Naše odpovědi k nové koalici do ankety pro Ohlasy

Jak hodnotíte vznik a uspořádání nové koalice?

Ze vzniku nové koalice máme sporné dojmy. Nedává smysl odchod obou bývalých místostarostů, znamená to složité předávání agendy a zpomalení všech probíhajících akcí města. Odchod Radka Mazáče vnímáme jako správný, ale nerozumíme odchodu Lukáše Holíka, který vyvíjel ve vedení města dobrou a soustavnou práci. Uspořádání nové koalice se stranami ČSSD a KDU ČSL nevypadá jako vyústění dlouhodobě se shodujících uskupení, ale jako sňatek z rozumu.

Kde vidíte rizika jejího vládnutí do voleb na podzim roku 2022?  

Největším rizikem je asi to, že se nestane vůbec nic. Na obou postech místostarostů zasednou lidí, kteří doteď nebyli ani v radě města (v jednom případě ani v zastupitelstvu). Rizikem je, že nová koalice nenaváže rychle a pružně na fungování té současné, což se snadno může protáhnout až do příštích komunálních voleb.

Očekáváte nějaké zásadnější změny oproti dosavadnímu vedení města?

Těžko hodnotit, když neznáme rozdělení kompetencí nových místostarostů. Odchází Lukáš Holík, který jako jediný usiloval o komunikaci směrem k veřejnosti. Nevíme, jestli se Petr Malach stává uvolněným místostarostou a současně zůstává ve vedení Služeb. Co čekat od Míši Žejškové, těžko hodnotit, když doposud nebyla ani v zastupitelstvu a najednou je z ní místostarostka. Její angažmá může být milým překvapením a krokem vpřed. Doufáme, že s oběma novými místostarosty bude možné a dobré komunikovat nejen z pozice kritiků, že bude možné je oslovit s konstruktivními podněty. Současné přesuny jen dokázaly, že hranice mezi koalicí a opozicí je křehká, a není třeba ji vždycky vidět jako tlustou čáru mezi lidmi, co si nemůžou rozumět.

V čem spatřujete hlavní úlohu nové opozice? Budete se snažit a spolupráci a společný postup? Jak reálně ho vidíte?

Ani dosavadní opozice nebyla nijak soudržná. Teď bude situace v něčem ještě složitější, protože sdílíme její řady s těmi, s jejichž kroky jsme nejvíc nesouhlasili, konkrétně s R. Mazáčem. Na druhou stranu kroky Lukáše Holíka v koalici jsme často podporovali, proto se dá čekat, že s ním shodu najdeme snadněji než se stranami, které z opozice odešly, zvlášť když už nebude pod tlakem koaličních vztahů, do kterých jsme neviděli.