Když se kácí les, lítají třísky – a když se staví sídliště, jsou potřeba školky…

Jedním z nejdiskutovanějších témat zastupitelstva v úterý 28. června se stalo schvalování bezplatného převodu, na jehož základě město může získat od státu k dispozici budovu hasičů na ulici Svatopluka Čecha pro účel vybudování mateřské školy. V Boskovicích se potýkáme se závažným nedostatkem míst a dá se očekávat, že nárůst bude pokračovat. Faktorů je hned několik, patří mezi ně i migrační vlna ukrajinských uprchlíků, jejichž děti potřebují vzdělání, ale také nárůst obyvatel v důsledku masivní výstavby sídlišť ve městě. Některé z těchto faktorů očekávat nelze, ale s jinými bychom naopak měli profesionálně pracovat a brát je v potaz při plánování městské infrastruktury.

Jsme přesvědčeni, že situaci bylo možné předvídat a ne řešit ad hoc až ve chvíli, kdy je neúnosná. S trochou nadsázky je i na tomto případu možné říct, že současné vedení opakuje pořád stejnou chybu: namísto koncepčních řešení, která se dívají i dál než za hranice volebních období, lepíme vzniklé díry a divíme se jim. Taková provizorní řešení jsou zpravidla méně kvalitní, protože nevyrůstají z dlouhodobějších trendů, ale jen řeší aktuální problémy. Proto jsme na zastupitelstvu upozorňovali na to, že je třeba vycházet z pevných čísel a demografických modelů. 

Už v minulém roce (na ZM#14 dne 28. 4. 2021), kdy se řešil návrh směnné smlouvy s BK Invest a převody pozemků v lokalitě na Chmelnici pro další budoucí výstavbu bytů, jsme upozorňovali na to, že by město mělo klást větší podmínky developerům např.ve formě povinnosti vybudování MŠ. Byli jsme však shodou okolností ujištěni o tom, že kapacity školek naplněny nejsou a že není důvod stavět nové budovy, natož pak uprostřed sídlišť (viz záznam ZM#14 - čas 3:10, bod č. 42).

V současné době se chystáme stavět novou školku – a světe, div se, uprostřed nově budovaného sídliště. Tímto příspěvkem v žádném případě netvrdíme, že budovu nepotřebujeme, proto jsme převod podpořili. Ale znovu důrazně opakujeme, že jednou z hlavních kvalit vedení města by měla být schopnost návaznosti, koncepce a dlouhodobých výhledů. Jedině tak totiž dosáhneme toho, že naše město bude něčím jiným než sérií záplat na záplatách.

Pojďme společně dělat věci správně.

 

Obrázek
Když se kácí les, lítají třísky – a když se staví sídliště, jsou potřeba školky…