Jak jsme se nic nedozvěděli na dubnovém zastupitelstvu

V úterý po velikonocích se boskovické zastupitelstvo sešlo v obvyklou dobu v zámeckém skleníku. Zasedání trvalo tři a čtvrt hodiny. Získat však na otázky relevantní odpovědi je však náročnější, než by se mohlo zdát.

Debata se rozpoutala u bodu 10, ve kterém se schvalovala změna regulačního plánu. V odůvodnění této změny stálo, že město chce připravit situaci pro případnou výstavbu haly na Sušilově ulici a knihovny v ZZN. Obě změny byly zahrnuty pod jedním bodem. Protože se opozice shodne v podpoře umístění haly na Července, zatímco knihovnu v ZZN podporuje, rozhodli jsme se podat protinávrh o rozdělení bodu na dvě samostatná hlasování.

Rozpoutala se debata nad tématem sportovní haly, aniž by padla jakákoliv konkrétní a přímá informace o tom, v jaké fázi se celá situace nachází. Pan starosta nás upozornil, že žádost o rozdělení je zbytečnou hysterií nad zcela kosmetickým krokem. I kdyby tomu tak bylo, je nedůvěra a ostražitost opozice v takovém hlasování úplně logická. Pramení z nedostatku informací, které se k nám o sportovní hale dostávají, pramení z toho, že nejsme přizváni ke jednáním a seminářům a dozvídáme se kusé informace z médií a nedůstojnou metodou JPP (jedna paní povídala). Otázkou zůstává, jestli je nedostatek informací pouze důsledkem netransparentních postupů v radě města, nebo zda v radě samotné panuje názorová neshoda a je tedy těžké s konkrétní odpovědí vystoupit.

Zajímavým okamžikem projednávaného bodu byl okamžik, kdy pan starosta oznámil, že chce o změně regulačního plánu hlasovat pouze vcelku, a v případě, že bod rozdělíme do dvou, se v obou případech hlasování zdrží. Znamená to, že by starosta nehlasoval v souladu se svým přesvědčením, ale jen natruc učiněnému kroku? Jedná se o prohlášení na hraně kompatibility se zastupitelským slibem. Nakonec se však rozdělení prohlasovat nepodařilo.

Podobně neurčité odpovědi jsme se dočkali i v otázce plánu vyasfaltovat cestu z ulice K Lipníkům okolo křížku. Pan starosta nás požádal o systémové řešení, považujeme-li momentální postup města za nesystémový. Svěřil se, že daná problematika nemá jednoduché řešení, a upozornil, že věc je ve stádiu studie, což neznamená, že bude realizována. To sice nemusí, ale předpokládáme, že město neinvestuje do studií a dokumentací, pokud o nich reálně neuvažuje. Zároveň by svůj záměr vedení města mělo být schopno už v této rané fázi zdůvodnit, podložit daty a argumenty. Rada města disponuje specializovanými komisemi, které v daných oblastech mohou vydávat doporučení. Problémem asfaltové cesty u křížku, případného přesunutí čerpací stanice SUEZu a dočasného mírnění následků při průjezdu vozů po ulici Boženy Němcové, se může zabývat jak komise dopravní, tak komise pro výstavbu a územní plánování. Názory jeho členů Petra Ondráčka a Adama Kožouška stojí přinejmenším za zvážení. Trváme na tom, že nesystémové asfaltování jakýchkoliv ploch není k užitku.

Taky jsme se zeptali, zda rada města zvažuje zavedení komise pro životní prostředí s ohledem na stále častěji se objevující téma klimatické změny. Tato komise by mohla postupně zpracovat plán města pro klimatickou změnu a naplánovat konkrétní kroky, kterými bychom v následujících letech mohli na komunální úrovni zmírnit a změnit, co je v našich silách. Zavedením komise a kroky města k soběstačnosti či alespoň menší ekologické náročnosti bychom se zařadili k pokrokovějším městům s ohleduplným přístupem. Odpověď na dotaz však zněla, že komise vznikají na podnět členů rady města.

Na zastupitelstvu jsme se setkali s dogmatismem, demagogií, alibismem a vyhýbavými odpověďmi. Jsme rádi, že se podařilo názorově propojit opoziční strany, které usilovaly o rozdělení bodu 10 a zdárně nepodpořily prodej pozemku na vjezdu do města, který by sloužil k umístění reklamích billboardů. Budeme nadále komunikovat se sportovními kluby v otázce, která lokalita pro sportovní halu by pro ně byla ideální, a budeme diskutovat s místostarostou Radkem Mazáčem, který, jak uvedl, má výstupy zcela odlišné. Stejně tak se budeme zajímat o alternativy řešení asfaltové cesty u křížku a pracovat na návrhu řešení, které by nebylo krátkozrakým zalepením momentálního problému.

Když se v budoucnu budeme opírat o fakta a argumentovat věcně, nejen že ušetříme čas, ale budeme schopni efektivnější práce.