Materiály z Rady - neúspěšný pokus

Na 41. zasedání rady města jsme podali podnět, jehož schválení by znamenalo dobrou vůli radních jednat transparentně.

Obsahem návrhu bylo, aby se zveřejňovaly anonymizované materiály k zasedání rady, jako to jde v některých jiných městech, a také aby zápisy ze zasedání rady obsahovaly detailněji rozepsanou diskusi. V současné podobě jsou totiž zveřejňované zápisy z jednání rady města poměrně důmyslnou šifrou - čtenář se dozví, že došlo k projednání materiálu č. XY a že o něm proběhla diskuse, na základě které usnesení rada (ne)schválila.

Protože se o průběh zasedání RM zajímáme, pravidelně pak žádáme o jednotlivé materiály, abychom měli představu, co vlastně rada projednávala. Tento krok už vyžaduje úsilí navíc a znamená to, že se k němu odhodlá jen ten, koho skutečně nedostatek informací tíží ve spánku.

Logické by přitom podle nás bylo postupovat opačně: zveřejňovat všechno s výjimkou věcí a dokumentů, které z pádných důvodů není možné zveřejňovat. Tím by bylo jednodušší zbavit se podezření ze strany veřejnosti, že se na radnici rozhoduje něco tajně. I kdyby to tak totiž nakrásně nebylo, složitý proces získávání informací tak přinejmenším působí.

Proto jsme navrhli krok, který by přístup k informacím usnadnil všem, co se o dění na zasedáních rady zajímají. Náš návrh nejen že rada města neschválila, ale všech 8 přítomných členů se hlasování zdrželo. 🙁 Takže, jinými slovy, zase nevíme nic. Diskuse k bodu rozepsaná není, vidíme jen tabulku neutrálních hlasování. Což je přesně to, čeho se náš návrh týkal.

Nadále tedy budeme prosit o materiály zpětně až po přečtení zápisů z rady, případně za pomoci oblíbeného zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. Na základě tohoto zákona může o informace žádat každá fyzická i právnická osoba. Tedy i vy!

 

Zápis RM ze dne 3. 11. 2020: 
https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=40644