PaRo 2022 ?

Kdybych na radnici seděl já…. 
rozhodně bych nepodmiňoval podání návrhu osobní návštěvou na radnici.

Od začátku našeho působení v boskovické komunální politice jsme navrhovali a podporovali zavedení participativního rozpočtu v Boskovicích. Jeho realizace je pro nás ale z mnoha důvodů zklamáním. V minulosti jsme

uspořádali setkání se zastupitelem Zbyňkem Miklíkem z Turnova, kde participativní rozpočet funguje dobře již několik let. Z vedení města se tohoto setkání nezúčastnil nikdo. Pravidelně zasíláme svoje náměty a komentáře k uplynulým ročníkům s nadějí, že se do těch příštích poučíme a něco bude lépe. 

Středeční setkání s občany však velkou změnu k lepšímu nepřislíbilo. Samotná propagace a organizace setkání v době, kdy je většina lidí ještě v práci, zajistila snadno očekávatelnou malou účast. Pokud chce vedení města relevantní připomínky, je třeba tato setkání pořádat v době, kdy si kvůli ním běžný občan nebude muset brát volno v práci. 

Setkání se bohužel v čase, kdy jsme stánek navštívili, neúčastnil nikdo z vedení města. Na místě byli přítomni pouze zástupci firmy, která pro Boskovice participativní rozpočet a řízení zajišťuje. Může se proto zdát, že stejně jako veřejné setkání k tvorbě strategického plánu i diskuse k participativnímu rozpočtu zástupce vedení města nezajímá. Pro kolemjdoucí občany města by přitom zajisté bylo atraktivnější dát se do řeči s někým, koho znají a především kdo zná naše město.

Jako největší problém letošního ročníku ale už teď vnímáme změnu pravidel v oblasti předkládání návrhu. Každý navrhovatel se totiž ještě před podáním návrhu bude muset osobně dostavit na radnici a svůj návrh předem zkonzultovat. Toto je podle nás překážka, která může rapidně snížit počet návrhů i zájem o participativní rozpočet a participaci obecně. Rozhodně se nejedná o krok, který by participativní rozpočet v Boskovicích pomohl popularizovat nebo napravit jeho reputaci z minulých let. 


boskovice.pincity.cz/participativni-rozpocet/2022

Větší smysl by dávalo zařadit konzultace až po sběru nápadů, a to jen s navrhovateli, jejichž návrhy nejsou realizovatelné. Povinné konzultace sice eliminují nerealizovatelné návrhy na počátku před jejich podáním, mohou ovšem pro mnoho lidí představovat natolik velkou překážku, že návrh nepodají, ačkoliv by třeba jejich návrh konzultaci nepotřeboval (byl by bezpečně realizovatelný). Hrozí tak, že se v letošním ročníku PaRo sejde méně návrhů. Požádali jsme vedení města, aby od této podmínky ustoupilo (zatím 10 dnů po spuštění PaRo2022 požádal o konzultaci jediný občan). Vedení ovšem naší prosbě nevyhovělo.

Prosíme proto všechny občany, aby se nenechali odradit touto nutnou návštěvou a přihlásili svůj nápad  1.– 30. dubna v letošním ročníku.
Termín nutných konzultací je do 13. 4.
boskovice.pincity.cz/participativni-rozpocet/2022

Obrázek
PaRo2022