Dvě varianty

Za poslední týdny jsme dostali několik mailů a výzev k soukromým schůzkám ohledně evergreenu boskovické politické scény — sportovní haly. Problém však stejně jako na začátku vnímáme právě v tom, že se jedná o téma v tom horším slova smyslu politické — že kromě politiků samotných nikdo nic neví a dodnes neznáme názor odborné veřejnosti. Ode dne, kdy místostarosta Mazáč prezentoval koaličním a následně i opozičním zastupitelům obě diskutované varianty, uplynulo už víc než měsíc. V září má zastupitelstvo schvalovat umístění haly.
Neznáme stanovisko sportovní komise, která se v posledních měsících k tématu haly nesešla, a namísto slibovaného dialogu s veřejností dostáváme pozvánky na soukromé schůzky, kde každá ze stran obhajuje svoje důvody pro jednu z variant (i když při tom naoko představuje varianty obě). Spíše než o skutečné rozhodování tedy z našeho pohledu jde už jen o pokusy získat na svoji stranu zastupitele, kteří se ještě k žádné z variant nepřiklonili. Protože na soukromé výzvy k veřejnému setkání nedostáváme odpovědi, voláme aspoň takto vedení města, aby diskusi s odborníky, zástupci sportovních klubů a především širokou veřejností uspořádalo co nejdříve.

Několika soukromých schůzek jsme se v dobré vůli, že přimějeme koalici k veřejné debatě, zúčastnili, ale účastnit nechceme, a máme-li v září o této otázce rozhodovat, pak jedině s důvěrou veřejnosti, kterou současným postupem jako zastupitelstvo ztrácíme.

Vaši Piráti