Komentář k programovému prohlášení městské rady

Programové prohlášení, které obvykle vzniká po volbách jako první společná deklarace funkčnosti rady města a na které jsme v Boskovicích čekali pět měsíců, je stručný a nekonkrétní dokument, který obsahuje mnoho univerzálních pravd o tom, jak by mělo město fungovat.

Transparentní přístup, který rada zmiňuje hned zpočátku, by měl být samozřejmostí v přístupu k řešení veřejných věcí a nikoliv bodem programového prohlášení. Naše dosavadní praxe zatím navíc o zlepšení komunikace nesvědčí. Pokud chce město transparentní přístup, očekáváme, že všechno, co bude možné zveřejnit, bude veřejné, včetně seminářů a setkání. Pokud je důvod dělat neveřejné kroky, musí být vedení města schopno tuto uzavřenost odůvodnit. Neznáme připomínky odpůrců jednotlivých projektů a podstatné informace se dozvídáme od novinářů a z Facebooku města. Například na přání rady proběhlo setkání ke knihovně pouze pro zastupitele stran, které mají zástupce v radě města, nebo středeční setkání s obyvateli ulic v okolí plánované sportovní haly na Hybešově, na kterém bylo asi 8 lidí. Když už tyto akce probíhají, proč nejsou veřejné?

V oblasti financování prohlášení popisuje spíše univerzální pravidla rozpočtového fungování libovolného města či obce namísto konkrétních kroků. Stejně tak oddíl Kultura obsahuje množství rétorické výplně. Zvelebování letního kina je určitě potřeba. Především je ale potřeba dokončit jeho rekonstrukci. U sokolovny musíme společně začít řešit, jaké bude její budoucí využití. Na úpravě grantového systému se chceme podílet. O kulturní a volnočasové granty ve velké míře žádají sportovní kluby, i když mají možnost žádat o grant na sportovní činnost. Pokud mají existovat dva oddělené grantové systémy, je potřeba jasněji nastavit mantinely.

Rada hodlá zahájit výstavbu komunitního centra s knihovnou, ale stále neřekla, ke které lokalitě se kloní a stále zvažuje více možností. Je škoda, že tyto úvahy opět neprobíhají veřejně, abychom nad tím mohli uvažovat všichni. Podle nás je jediným vhodným místem pro stavbu komunitního centra s knihovnou budova ZZN, a tak doufáme, že rada dojde ke stejnému závěru.

Dozvídáme se, že rada chce připravit zadání na sportovní halu. Není však zřejmé, jestli bude vytvořeno pro konkrétní lokalitu a jakou.

Podporujeme deklarované kroky v oblasti životního prostředí. Kroky v oblasti dopravy jsou nedostatečné. Zvýšení průjezdnosti ulic může vést pouze ke zvýšení dopravy v daném místě. Nedávná studie obchvatu centra města ukázala, že velkou část provozu ve městě tvoří lokální doprava, nikoliv tranzitní. Ve chvíli, kdy jsou všechny velké obchody v jedné části města a lidé bydlí ve druhé, je to logické. Pokud chceme redukovat automobilovou dopravu, je potřeba lidem nabízet alternativu k cestování autem. Očekávali bychom kroky k podpoře hromadné dopravy a cyklodopravy. Nedostatek parkovacích míst u bytových domů je potřeba řešit, ideálně ale už ve fázi přípravy projektů. Zvyšování počtu parkovacích kapacit kdekoliv ve městě mimo bytovou zástavbu povede opět jen k navyšování osobní automobilové dopravy.

V konečném důsledku u tak neurčitého dokumentu, jakým programové prohlášení je, záleží stejně až na tom, jakým konkrétním obsahem se ho podaří za následující čtyři roky naplnit.

 

Programové prohlášení rady města: 

http://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=35727