Jak zlepšit dostupnost informací pro občany

Přesně před dvěma lety jsme podali vedení města podnět na vytvoření přehledného rozklikávacího seznamu usnesení zastupitelstva města na webu Boskovic včetně jmenného hlasování jednotlivých zastupitelů. V této prosbě jsme se opírali o příklad městského webu Mariánských Lázní, kde takový systém již zavedli (viz www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava). Líbilo se nám, že kdo chce vidět hlasování jen u jednoho konkrétního bodu, nemusí se probírat dlouhými soubory a může jednoduše rozkliknout pouze ten bod, který ho zajímá.

Veškeré potřebné informace jsou pro občany Boskovic na webu města dostupné. Avšak forma, jakou se k nim může návštěvník webu dostat, není úplně jednoduchá. Město Boskovice již několik let zveřejňuje zápisy zastupitelstev ve formě PDF dokumentu, který obsahuje usnesení ke všem bodům programu a případnou rozpravu zúčastněných. Pokud občana zajímá, jak jeho volení zástupci hlasovali, musí si otevřít další dokument, který obsahuje sice jmenná hlasování a čísla bodů, ale nejsou zde zase uvedena jednotlivá usnesení, ke kterým zastupitelé hlasovali. Celý proces, kdy si musí návštěvník stránek nejprve najít v jednom dokumentu číslo bodu a jeho usnesení a následně jmenné hlasování dohledávat v úplně jiném dokumentu s jistou mírou nejistoty, zda přiřadí správné hlasování k danému usnesení, je tak velice uživatelský náročný. Ve výsledku může mít za následek jen snižování zájmu občanů o věci veřejné. Další a mnohem významnější problém nastává, pokud občana zajímá konkrétní téma, ale netuší, kdy (ve kterém zasedání zastupitelstva) se o něm jednalo – v tom případě musí procházet všechny dokumenty PDF jeden po druhém a ručně vyhledávat.

Náš návrh se v roce 2019 u vedení města bohužel nesetkal s úspěchem. Proto jsme námi navrhovaný rozklikávací přehled vytvořili na našich webových stránkách a během uplynulých dvou letech zapisovali všechna usnesení a jmenná hlasování po vzoru Mariánských Lázní. Náš web dnes již obsahuje přehledné informace o hlasování z celého letošního volebního období a návštěvník tak získá snadno dostupný přehled, kdo jak hlasoval, a může i zpětně vyhledávat všechna témata, o která se zajímá. Po každém dalším zasedání zastupitelstva doplňujeme usnesení nová tak, aby web zůstával aktuální. Vyzkoušejte naše stránky www.piratiboskovice.cz/usneseni-zastupitelstva!

 

Jan Nádvorník