikace mezi městem a občany, nabízí se prostá otázka, zda by takové finance nešly využít jinde a účelněji, než v barvě a počtu stran tištěného periodika. Pro zlepšení kvality...

Tušíme, že už se vám nechce číst další a další příspěvky na téma nezdařených pokusů postavit v Boskovicích sportovní halu. Vzhledem k tomu, že příští osudy sportovní haly jsou momentálně v rukách rady města a nám jako opozičním zastupitelům nezbývá mnoho možností k vyjádření nesouhlasu, využíváme alespoň svého prostoru v městském zpravodaji k tomu, abychom vysvětlili svůj postoj. Není naším úkolem být vždycky proti radě města a není to ani naše přání. Naopak, těšíme se na den...

V pondělí jsme se zúčastnili setkání s veřejností, na kterém byl představen návrh sportovní haly pro Boskovice širšímu publiku. Setkání se dokonce přes internet zúčastnil i architekt Alberto Kalach, který je autorem studie. Část publika tvořili zastupitelé města a zástupci pracovní skupiny ke sportovní hale. V té zasedají mimo jiné členové skupiny SRAB (Spolek za rozvoj architektury Boskovic), která ke vznikající studii přináší celou řadu postřehů. Bohužel celou tuto část...