K setkání s veřejností a dalšímu postupu

V pondělí jsme se zúčastnili setkání s veřejností, na kterém byl představen návrh sportovní haly pro Boskovice širšímu publiku. Setkání se dokonce přes internet zúčastnil i architekt Alberto Kalach, který je autorem studie.

Část publika tvořili zastupitelé města a zástupci pracovní skupiny ke sportovní hale. V té zasedají mimo jiné členové skupiny SRAB (Spolek za rozvoj architektury Boskovic), která ke vznikající studii přináší celou řadu postřehů. Bohužel celou tuto část publika hned na začátku místostarostka Michaela Žejšková požádala, aby se zdržela slova a nechali prostor veřejnosti, protože se již do diskuse mohla zapojit dříve. Bez ohledu na to, že jsme jako zastupitelé prezentované snímky viděli poprvé až na pondělním setkání a neměli jsme tedy možnost se k nim vyjádřit jindy, je pro nás toto rozdělování zvláštní a zbytečné. Zastupitele vnímáme jako zvoleného zástupce veřejnosti, a tedy i jejího člena. Rozlišovat akce na veřejné, pro zastupitele a pro radní je precedens pro to, aby každá ze skupin dostávala informace přizpůsobené právě jí. Přáli bychom si, aby měli všichni stejný nárok na stejné informace. Stejně tak by zajímavým přispěním do diskuse mohly být i názory členů pracovní skupiny. Prostor pro dotazy jsme však přenechali občanům a jsme rádi za jejich zájem a podnětné připomínky. 

Ve věci studie sportovní haly nás mrzí, že v pracovní skupině zatím nedošlo ke konsensu o tom, zda je studie připravená ke schválení (před námi je poslední setkání pracovní skupiny) a neznáme postoj dotčených komisí (znamená to, že rada města v tomto případě jejich stanoviska nepotřebuje?). Příští osud sportovní haly zůstává v rukou rady města, která svoje argumenty a postoje veřejně neprezentuje (a dozvídáme se je až ex post z hlasování). Rada nyní bez konsensu v zastupitelstvu bude rozhodovat o tom, jestli zadá zpracovat další kroky projektové dokumentace. O samotném financování výstavby sportovní haly podle (radou schváleného) projektu bude ale rozhodovat zastupitelstvo, které bude mít v tu chvíli dvě možnosti. Buď schválí rozpočet pro výstavbu sportovní haly podle projektu, který dříve neschválilo, nebo projekt zastaví a promrhá několik miliónů korun a měsíců života všech občanů Boskovic, kteří se na novou halu těší. Je to nezáviděníhodná situace. S ohledem na pochybnosti ohledně ceny sportovní haly v tomto případě proto doporučujeme radě města získat odborné posudky z různých zdrojů, naslouchat i nesouhlasným názorům a důkladně zvážit a veřejně odůvodnit, proč stojí za to studii schválit a přistoupit k fázi projektu.

Rádi bychom ale zdůraznili, že uvedené výtky nijak nesouvisí s tím, jestli se nám konkrétní podoba sportovní haly líbí a nakolik si vážíme osobnosti Alberto Kalacha. Souhlasíme s tím, že se jedná o stavbu výraznou a neotřelou, která bude přitahovat pozornost a vzbuzovat emoce napříč širokou i odbornou veřejností. Zajímavostí je, že Alberto Kalach roku 2019 připojil podobnou stavbu do vizualizace svého návrhu na rekonstrukci centra města Chapultepec v Mexiku (nejedná se o zrealizovanou stavbu, nicméně nabízí se otázka, zda se skutečně při tvorbě studie pro Boskovice inspiroval kopcovitou krajinou okolí města, jak se traduje). Jestli je podobná budova vhodná pro naše zeměpisné šířky a jako sportovní hala, je otázka druhá - tu ale nejlépe zodpoví architekti i sportovci. Proto by jejich hlasy měly zaznít veřejně předtím, než rada města bude studii schvalovat. 

Kroky, které kritizujeme, jsou z našeho pohledu systémovými chybami vedení města, které se v různých obměnách stále vracejí. Bylo by dobré je zejména v tak důležité investici zkoušet zvládnout lépe.