Jak to máme s halou

Na 8. srpna svolal místostarosta Radek Mazáč setkání pro veřejnost ke sportovní hale. Termín je to nešťastný hned ze dvou důvodů. Jednak je setkání ohlášeno necelé dva týdny před jeho konáním, i přesto, že místostarosta původně avizoval, že se bude konat koncem srpna. S ohledem na to, že se uskuteční v polovině prázdnin, se dá očekávat, že mnoho zájemců o informace bude tou dobou mimo Boskovice. Město navíc neplánuje setkání streamovat ani nahrávat (Oprava 4. 8.: Podle slov místostarosty Radka Mazáče by záznam nakonec měl být pořízen. Původní informace zazněla na FB profilu Města Boskovice). Může se tedy snadno stát, že se ho nezúčastní ti, kteří by měli zájem. Bude proto snadné na základě účasti tvrdit, co někteří politikové tvrdí už dlouho, totiž že občané Boskovic nemají zájem o veřejná setkání. 

 

Boskovičtí Piráti zastávají většinový opoziční názor, a sice že nejlogičtějším umístěním sportovní haly by byl areál Červené zahrady, a to z následujících důvodů:

 • Ucelený sportovní areál
  Umístěním haly do areálu ČZ by vznikl jednotný sportovní areál s možností nabízet služby i mimoboskovickým sportovním klubům, které by v rámci návštěvy Boskovic mohly využívat i přilehlé ubytovací služby, koupaliště apod. 

 • Parkování
  Areál ČZ by umožnil parkovat nejen jednorázově návštěvníkům akcí ve sportovní hale, ale celoročně pro všechny, kteří sem zamíří na koupaliště/zimní stadion. 

 • Zázemí
  Komplexní areál sportovišť by umožnil snadný přístup ke všem doplňkovým sportovním aktivitám (ovál, lezecká stěna, koupaliště) a nabídl prostor pro výstavbu ubytovacích zařízení, restaurace apod. Pokud by se podařilo vystavět takovýto areál, byl by lukrativní nejen pro sportovce z Boskovic, ale představoval by pro město potenciální příjem, v areálu by se mohly konat turnaje a zápasy přesahující nejnutnější potřeby městských klubů.

 • Doprava
  Umístění mimo centrum města by nekomplikovalo již komplikovanou dopravní situaci v centru města.

 • Rozvoj lokality Bělé
  Sportovní areál by představoval ekonomickou i urbanistickou příležitost části města, která se nerozvíjí. 

 

Problémem Červenky nadále zůstává složitá situace s výkupem pozemků od pana Parolka, který je vlastníkem většiny území. 

 

Pokud máme diskutovat o obou variantách, které vedení města momentálně nabízí, tj. Hybešova a Sušilova, obě řešení nám připadají jako ústupek a kompromis za cenu co nejrychlejšího řešení. Vedení města argumentuje tím, že výstavba haly na Hybešově/Sušilově nezabrání tomu, aby v budoucnu stála i v areálu Červenky. S tímto názorem nesouhlasíme a domníváme se, že pokud se sportovní hala postaví kdekoliv jinde, nebude v dohledné době možnost ani vůle s výstavbou haly v ČZ počítat. 

U obou momentálně nabízených variant existuje množství nevýhod a důvodů proti výstavbě na daném místě. 

 

Hala na Hybešově: 

 • Hala by stála uprostřed zástavby, což už teď s nevolí přijímají někteří obyvatelé oblasti (viz. otevřený zaslaný zastupitelům města panem Jozefem Machkem dne 29. července) a mimo všechna ostatní boskovická sportoviště. 

 • Lokalita se nachází ve velké (v měřítku délky vyučovacích hodin prakticky nedosažitelné) vzdálenosti od všech základních škol Boskovic, které by halu mohly využívat v době vyučování. Halu by využívala převážně Národohospodářská škola. 

Hala na Sušilově:

 • Výstavba haly by znamenala destrukci dvou existujících tělocvičen, které jsou v dopoledních i odpoledních hodinách vytížené a cenově dostupné. Cena pronájmu sportovní haly by byla vyšší. Sportovcům má být nabídnuta zrekonstruovaná tělocvična Jízdárny, přesto však zmizí dva dostupné a vyhovující prostory za cenu jednoho.

 • Dopravní situace okolo lázní je složitá už teď, zvlášť v kolizi akcí městských lázní/skleníku/letního kina.

 

Pokud se nepodaří prosadit variantu haly v Červené zahradě, dosud jistě nevíme, ke které ze zbývajících variant se přikloníme. Pro rozhodnutí bychom potřebovali znát:

 • postoje sportovní komise a komise pro výstavbu a územní plánování,

 • oficiální a veřejný názor sportovních klubů Boskovic.

 

Městský architekt Zdeněk Fránek se zatím oficiálně nevyjádřil, v osobním sdělení však mírně upřednostnil variantu Sušilovy právě z důvodu blízkosti dalších budov k využití (lázně, letní kino, areál zámeckého skleníku) a umístění haly mimo zástavbu (což, jak se ukazuje už nyní, může pro obyvatele z okolí Hybešovy představovat problém). 

V zastupitelstvu, které oficiální postoje zatím nikde nesděluje, je situace nejednoznačná: Hybešovu podporuje ANO, TOP 09 a ODS (tedy většina koaličních zastupitelů), za Sušilovu bojují Sportovci. Z opozičních stran se zatím k nejrychlejší variantě přiklání pouze KDU-ČSL.

 

Rádi bychom v posledním týdnu prázdnin uspořádali setkání k tématu sportovní haly, přizvali sem odborníky a zástupce sportovních klubů. Čas a místo vám dáme vědět co nejdříve. 

 

Děkujeme za přízeň!