Nový motivační systém třídění odpadu

Město Boskovice v čele s místostarostou Lukášem Holíkem uspořádalo dne 21. 11. 2019 setkání s veřejností na téma motivační systém třídění odpadu. Tento systém využívá k dnešnímu dni přes 100 obcí a měst v celé České republice (např. Moravská Třebová). Systém by měl v Boskovicích startovat na jaře 2020. Prioritou nás všech by mělo být snížení objemu komunálního odpadu a to např. pomocí vytvoření lepších podmínek pro jeho třídění - důležité je totiž šetřit nejen přírodu, ale i naši kapsu.

Proč třídit odpad a zavádět motivační systém:

  1. Ekologie
  2. Zvyšování cen svozů komunálního odpadu.
  3. Zákaz ministerstva životního prostředí skládkovat od roku 2030 využitelné a recyklovatelné odpady.

Motivace
Dnes občan, který poctivě třídí, a má tak nízký podíl komunálního odpadu, platí za popelnici stejně jako ten, který netřídí, a komunálního odpadu tak vyprodukuje více. Motivační systém bude naopak zvýhodňovat ty, kteří poctivě třídí, protože na základě toho, jak budou třídit daný rok, se jim sníží poplatek za popelnici v roce příštím.

Jak to funguje?
Celý systém je dobrovolný. Znamená to tedy, že mohou nastat teoreticky 2 možné scénáře:

  1. Pokud občan NECHCE TŘÍDIT odpad, nic se pro něj nemění. Jediné, co musí udělat, je označit svou popelnici na komunální odpad nálepkou s QR kódem pro evidenci jeho odpadu. Jeho poplatek za popelnici bude stále stejný (resp. bude se zvyšovat s rostoucími cenami za svoz komunálního odpadu).
     
  2. Pokud občan CHCE TŘÍDIT odpad, přistaví v den svozu své odpadové nádoby (komunál / papír / plast / bioodpad). Pokud nádoby na tříděný odpad nevlastní, bude moci využít pytlový sběr. Vytříděný odpad v nádobách/pytlích bude zaevidován pomocí QR kódu. Občan proto musí dopředu své nádoby označit nálepkou se svým QR kódem (v případně pytlového sběru označit každý pytel nálepkou s QR kódem, které obdrží od města současně s pytli). Dle podílu tříděného a netříděného odpadu bude sbírat "ekobody", na základě kterých mu bude v dalším roce snížen poplatek za popelnici.

 

POZOR !!
Do 4. 12. 2019 mohou domácnosti v Boskovicích bezplatně objednat na webu města odpadové nádoby o objemu 240 L na tříděný odpad (papír / plast / bioodpad).

Více o motivačním systému na stránkách www.mojeodpady.cz případně doporučujeme shlédnout záznam ze setkání s veřejností.