Neaktualita z prosincového zastupitelstva

Nutkání pravidelně přinášet aktuální informace ze zasedání zastupitelstva města trošku zastínil předvánoční shon a novoroční pocit, že už není co aktuálního k tématu říct. Přesto však dodatečně s omluvou přinášíme krátký komentář prosincového zastupitelstva, aby v sérii aktualit nebyla prosincová mezera.

Naše dojmy z prosincového zastupitelstva shrnuje text týkající se rozpočtu města na rok 2020, který tvořil hlavní bod zasedání ZM v prosinci. Tento text si můžete přečíst kromě našeho webu i v únorovém vydání městského zpravodaje, kam jsme se rozhodli pravidelně přispívat opoziční rubrikou

Rozpočet města

Ačkoliv byl rozpočet připraven pečlivě a zastupitelé byli s jeho podobou předem seznámeni, postrádali jsme patřičnou prezentaci veřejnosti. Nevidíme důvod rozdělovat semináře zastupitelů a semináře pro veřejnost a budeme zvažovat, zda se akcí za zavřenými dveřmi v budoucnosti účastnit.

V rozpočtu na rok 2020 se kromě výše zmíněných položek vyjmenovaných Dagmar Hamalovou objevila částka na uskutečnění participativního rozpočtu. Participativní rozpočet je systém, ve kterém o využití části městského rozpočtu rozhodují pouze občané. Tento systém využívají mnohá města po celé ČR a jsou doménou zejména pirátských zastupitelů. Jsme rádi, že se podařilo pro tento návrh nadchnout i vedení města Boskovice a věříme, že první ročník proběhne ke spokojenosti všech. V systému participativního rozpočtu občané přihlašují vlastní nápady a projekty, jak zvelebit veřejný prostor ve městě. A jsou to zase občané, kdo o výsledku hlasováním rozhodne. Město Boskovice pro první ročník participativního rozpočtu vyhradilo částku 300 000 korun. Konkrétní podobu letošního ročníku participativního rozpočtu bychom rádi představili na zasedání zastupitelstva 25. února, participativní rozpočet bychom pak rádi ohlásili veřejnosti a spustili jeho první ročník v březnu. Aby se to mohlo stát, jsou nutné kroky ze strany vedení města. Tyto kroky se snažíme urychlit, aby všechno proběhlo včas a řádně, ale bohužel jako opoziční zastupitelé můžeme pouze podporovat a urgovat, nikoliv přímo konat.

Co se týče drobných projektů, jsme velmi rádi, že místostarosta Radek Mazáč na náš impuls zařadil do rozpočtu ke schválení Bikeboxy, bezpečné stanice pro parkování kol a koloběžek, které by měly být umístěny poblíž nádraží a měly by umožnit Boskovákům odjíždět mimo Boskovice bez strachu o svoje dopravní prostředky. Zároveň se tak podpoří jiný způsob dopravy po městě než auta. Proto také kvitujeme záměr místostarosty propojit cyklostezkou Mladkov a Svitávku. Rádi bychom v nadcházející etapě volebního období diskutovali o možnostech vybudování cyklostezek nejen na periferii, ale především v centru města, kde je pro cyklisty situace nepříznivá.

Je pro nás naopak s podivem, že v rozpočtu na rok 2020 nefigurují položky napovídající výkupu pozemků v Červené zahradě a že město pravděpodobně neplánuje žádné kroky v oblasti klimatických změn a jejich dopadů na město. Přesto jsme hlasovali pro schválení rozpočtu, protože pozitiva pro nás převážila.

Ostatní témata

Naše další dotazy směřovaly na momentálně aktuální téma sportovní haly, respektive na možné umístění horolezecké stěny do haly. Dotaz Radka Šamšuly přesně shrnuly Ohlasy v závěru reportáže ze zastupitelstva. Od prosince se téma horolezecké stěny značně rozrostlo - vznikla petice podesaná množstvím místních lezců a iniciativa obyvatel. Místostarosta Radek Mazáč však v rozhovoru pro Ohlasy naživo, respektive v jeho diskusní části, zmínil, že není jeho prioritou horolezeckou stěnu v hale mít. V této oblasti však už nyní připravujeme s podporou dotčené skupiny lezců další kroky, z nichž první bude otevřený dopis panu místostarostovi. Ten bychom rádi poslali ještě tento týden.

Za boskovické Piráty

Kristýna