Červnové zastupitelstvo

ZM vol. 5

Ahoj, zdravíme všechny občany Boskovic, Bačova, Hrádkova, Mladkova a Vratíkova. Přinášíme naše pravidelné stručné shrnutí zasedání ZM Boskovice, které se konalo dne 11. 6. 2019.

SPORTOVNÍ HALA

5. zastupitelstvo se neslo v duchu nejrůznějších směn a prodejů pozemků a my už si tak trošku připadáme jako realitní makléři. Nicméně i toto spadá do povinností členů ZM a my to bedlivě sledujeme.

Zajímavý byl bod 13. (Bezúplatné nabytí pozemků, návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností - Jihomoravský kraj), ve kterém město získá od Jihomoravského kraje pozemky u Národohospodářské školy (na ul. Hybešova) pro případnou výstavbu nové sportovní haly směnou za městské pozemky (jedná se převážně o pozemky za nemocnicí pro nové zázemí rychlé záchranné služby a nebo za Pedagogickou školou). Rozdíl mezi darovanými pozemky JmK a pozemky města dorovnají Boskovice dle této smlouvy bezplatným pronájmem haly pro Národohospodářskou školu po dobu 14 let. Smlouva současně zavazuje město k tomu, aby vrátila tyto pozemky kraji, pakliže nebude postavena na tomto pozemku sportovní hala do roku 2025. Současná koalice se netají tím, že připravuje dvě varianty umístění sportovní haly (Sušilova, Hybešova). My však tento krok v bodě č. 13 vnímáme jako velice zavazující pro variantu Hybešova.

Stav vyjednávání okolo sportovní haly popírá to, co před volbami tvrdily všechny současné koaliční strany – nulová komunikace napříč celým zastupitelstvem a žádné bližší informace o případných variantách a studiích jak mezi zastupiteli tak směrem k občanům.

Na čtvrtek 20. 6. 2019 svolal místostarosta Ing. Radek Mazáč (Sportovci) schůzku všech zastupitelů, kde budou prezentovány varianty obou umístění sportovní haly, a my doufáme, že se situace v komunikaci zlepší. Jediné, co je nyní bohužel jisté, je to, že koalice nemíní ztrácet čas debatou o variantě Červená zahrada.

ODPADY

V aktualizaci rozpočtového opatření 2019 se objevila nová položka (200.000,-Kč) pro výběr dodavatele motivačního a evidenčního odpadového hospodářství. Brzy tak započne první fáze nasazení tohoto systému, který může napomoci optimalizovat třídění odpadů v Boskovicích. My tento nápad podporujeme, nicméně doufáme, že se zlepší informovanost občanů o tomto systémů, která je zatím nulová.

TRÁVA

Zajímal nás také postoj rady k údržbě travnatých ploch v době sucha. Myslíme si, že by v současné době mělo město snížit počet sečí. Naše názory na tuto problematiku, ve které jsme našli shodu napříč všemi opozičními stranami, narazily na opačný postoj rady města. Připomínky a náměty, které jsme v této věci vznesli na adresu koalice, byly přijaty negativně s odvoláním na to, že neregistrují žádnou podobnou připomínkou ze stran obyvatel. Ukazuje se tak, že pokud chce občan prosadit ve svém městě něco doposud nerealizovaného, musí být aktivní nejen jako volený zastupitel. Názor opozičních zastupitelů bohužel nemá žádnou váhu.

DEMOSTRACE
Ve stejný den proběhla v Boskovicích demonstrace za odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně Marie Benešové, kterou organizovala Míša Žejšková. Velice si ceníme všech organizátorů i Vás všech, kteří jste se zúčastnili, a dodatečně se tímto omlouváme z naší neúčasti - zasedání ZM se tentokrát bohužel protáhlo a my to zkrátka nestihli.

Záznam z 5. zasedání ZM Boskovice ke zhlédnutí zde.
Zápis z jednání ZM Boskovice ke stažení zde.

Se srdečným pozdravem

Jan Nádvorník
Česká pirátská strana Boskovice
17. 6. 2019