Jak souvisí CZT se sportovní halou

Ke kauze výstavby nové sportovní haly v Boskovicích se vyjadřujeme už dlouho. Tak dlouho, že si vysloužila samostatný oddíl na našich webových stránkách https://www.piratiboskovice.cz/sportovni-hala, aby se dalo snáze v problematice orientovat. Pravidelně také doplňujeme, jak se situace vyvíjí a od začátku upozorňujeme na to, že se postup města (bez spolupráce s Českou komorou architektů, dále ČKA) může vymstít a prodražit. Jsme rádi, že se v tomto postupně přidávají na naši stranu i další opoziční strany. Druhá nezdařená soutěž navíc dopadla tak, jak dopadla. Město obdrželo jediný ucelený soutěžní návrh (který navíc překročil požadovanou cenu stavby skoro dvojnásobně a cenu projektových prací téměř trojnásobně). Většina účastníků se z důvodu neregulérnosti soutěže dle ČKA druhého kola soutěže proto nezúčastnila.

Vedle této nepříliš zdařilé spanilé jízdy se v Boskovicích v posledních dvou měsících řeší i další kauza, která se týká projektu centrálního zásobování teplem “CZT Boskovice-střed” (dále již CZT). Jedná se o komplex kotelen a potrubí, jejichž budování vám možná v minulých měsících zkomplikovalo pohyb například kolem lázní a ZŠ I a II. Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme komentovali vícepráce spojené s výstavbou CZT. Kvůli nedostatečně vypracovanému projektu totiž celková cena stavby stoupne v řádech milionů korun. Proto jsme navrhovali provedení auditu (úředního přezkoumání projektu nezávislou firmou, která by zhodnotila správnost projektu a míru, do jaké jsou vícepráce způsobené právě chybami v projektu). Bohužel jsme nenalezli dostatečnou podporu ani v rámci opozice. Od prosincového zastupitelstva ale věci pokročily a k vícepracím se navíc přidalo nařčení místostarosty Mazáče z nenahlášeného střetu zájmů. Po dalším jednání s opozičními zastupiteli budeme proto podávat podnět dozorčí radě Služeb Boskovice (které jsou objednavatelem zakázky CZT a budou i jeho provozovatelem), na provedení auditu projektu. Pokud dozorčí rada nebude chtít jít touto cestou, navrhneme znovu audit na únorovém zastupitelstvu města. Audit by měl každopádně vyvrátit, nebo potvrdit spekulace, které ve věci projektu CZT Boskovice-střed vznikly. Jeho cena (v řádech nízkých desítek tisíc korun) v porovnání s tím, kolik je nyní v sázce, je dle našeho názoru nyní naprosto marginální..

Další problematickou oblastí, kterou jsme naznačili, je potenciální střet zájmu místostarosty Radka Mazáče. Ten je kromě své funkce místostarosty města také místopředsedou představenstva společnosti Energochem a.s. Tato firma je dle dostupných informací subdodavatelem části prací na CZT. Ve chvíli, kdy hlavní dodavatel, firma Tenza a.s., skončila v insolvenci, podepsal Energochem smlouvu o postoupení pohledávky přímo se Službami Boskovice. V tuto chvíli tak není vůbec jasné, čí zájem místostarosta Mazáč hájí, a tím pádem zde hrozí, že je s největší pravděpodobností ve střetu zájmu. I kdyby o této věci měl rozhodovat soud a ten by konstatoval, že se o střet zájmu nejedná, politicky je toto chování, když nic jiného, tak naprosto nepřípustné.

A jak tedy souvisí příběh o CZT se sportovní halou? Z toho, jak neprofesionálně, liknavě a s chybami se celá příprava tohoto projektu posunuje kupředu, vzniká obava, aby podobně “na koleni” nevznikl i projekt haly. Kdyby se totiž celá situace s CZT opakovala, je klidně možně, že by vícepráce způsobené chybami v zadání a hlavně přípravě projektu sportovní haly mohly způsobit prodažení ne o jednotky, ale klidně až o desítky milionů korun. Proinvestovali bychom stovky milionů a za ně pak získali pouze průměrnou stavbu a ještě hned na začátku s problémy - což po tolika letech, co zde většina z Vás na halu toužebně čeká, je naprosto neakceptovatelné. Soutěž o návrh je dle našeho názoru tím nejlepším způsobem, jak minimalizovat možné vícepráce už v přípravné fázi. Vypracování projektové dokumentace, společně s náklady na výběr projektanta a zhotovitele by byly v případě soutěže o něco vyšší. Touto investicí ale minimalizujeme možné vícepráce při realizaci projektu a současně získáme kvalitní projekt pro realizaci stavby, na kterou zde už tolik let čekáme .