Lezecká stěna: Otevřený dopis Radku Mazáčovi

Vážený pane místostarosto.

Tímto dopisem bychom rádi zareagovali na aktuální téma výstavby lezecké stěny v plánované hale na Hybešově ulici, připojili k němu svoje stanovisko a vyzvali vás k otevřenému řešení problematiky.

Horolezectví se v současné době celosvětově těší vzrůstajícímu zájmu. Je nově zařazeno mezi olympijské sporty. Česká republika nestojí pozadu a na olympiádu do Tokia vysílá světovou špičku Adama Ondru. Dá se tedy očekávat, že popularita sportu v následujících letech bude ještě vzrůstat. Boskovice mají strategickou pozici díky Moravskému krasu, který je mekkou horolezců místních i přespolních. Mít důstojnou vnitřní horolezeckou stěnu, která by poskytla venkovním lezcům zázemí mimo hlavní sezónu a halovým lezcům zázemí celoroční, je tedy pro Boskovice logickým krokem, navíc pak v situaci, kdy připravujeme výstavbu sportovní haly za netriviální částku z městského rozpočtu.

V posledních dvou letech vznikly v Boskovicích na základě občanské iniciativy dvě petice požadující vznik horolezecké stěny. Před dvěma lety petici podepsalo 500 zájemců. Novou petici iniciovanou Petrem Ondráčkem, která specifikuje umístění stěny do plánované haly na Hybešově, za měsíc podepsalo na 280 petentů, z nichž 190 bylo přímo z Boskovic. V souvislosti s tématem vzniklo hojně komentované vlákno na fóru Ohlasů, se zástupci boskovických lezců jste se mohl potkat i na debatě Ohlasy naživo. Piráti výstavbu stěny podporují, sami jsme požadovali vaše vyjádření na zastupitelstvu v prosinci 2019. 

Momentálně lezci z Boskovic a okolí dojíždějí na horolezecké stěny do Kuřimi, do Brna a Velkých Opatovic. Nejedná se jen o vrcholové lezce, ale i o maminky s dětmi nebo volnočasové spolky (např. Vatra Boskovice). Pokud tedy vedení města argumentuje tím, že v Boskovicích o žádných lezeckých spolcích a klubech neví, je to proto, že tyto spolky neexistují – a neexistují proto, že lezci nemají kde lézt. Argumentace je v tomto případě zcela lichá, protože dochází k záměně příčiny a následku, a nepodává tedy vysvětlení, proč by zrovna výstavba nové haly neměla být příležitostí tuto subkulturu začít podporovat a spojovat. 

Důvod, proč výstavbu haly urgujeme právě v tento okamžik, je evidentní. Město se rozhodlo investovat do výstaby nové sportovní haly na Hybešově. Protože hala ještě nestojí, je ideální příležitostí do zadání horolezeckou stěnu zařadit tak, aby nemuselo docházet ke kompromisům, aby si lezci se sportovci nepřekáželi a aby stěna logicky doplňovala prostor haly, a ne jej omezovala. Nejspíš se shodneme, že stavět samostatnou budovu pro horolezeckou stěnu je nesmysl. Horolezecká stěna navíc z definice klade nároky především na vertikální rozměr stavby, nikoliv na plochu. Výměra haly tímto dodatkem závratně nevzroste a samostatné náklady pro horolezeckou stěnu navíc nebudou ve srovnání s celkovou cenou haly nijak výrazné.

V žádné stávající budově města nejspíš už nenajdeme tak dobré podmínky pro výstavbu stěny, jako v nové sportovní hale. Plánovaná stěna v SOŠ a SOU André Citroëna nemůže mít s výškou osmi metrů ambice plnohodnotné stěny pro veřejnost a navíc bude v majetku školy, nikoliv města.

Na základě všech výše zmíněných argumentů vás žádáme o doplnění zadání o stavebně oddělenou horolezeckou stěnu do budovy nově vznikající sportovní haly na ulici Hybešova. Na konkrétní specifikaci zadání jsme připraveni se podílet.

S díky a přáním pěkného dne

Radek Šamšula, Kristýna Znamenáčková a Jan Nádvorník
Pirátská strana Boskovice