Návrhy do výborů a dozorčích rad

Pan starosta Jaroslav Dohnálek nás oslovil ohledně nominací do finančního a kontrolního výboru a dozorčích rad Služeb Boskovice a Nemocnice Boskovice.

Nominovali jsme tyto zástupce:

Finanční výbor: Jan Nádvorník

Kontrolní výbor: Radek Šamšula

Dozorčí rada Nemocnice Boskovice s.r.o.: Dana Hrubá

Dozorčí rada Služeb Boskovice s.r.o.: Anna Trávníková

Dále jsme se zajímali o personální obsazení redakční rady města s žádostí mít v ní své zástupce. Na tento dotaz jsme zatím nedostali odpověď.