Knihovna

Vývoj projektu městské knihovny v čase

1997 Knihovna "přechodně" přestěhována do budovy úřadu (nám. 9. května)
2001 Město koupilo budovu ZZN (6,2 mil. Kč) pro účely městské knihovny
listopad 2006 Projekční kancelář STAPRO vypracovala studii knihovny (v rámci "centra celoživotního vzdělávání") v přístavbě objektu DDM na ul. 17. listopadu
19.04.2010 ZM schválilo záměr výkupu nemovitosti (p.č. 163) za účelem výstavby městské knihovny
21.06.2010 Město koupilo budovu O2 pro účel městské knihovny (4.750.000,-Kč)
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy pro výkup budovy O2 včetně pozemků
prosinec 2011 Byla vypracována studie umístění knihovny v bývalé budově O2.
13.08.2012 RM schválila zadání studie budovy městské knihovny Ing. arch. Zdeněk Eichler v hodnotě 45.000,-Kč
2012 Představeny 3 varianty umístění knihovny (O2, ZZN a SVČ)
  Rada města vybrala variantu budovy O2
  Ve zpracování projektu knihovny v O2 se dále nepokračovalo
26.05.2015 RM Informace o budově O2
29.09.2015 RM Informace o budově O2

10.03.2016

Setkání s veřejností - seznámeni s 2 variantami knihovny (SVČ a O2)
[infoaudio-záznam (Ohlasy)]
24.05.2016 RM schválila vypracování architektonické studie Komunitního centra v bývalé budově ZZN (za cenu 96.800,-Kč vč. DPH) studenty FUA TU v Liberci pod vedením děkana fakulty Ing. arch. Fránka
03.03.2017

Studenti FUA TU Liberec dodali studie přestavby bývalé budovy ZZN: R.Chovančík a V.Marek

07.03.2017

RM rozhodla o umístění knihovny v budově bývalého ZZN
Vybíralo z variant (O2, ZZN a DDM):

  1. přístavba u DDM (ul. 17. listopadu)
  2. bývalý objekt O2 
  3. bývalý objekt ZZN (návrhy studentů: R.Chovančík a V.Marek)

[materiál]

07.03.2017

RM schválila zřízení institutu městského architekta

25.04.2017 Ing. arch. Zdeněk Fránek daroval městu architektonickou studii komunitního centra s knihovnou.
RM schválila přijetí daru studie
27.04.2017 Starostka Hana Nedomová (ČSSD) podepsala darovací smlouvu.
06.06.2017 RM schválila jako městského architekta Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka
12.06.2017 Starostka Hana Nedomová (ČSSD) podepsala smlouvu se Ing. arch. Z. Fránkem o výkonu konzultační a poradenské činnosti.
27.02.2018 RM zadávací řízení na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace investičního záměru stavby „Komunitní centrum s knihovnou“.
10.04.2018 RM schválila dodavatele projektové dokumentace firmu Ing. Jiří Železný za 2.613.600,-Kč
17.05.2018 Starostka Bc. Hana Nedomová podepsala s firmou Ing. Jiří Železný smlouvu o dílo.
2018 Zahájeno zpracování projektové dokumentace
(od červen 2018 do května 2020)
31.01.2019 Setkání s veřejností na téma: Komunitní centrum s knihovnou v budově ZZN
[Ohlasy | záznam]
2019 Rada města zřídila pracovní skupinu pro knihovnu (březen 2019)
Pracovní skupina zpřesnila zadání pro stavební projekt
05.03.2019 Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #1
[forum.ohlasy.info]
18.03.2019 Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #2
[forum.ohlasy.info]
08.04.2019

Schůzka pracovní skupina pro knihovnu #3
[forum.ohlasy.info]

15.07.2019 Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek podepsal dodatek ke smlouvě.

27.04.2020

Dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení
Místostarosta Lukáš Holík ve zpravodaji uveřejnil finální cenu 111 mil. Kč

16.07.2020 Boskovice navštívil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V rámci této návštěvy mluvil také o přípravách stavby boskovické knihovny a významu knihoven obecně [Ohlasy]

Zajímavé články:

Aktuálně k tématu

Poněkud kontroverzním tématem posledních měsíců, volební kampaně i začátku nového volebního období je nová městská knihovna. Tu navrhl městský architekt Zdeněk Fránek a věnoval městu studii, podle které by knihovna měla stát v prostoru bývalého ZZN vedle Masarykova náměstí.
V pondělí 26. listopadu se Radek sešel se starostou Jaroslavem Dohnálkem na plánované schůzce ohledně městského rozpočtu na rok 2019. Ten budeme projednávat společně na semináři zastupitelů 3. prosince a schvalovat na zasedání zastupitelstva 18. prosince.