Jednotný vizuální styl města

Rada města na svém 25. zasedání 21.1.2020 schválila dodavatele v rámci veřejné zakázky na Vytvoření jednotného vizuálního stylu. Způsob výběru dodavatele je podle nás naprosto tristní. Byl by v pořádku možná při nákupu tonerů, určitě ale ne u zakázky za bezmála 500 tisíc korun (byť bude zakázka hrazena z dotace), jejímž výsledkem má být zpracování vizuálního stylu města, kterým se bude město další dlouhé roky prezentovat a který bude vidět ve městě na každém kroku. Předmětem zakázky je totiž kromě vytvoření nového loga také zpracování vzorů úředních a propagačních tiskovin, nástěnky, navigační systém v budovách města, polep služebních automobilů nebo vzhled webových stránek.

Takováto zakázka by měla vzejít z veřejné soutěže, kam by se mohl přihlásit každý, případně uspořádat vyzvanou soutěž, kde výběr oslovených subjektů provede odborník. Každý by připravil návrh nového loga, ze kterého by se poté dále rozpracoval celý vizuální styl. Město naopak výběr dodavatele provedlo vyzvanou soutěží, tedy tak, že oslovila několik vybraných subjektů. Nikdo jiný se do soutěže nemohl přihlásit. Tento způsob soutěže je naprosto běžný a například u soutěže na výše zmíněné tonery i pochopitelný, ale určitě by neměl být standardem. Zakázka na vizuální styl města by touto formou být soutěžena rozhodně neměla.

Současný výběr oslovených subjektů je poměrně zajímavý. V materiálu z rady se píše, že potenciální dodavatelé byli vybráni průzkumem trhu podle interní směrnice 5/2017. Zajímalo by nás, jak město průzkumem trhu vybralo oslovené dodavatele, když na jejich webových stránkách vesměs nejsou reference o podobných projektech, které by úspěšně a kvalitně realizovali v minulosti. Nemluvě o tom, že některé oslovené subjekty ani nemají webové stránky.

V případě této zakázky vidíme jediný správný postup, a sice vypsat soutěž o návrh loga, byť by nás to stálo řádově desítky tisíc korun z rozpočtu města za odměny pro zúčastněné soutěžící. Tyto finance by nejspíš nešly uhradit z dotace, ale měli bychom zde veřejnou soutěž, z které by vzešly návrhy, nad kterými by se sešla odborná porota a s přispěním názoru veřejnosti by vybrala ten nejlepší. Tento způsob výběru vítěze s sebou nese největší pravděpodobnost toho, že návrhy budou mít odpovídající kvalitu. Vítěz by následně zakázku rozpracoval.

Místo toho máme vítěze s nejnižší nabídkou, který bez jakéhokoliv tlaku na kvalitu návrhu (což nutně nemusí znamenat, že návrhy budou nekvalitní) městu nabídne tři návrhy loga, ze kterých si bude vybírat. Doufejme, že alespoň tento výběr provede odborně sestavená porota.