O názvu Pirátské strany

Od chvíle, kdy se u nás začala Pirátská strana zviditelňovat, nacházely její myšlenky řadu příznivců. Problematičtější to ovšem měl samotný název. Lidé se často ptali: Proč se musí jmenovat Piráti? To nezní důvěryhodně, to přece není vhodný název pro stranu, tohle voliče spíš odradí… My se nyní pokusíme ve stručnosti vysvětlit, proč tento název používáme a jak vůbec vznikl.

Jak možná víte, Pirátská strana má své kořeny ve Švédsku. A není to náhoda. Ve Švédsku se totiž dříve než kdekoli jinde objevily technologie, které umožňovaly rychlé sdílení obrovských množství dat. Okamžitě se objevily organizace, které se snažily svobodu sdílení omezovat. Tyto organizace samy sebe označovaly jako „protipirátské“. Samozřejmě se hned začali ozývat lidé, kterým tyto snahy přišly absurdní, a snažili se svobodu internetu za každou cenu hájit. A nabízelo se sebrat protivníkům jednu z největších zbraní, původně hanlivé označení přijmout za své a hrdě je nést jako svou značku.

Jako odpověď na existenci Protipirátského úřadu (Antipiratbyrån), který byl spíše terčem posměchu, vznikl tedy úřad Pirátský (Piratbyrån). Jednalo se o skupinu lidí především z řad umělců a hudebníků, kteří se snažili naznačit, že myšlenky Protipirátského úřadu jsou zpátečnické. Pirátská značka měla znamenat především pokrok. Část této skupiny v roce 2003 založila experimentální databázi torrentů s názvem The Pirate Bay.

Švédská legislativa se ovšem snažila pokusy podobného druhu zlikvidovat. Zakladatelé The Pirate Bay byli obviněni z trestných činů a odsouzeni. V celé společnosti téma vyvolalo obrovskou debatu, ta ale do jisté chvíle úplně míjela politickou scénu. Bylo třeba téma internetové svobody politizovat, bylo třeba založit politickou stranu. A protože pirátské hnutí mělo už poměrně širokou základnu, použití této značky v názvu strany bylo už jen logickým vyústěním. I díky tomu získala Pirátská strana ve Švédsku téměř ihned velikou podporu.

Tímto bychom mohli ukončit pohled do historie. Zkusme si nyní říct, co tato značka znamená v současnosti pro nás a proč ji považujeme za vhodnou i mimo historický kontext. Na naší politické scéně se tento název opravdu vymyká – vzbuzuje přinejmenším pocit určité rebelie. Právě tak se ale vymyká i strana jako taková. Na rozdíl od stran, které byly založeny odněkud shora a používají při své propagaci marketingové strategie, Pirátská strana vzniká takříkajíc zespoda, je tvořena lidmi, které spojují stejné myšlenky, podobné názory, shodné cíle. Kromě svobody internetu postupně i ve všech dalších tématech, o kterých je potřeba se v politice bavit. A značka Piráti nakonec tímto způsobem opravdu funguje. Vyjadřuje totiž nejlépe to, co o naší straně řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Piráti se nebojí jít proti proudu a posouvat hranice toho, co v politice je a není běžné.“

[Při psaní článku jsme čerpali z následujících zdrojů:

https://www.piratskelisty.cz/clanek-1271-proc-se...

https://www.parlamentnilisty.cz/.../Ferjencik-Pirati-Proc...

https://www.pirati.cz/o-nas/

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=5561

https://www.lupa.cz/.../trinact-let-the-pirate-bay.../]

 

Autor článku: Jan Bařinka