Pár slov k prosincovému zastupitelstvu

Druhé prosincové úterý se konalo zasedání zastupitelstva. Pětihodinové. 

Součástí byla dlouhá diskuse na téma… sportovní haly! Další zastavení přinesl bod schvalování rozpočtu na rok 2022. K oběma bodům bychom se rádi krátce vyjádřili, ačkoliv podstatné již bylo řečeno v reportu z Ohlasů a bude dovysvětleno v kolektivním prohlášení opozičních zastupitelů v lednovém zpravodaji města. 

Sportovní hala

V bodě věnovaném sportovní hale nás místostarostka Žejšková informovala o postupu, který jsme opakovaně kritizovali. Následovala diskuse, která prokázala úplné nepochopení problematiky ze strany některých koaličních zastupitelů, a současně potřebu arogantně kázat směrem k opozici, která si dovolila po mnoha zpackaných pokusech vedení města vyjádřit svoji nedůvěru. Vyhrocená diskuse nás mrzí a je zjevné, že v momentálním postupu není možné nalézt s vedením města shodu. Pokud vedení města nechce jít cestou otevřené architektonické soutěže, kterou dlouhodobě považujeme za nejlepší řešení, připadá v úvahu ještě varianta soutěže vyzvané. Tu bychom vnímali jako kompromisní řešení a její uskutečnění by bylo krokem vedoucím ke smíru mezi oběma tábory. Po schůzce Radka Šamšuly s panem starostou dne 22. 12., kde diskutovali i o této kompromisní možnosti , je však evidentní, že nikdo z vedení města není pořádání jakékoliv soutěži nakloněn. Byla by velká škoda, kdybychom v Boskovicích rezignovali na architektonické soutěže na základě aktuální zkušenosti. A konkrétně v případě výstavby sportovní haly bohužel nezbývá než doufat, že současný postup neskončí naprostým fiaskem. 

Rozpočet na rok 2022

Svou nedůvěru navrženému rozpočtu jsme se obšírněji vyjádřili v opoziční anketě Ohlasů. Je třeba zmínit, že tentokrát jsme s návrhem rozpočtu byli seznámeni až v rámci materiálů k zastupitelstvu, nikoliv prostřednictvím semináře, diskuse nebo jiného druhu setkání, jak bývalo zvykem v minulých letech. Doufáme, že tento postup se nestane standardem a že se jednalo skutečně jen o důsledek výměny vedoucího finančního odboru. V tak závažné věci jako je rozpočet města na následující rok se totiž bez předchozí diskuse můžeme obejít jen stěží.

Výdajová stránka navrženého rozpočtu byla nebývale odvážná a především díky tomu utrácíme úvěr sjednaný primárně pro výstavbu sportovní haly a knihovny. Proto jsme na základě širší diskuse s ostatními opozičními stranami navrhli úsporu vyškrtnutím položek, na jejichž zbytnosti jsme se shodli. 

Druhý protinávrh jsme podali ve věci plánované výstavby kruhového objezdu pod poštou. Jeho vznik je nekoncepčním krokem, který nijak nereflektuje potřeby chodců, cyklistů ani životního prostředí. Naopak řidičům umožní průjezd od pekárny Wilk na ulici 17 listopadu tak, kde je teď chodník. Tím přivede na ulici 17. listopadu a potažmo i na nový kruhový objezd další dopravu. Třešničkou na dortu je přidání parkovacích míst na úkor trávníku před evangelickým kostelem. Tato parkovací místa by v projektu vůbec nemusela být. Přidáním parkovacích míst, jak je známo, se nezmenší poptávka po parkovacích místech. Celý projekt je výsledkem nedostatečné komunikace napříč obory a odborníky. Po pěti hodinách na zastupitelstvu v tomto bodě pan starosta opakovaně skákal do řeči Radkovi Šamšulovi a na všech stranách byla znát únava. Proto nezazněl podstatný argument, kterým jsme měli reagovat na invektivy pana starosty: Jakkoliv byla možná aktivita komisí i zastupitelů ve věci kruhového objezdu nedostatečná, je to právě vedení města, které mělo o nejvyšší možnou kvalitu usilovat, včas a důkladně jednotlivé fáze diskutovat a komunikovat s veřejností. Předešlo by se tak možná nečekanému sporu při schvalování rozpočtu. 

Je nám líto, že zastupitelstvo proběhlo v relativně vypjatém a nepříjemném duchu. Nemohli jsme se k problematickým bodům nevyjádřit, zároveň to byla v případě rozpočtu vůbec první příležitost o některých položkách s koalicí diskutovat. Pokud se nenaučíme důležité věci diskutovat včas a otevřeně, je názorový střet ve vypjaté atmosféře zastupitelstva logickým důsledkem.