Druhá, skoro otevřená soutěž

V Boskovicích se roky řešilo, kde bude stát sportovní hala. Zdá se, že tuto otázku jsme si konečně zopověděli. Panuje většinová shoda, že sportovní hala by měla stát v areálu Červená zahrada. Nicméně vyvstaly další otázky: Jak bude nová hala vypadat? Jakým způsobem vybereme její konečnou podobu? Kolik to bude stát?

Rada města se rozhodla vypsat užší architektonickou soutěž. Jedná se o soutěž, ze které vzejde architektonický návrh řešení objektu nové sportovní haly, tedy toho, jak by měla hala po celkovém dokončení všech prací vypadat uvnitř i navenek. Bude řešit například rozměry haly, umístění sportovišť a dalšího vybavení a zázemí uvnitř haly, parkování, napojení na veřejné komunikace, ale i celkové řešení veřejného prostoru v nejbližším okolí haly.

Při realizaci takovéto soutěže se nabízí možnost obrátit se na Českou komoru architektů (dále jen ČKA), která sdružuje všechny autorizované architekty. To jsou architekti, kteří za sebou mají několikaletou praxi a splní předepsanou zkoušku, kde prokáží znalosti ve svém oboru. Podobně jako absolventi právnické fakulty se automaticky nestávají advokáty, ale musí nejdříve splnit advokátní zkoušky. Navíc ČKA se přímo podílela na vzniku zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož částí jsou pravidla pro vypisování soutěží o návrh.

Rada se však z nějakého důvodu rozhodla tuto soutěž vyhlásit bez spolupráce s ČKA. Kvůli tomu mohou během celého procesu vyvstat zbytečné problémy, které bychom si mohli odpustit. Ostatně první problémy už nastaly. Rada musela první vypsanou soutěž zrušit, jelikož zjistila, mimochodem díky dobré vůli jednoho člena ČKA, že původní podmínky soutěže byly v rozporu se zákonem a hrozilo, že by celou soutěž napadl úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS).

Na konci srpna byla vyhlášena nová soutěž, kde došlo k úpravě potenciálně protizákonných podmínek. Podle našich informací je nová soutěž ve stávajícím stavu se stávajícími podmínkami stále protizákonná. Můžeme se tak opět dočkat šetření ze strany ÚOHS.

Přitom by stačilo, aby se rada na začátku celého procesu obrátila na ČKA a ve spolupráci s ní vypsala soutěž v souladu se zákonem. To by ovšem znamenalo spolupracovat s komorou i na upřesnění podmínek soutěže. ČKA totiž soutěže, na jejichž organizaci se podílí, označí jako regulérní a můžou se jí účastnit všichni autorizovaní architekti, aniž by jim ze strany ČKA hrozily sankce za účast v neregulérní soutěži. Je jasné, že ČKA hájí zájmy svých členů a jedním z těchto zájmů je i jejich řádné finanční ohodnocení. V Boskovicích se počítá s tím, že celková částka, kterou utratíme za stavbu haly, nepřesáhne 120 milionů korun a odměna za zpracování projektové dokumentace bude stát maximálně 3,2 milionů korun. Obě tyto ceny jsou součástí podmínek soutěže. ČKA má metodiku, pomocí které spočítá ideální cenu za zpracování projektové dokumentace. Podle této metodiky se by se cena v Boskovicích pohybovala kolem 10 milionů. Tato, z pohledu ČKA, ideální cena má mimo jiné také nalákat zájemce k účasti v soutěži. Nicméně ČKA nemůže výši odměny městu nařídit a zamítnout udělení regulérnosti na základě nízké ceny. Může pouze cenu doporučit.

V podmínkách boskovické soutěže mimo jiné stojí, že se jí může zúčastnit pouze osoba, která je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem. V profesním řádu ČKA se píše, že “architekt se nesmí účastnit těch architektonických soutěží, které nebyly vyhlášeny v souladu s platným soutěžním řádem Komory a nemají doložku regulérnosti vydanou Českou komorou architektů,” a dále se v autorizačním zákoně dočteme, že “při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.“ Z toho vyplývá, že účast autorizovaného architekta v neregulérní soutěži je minimálně proti řádu ČKA, ne-li v rozporu se zákonem. Tato skutečnost jistojistě odradí nejednoho autorizovaného architekta od účasti.

Pokud se ukáže, že soutěž je vypsána v souladu se zákonem, je nejspíš legitimní v ní pokračovat i bez spolupráce s ČKA. S takovým postupem však nesouhlasíme a je velká škoda uzavírat možnost účasti v soutěži všem autorizovaným architektům, kteří si nechtějí zadělávat na problémy. Měli bychom s ČKA jednat a vyjednat regulerní a opravdu otevřenou architektonickou soutěž.

 

Radek Šamšula

15.9.2020