Červnové zastupitelstvo a znovu hala

V úterý 23. června se odehrálo naše desáté zastupitelstvo. Stejně jako na všech ostatních zastupitelstvech se na něm mluvilo hlavně o sportovní hale. Nečekaně jsme narazili taky na otázku (ne)existence funkce městského architekta nebo na problematiku vyhlášky o poplatcích za kulturní akce. Přečtěte si komentář, pokud se vám nechce sledovat bezmála čtyřhodinový záznam.

Vyhláška o poplatcích za kulturní akce

V našem městě už mnoho let platí vyhláška o poplatcích ze vstupného na kulturní akce. Není to nic neobvyklého, vyhláška v obměnách existuje v mnoha dalších městech. Pořadatelé kulturních komerčních akcí podle naší vyhlášky mají odvádět poplatky z celkové částky vybrané na vstupném, a to buď 10% ze vstupného, nebo paušální částku (do 1000 návštěvníků doposud platila možnost zaplatit paušál 1000 Kč). Na tomto zastupitelstvu se neschvalovala vyhláška jako taková, ale její vesměs formální úpravy, které si vyžádalo Ministerstvo vnitra. Kromě toho však rada navrhovala schválit i navýšení paušálů, a to poměrně nevstřícným způsobem.

Při pohledu na výsledky z loňska, které ukazují, kdo poplatky ve skutečnosti odváděl, je zjevné, že se vyhláška míjí účinkem. Poplatky platí za plesy a zábavy školy a organizace, které si naopak plesy mají příležitost vydělat na svoje skromné fungování. Velcí promotéři mohou vyhlášku snadno obejít zdůvodněním, že se jedná o akce nadregionálního významu, které jsou podle vyhlášky od poplatků osvobozené. Velké komerční, reklamní, prodejní a sportovní akce poplatky neodvádějí. Zkrátka a dobře, po prostudování vyhlášky, výsledků z loňska a vyhlášek v ostatních městech jsme i po poradě s předsedou kulturní komise dospěli k závěru, že vyhláška vyžaduje výraznou změnu a ideálně pozastavení pro rok 2020, který sám o sobě bude pro všechny kulturní organizace těžký. 

Jenže pozastavit platnost vyhlášky v okamžiku, kdy se schvaluje jen její úprava, není v rámci protinávrhu na zastupitelstvu možné. Proto jsme chtěli navrhnout, aby se alespoň zachovaly paušály v původní výši a schválila se jen verze s technickými úpravami, a zároveň zajistit, aby se podobou vyhlášky zabývala kulturní komise. Tam jsme narazili na technický problém - komisi může jako svůj poradní orgán pověřovat jen rada města, nikoliv zastupitelstvo, a ejhle - zastupitelstvo města NESMÍ pověřovat radu města. To je ve vztahu ke komisím poměrně bizarní situace. Naše možnost zasáhnout do oficiální činnosti kulturní komise je prakticky nulová. Protinávrh, který měl “doporučit” radě města konzultaci s komisí, nebyl schválen, a přijatá byla jen varianta vyhlášky v původní výši paušálů.

Z tohoto nešťastného příběhu plyne, že se budeme vyhláškou nadále zabývat a snažit se iniciovat její přepracování, a pokud k němu nebude vůle, připravit návrh nové verze.

Sportovní hala 

Po dlouhých letech se na červnovém zastupitelstvu schválil záměr odkupu pozemků v Červené zahradě, na nichž by měla stát sportovní hala. Zastupitelstvo také revokovalo svoji dřívější revokaci (ano, uznáváme, není to jednoduché) o umístění sportovní haly na Hybešově a jednomyslně se usneslo na umístění v Červené zahradě.

Podle nás je dobrým rozhodnutím postavit halu v areálu Červené zahrady, ale kolem tématu vyvstává mnoho kontroverzních otázek.

  1. Měl by studii na sportovní areál vypracovávat městský architekt, máme-li vůbec městského architekta (viz následující odstavec)?
  2. Jak je možné, že koaliční zastupitelé po lítých bojích o varianty Sušilova / Hybešova, kdy nepřipadala v úvahu jakákoliv další možnost, najednou jednohlasně zvedají ruku pro variantu třetí?
  3. Podle momentální situace to vypadá, že jediné řešené téma je sportovní hala. Přitom v projektu sportovní haly jsme teprve v začátcíh (stejně jako posledních cca 15 let), zatímco projekt knihovny je prakticky připravený. Bude výkup pozemků v Červené zahradě a příprava stavby brzdit výstavbu knihovny?

Bohužel se ukázalo, že je možné se zaseknout na první otázce (která nejméně souvisí s tématem) na tak dlouho, aby se na další otázky vůbec nedostalo. Budeme je proto zastupitelům tlumočit mailem a na dalším zastupitelstvu.

Městský architekt

Na dotaz, proč studii ke sportovní hale prováděl městský architekt Zdeněk Fránek, což je v rozporu s regulemi České komory architektů, starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že Boskovice nemají pozici městského architekta. To překvapilo nejen nás, ale i některé úředníky a zástupce veřejnosti. V minulém volebním období (2014-2018) totiž schválila RM dne 7.3.2017 zřízení pozice městského architekta a bývalá starostka Hana Nedomová na základě rozhodnutí RM v roce 2017 podepsala smlouvu, ve které se zavazuje Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek k činnosti městského architekta. Současný starosta Ing. Jaroslav Dohnálek (ODS) na základě rozhodnutí RM ze dne 21.1.2020 podepsal úpravy smlouvy z roku 2017, ve které dodatkem mění pouze článek III., nikoliv však článek I. ("Předmět plnění"). 

Pokud nástupem nového vedení byla zrušena pozice městského architekta, je zvláštní, že nebylo revokovano usnesení RM ze dne 7.3.2017 (tzn. nezrušila se pozici městského architekta) a v úpravách smlouvy nově vzniklým dodatkem (27.1.2020) se nijak neupravuje článek I. „Předmět plnění“, který pana Fránka k této funkci zavazuje.

Byla-li i přesto tato pozice zrušena, je zvláštní, že se pojem “městský architekt” vyskytuje i nadále v zápisech RM (viz např. RM #26 ze dne 11.2.2020, RM #29 ze dne 31.3.2020). Současné vedení město vnáší do celé věci velké zmatky a mate veřejnost. 


I bez další diskuse zastupitelstvo trvalo 3 hodiny a 50 minut. Dobrý pocit z odkupu pozemků na Července nám hořkne vinou obtížné komunikace i diskuse s vedením města, která je neustále zatížena osobními urážkami a demagogií a není zřejmé, co vede její členy k radikálním změnám dřívějších postojů. 

Pro nás ze zastupitelstva plynou následující úkoly:

  • nadále řešit problematiku vyhlášky o poplatcích za kulturní akce, inspirovat se v ostatních městech a konzultovat s odborníky,
  • doptat se vedení města na momentální stav připrav výstavby městské knihovny.

O postupu vás budeme informovat, do té doby vám přejeme krásné prázdniny!