Celostátní fórum Pirátské strany

V sobotu 19. ledna se v Táboře konalo Celostátní fórum Pirátů. Pro nás je to tak trochu symbolicky přesně rok poté, co jsme si v Boskovicích začali pohrávat s myšlenkou, že založíme Piráty i tady. Do Tábora jsme se vydali načerpat novou inspiraci, potkat se s čelními představiteli strany a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak pirátská politika funguje ve větším měřítku.

Od sobotních desíti hodin Piráti z celé republiky obsadili hlavní sál hotelu Palcát v Táboře. Na úvod k celému shromáždění mluvil předseda Ivan Bartoš. Ve své optimistické řeči shrnul, co Piráti v uplynulém roce dokázali na celostátní i komunální úrovni a nastínil příští směřování. Aktuálním tématem pro Pirátskou stranu jsou volby do Evropského parlamentu. Přímo na sobotním fóru jsme měli možnost poznat kandidáty na lídra i čelo kandidátky a spolu s ostatními odhlasovali konečné obsazení prvních pěti pozic. V dalším programu představitelé krajských sdružení nastínili situace v největších městech (Praha, Ostrava, Brno), schvalovaly se změny stanov strany a představovala strategie kampaně do evropského parlamentu. 

Inspirativní a podnětné pro nás bylo vidět, že principy fungování Pirátské strany (demokracie, transparence, participace) jsou univerzální a platné pro všechny její členy a že ideály a hodnoty, které vyznáváme v Boskovicích, sdílejí Piráti napříč republikou. Oceňujeme přátelskou atmosféru bez osobních animozit a napětí, obdivujeme neutuchající zájem o nové podněty a informace. Setkali jsme se také s ostatními nově zvolenými zastupiteli a měli příležitost se zúčastnit nedělních workshopů na zajímavá a podnětná témata (z nabídky jsme si vybrali tyhle: Elektronické služby měst a obcí s Davidem Strnadem, Pirátský koncept pro klimatickou změnu s Danou Balcarovou a Sociální problematika, bydlení a role obcí s Olgou Richterovou). 

Po inspirativním víkendu se vracíme zpět do našich vod a k místním tématům. Brzy na viděnou, třeba zrovna za týden na semináři o knihovně!

// Kristýna